U prodaji je connect #41

Spre­mi­li smo ve­li­ke tes­to­ve naj­većih zve­zda s počet­ka go­di­ne. Ako ste bi­li nes­trplji­vi, po­me­ni­mo još je­dnom da tes­ti­ra­nje dos­ta du­go tra­je i da se za test ko­ris­te is­ključivo uređaji iz re­dov­ne pro­da­je, a ne test‑pri­mer­ci ko­je dos­tav­lja­ju pro­i­zvođači. Za one koji su propustili BizIT, spremili smo izveštaj, a sva predavanja možete da pogledate na Youtube BizITRS kanalu

Proteklog meseca, naj­veća bri­ga do­maćih te­le­ko­mu­ni­ka­ci­onih ope­ra­to­ra bi­la je da se o­drži ko­mu­ni­ka­ci­ona in­fras­truk­tu­ra, bez ko­je bi bi­li ne­mo­gući po­zi­vi u po­moć, a sva­ko pru­ža­nje po­moći ote­ža­no, ako ne i one­mo­gućeno…

connect-041-cover

connect-041-content-bizitBizIT: Nova referenca uspeha

Srpska scena je konačno dobila poslovni sajam ponude i potražnje kvalitetnih ICT rešenja.

Voda protiv komunikacije

Posle prirodnih katastrofa treba hitno omogućiti komunikaciju – kako to rade naši mobilni operatori?

connect-041-content-galaxy-s5Samsung Galaxy S5

Vrhunski ekran, odličan prijem, otporan na vodu… Samsung Galaxy S5 je izbio na prvo mesto naše top liste!

HTC One M8

Metalno kućište HTC One-a M8 je vizuelni hit. A šta je ispod poklopca? Moraju li Samsung i Apple da strepe?

Pročitajte i:  PC Press slavi 29. rođendan!

connect-041-content-xperia-z2Sony Xperia Z2

Može li novi Sony Xperia Z2 da pomrači slavu svog prethodnika, modela Xperia Z1?

 

Tema broja

connect-041-content-fitnesSamo za zabavu?

Da li su fitnes-trekeri nešto više od modernih igrački? Isprobali smo dvanaest novih modela.

Junapps

Vreme je za letnju obnovu aplikacija – malo vesti, malo učenja stranih jezika – a malo i zabave uz igre.

connect-041-content-xbmcXBMC: filmovi u pokretu

Za efikasnu reprodukciju multimedije potrebna je dobra aplikacija – XBMC je jedna od najkompletnijih.

Ostati na vezi

What‘sApp! je popularna messenger aplikcaija, ali ima problema sa zaštitom privatnosti. Koje su alternative?

Mobilna kancelarija

I pored alternativa, Microsfot Office vodi glavnu reč. Sada je raspoloživ i za iPad, a i izmenjene su i cene.

Švedska veza

Sensus Connected je elektronski sistem koji je razvio Volvo – pokazalo se da ima i prednosti u odnosu na rešanja nemačkih proizvođača.

connect-041-content-gigasetGigaset: uspešan debitant

Poznati proizvođač fiksnih telefona predstavio je svoje prve tablete.

Pažnja na web-u

Broj klikova kao mera uspešnosti nije se dokazao u praksi – treba izmeriti pažnju koju korisnik posvećuje web stranici – kako?

Pročitajte i:  PC Press video: Korisnik ne želi da kupi vaš proizvod već rešenje za svoj problem!, Miroslav Varga

connect-041-content

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,