U Srbiji 66% softvera nelegalno, u svetu 37%

Globalno softversko istraživanju za 2018. godinu, koje je sprovela BSA – Alijansa za poslovni softver, otkriva da je u Srbiji 66% softvera instaliranog na kompjuterima neadekvatno licencirano. Ovo predstavlja smanjenje u visini od jednog procentnog poena u odnosu na prethodnu BSA studiju iz 2016. godine. Preporuka je kompanijama u Srbiji da provere softver na svojim mrežama i eliminišu nelicencirane programe kako bi smanjile rizik od sajber napada i pojačale svoje krajnje rezultate, kaže se u poslednjoj studiji.

Da bi se bolje razumele implikacije korišćenja nelicenciranog softvera, BSA je objavio 2018. Globalno softversko istraživanje – Upravljanje softverom: bezbednosni imperativ, poslovna prilika. Istraživanje kvantifikuje obim i vrednost nelicenciranog softvera instaliranog na personalnim računarima u više od 110 zemalja i regiona, i uključuje skoro 23.000 odgovora korisnika, zaposlenih i direktora informatičkih službi.

“Organizacije širom sveta propuštaju ekonomske i bezbednosne benefite koje adekvatno upravljanje softverom pruža”, izjavila je Viktorija Espinel, predsednica i izvršni direktor BSA Alijanse za poslovni softver. “Kompanije bi trebalo da uspostave interni program za rukovođenje nabavkom i korišćenjem softvera (software asset management – SAM), kako bi procenjivale i upravljale softverom na sopstvenim mrežama. To, zauzvrat, pomaže organizacijama da smanje rizik od opasnih sajber napada i povećaju svoje prihode.”

Pročitajte i:  Infolab LIS

Među ključnim nalazima istraživanja su i sledeće stavke:

  • Upotreba nelicenciranog softvera, iako je malo opala, i dalje je široko rasprostranjena. Nelicencirani softver se i dalje koristi širom sveta u alarmantnim stopama, čineći 37% softvera instaliranog na personalnim računarima – što je pad od svega dva procentna poena u odnosu na 2016-u godinu.
  • Direktori informatičkih službi prijavljuju da je nelicenciran softver sve riskantniji i skuplji. Maliciozni softveri koštaju kompanije 359 milijarde američkih dolara, godišnje. Direktori informatičkih službi navode da su izbegavanje krađe podatka i druge bezbednosne pretnje, osnovni razlog da osiguraju svoje mreže potpuno licenciranim softverom.
  • Poboljšanje usaglašenosti softvera je sada i ekonomski pospešitelj, pored sigurnosnog imperativa. Kada kompanije preduzmu praktične korake u poboljšanju upravljanja softverom, istovremeno mogu uvećati svoj profit i do 11%.
  • Organizacije već danas mogu preduzeti značajne korake kako bi poboljšale upravljanje softverom. Studije pokazuju da organizacije mogu ostvariti čak 30% uštede u godišnjim troškovima softvera snažnom primenom internog programa za rukovođenje nabavkom i korišćenjem softvera (SAM) i programom za optimizaciju softverskih licenci.
Pročitajte i:  Infolab LIS

Kroz detaljnu analizu, istraživanje pokazuje da kompanije mogu primeniti jake mere, uključujući i SAM programe, kako bi poboljšale način na koji upravljaju softverom, čime uvećavaju profit, smanjuju sigurnosne rizike i povećavaju mogućnosti.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,