Unimaze Platform i digitalna transformacija

Već duže vreme susrećemo se sa izrazima digitizacija, digitalizacija i digitalna transformacija. Iako ova tri izraza zvuče slično, neki ih čak i poistovećuju, ipak se radi o različitim pojmovima.

PCPress.rs Image

Pod digitizacijom se podrazumevaju aktivnosti na prevođenju analognih informacija (dokumenata u papirnoj formi, fotografije, zvuk itd.) u digitalni oblik. Digitizacija obično uključuje skeniranje, fotografisanje ili snimanje kako bi se stvorile digitalne kopije analognih (originalnih) informacija.

Digitalna transformacija, digitalizacija ili digitizacija?

Digitalizacija se odnosi na korišćenje digitalne tehnologije i softverskih alata za unapređenje postojećih poslovnih procesa i aktivnosti. Na primer, digitalizacija poslovnih procesa podrazumeva korišćenje digitalnih alata za poboljšanje efikasnosti i produktivnosti poslovnih procesa.

PCPress.rs Image

Digitalna transformacija se odnosi na potpunu promenu načina na koji kompanija posluje, što uključuje redefinisanje poslovnih modela, procesa, proizvoda i usluga korišćenjem digitalnih tehnologija. Digitalna transformacija je holistički proces koji uključuje promene u kulturi kompanije, organizacionoj strukturi i načinu na koji kompanija posluje u celini.

Unimaze Platform rešenje

Unimaze Platform je SaaS (Software as a Service) rešenje za razmenu e-dokumenata (fakture, knjižna odobrenja, ponude, informacije o plaćanju), kao i njihovo arhiviranje. Unimaze Platform rešenje igra važnu ulogu u procesima digitalne transformacije, digitalizacije, kao i digitizacije. Kao takvo, pomaže kompanijama u automatizaciji procesa fakturisanja, eliminišući procese zasnovane na razmeni dokumenata u papirnoj formi, time obezbeđujući brži i efikasniji metod digitalne razmene e-dokumenata između kompanija.

Pročitajte i:  PC Press video: SaaS rešenje za razmenu eFaktura sa celim svetom! | Irena Josipović i Emin Devlić, Unimaze

PCPress.rs Image

Načini na koje Unimaze Platform rešenje može pomoći kompanijama u napred navedenim procesima su:

  • Automatizacijom procesa fakturisanje značajno umanjuje potrebu za manuelnim intervencijama i eliminiše potrebu za fakturama u papirnoj formi. Ovo dodatno rezultuje ne samo uštedom vremena i minimalnim prostorom za greške, već́ i pomaže kompanijama da brže obrađuju dokumenta.
  • Eliminisanjem potrebe za dokumentima u papirnoj formi smanjuje troškove štampanja i poštarine. Ovim se dodatno smanjuje potrebno vreme za obradu faktura, što rezultira uštedom troškova.
  • Pružanjem bržeg i efikasnijeg metoda razmene e-faktura između kompanija što za rezultat ima brže plaćanje i smanjuje vreme i resurse potrebne za obradu faktura.
  • Obezbeđivanjem vidljivosti faktura u realnom vremenu, što olakšava kompanijama da upravljaju svojim novčanim tokovima i vraća fokus sa traženja podataka i informacija na njihovo tumačenje. Ovo takođe pomaže kompanijama da bolje i pouzdanije planiraju naredne korake.
  • Digitalizacijom podataka Unimaze Platform omogućava kompanijama da digitalizuju podatke sadržane u dokumentima, što olakšava obradu i upravljanje njima. Ovo ima i dodatni benefit a to je da kompanije imaju pristup tačnim i ažuriranim informacijama u realnom vremenu što dodatno pomaže u donošenju odluka.
  • Unimaze Platform je moguće integrisati sa drugim poslovnim softverom, poput ERP (Enterprise Resource Planning) rešenja, kako bi se omogućio besprekoran prenos podataka između različitih sistema i time podigao stepen automatizacije a tačnost razmenjenih podataka dovela na najviši nivo.
Pročitajte i:  Infolab LIS

Unimaze Platform je zaokruženo rešenje pomaže kompanijama da digitalizuju svoj proces fakturisanja, smanje manuelni unos podataka na minimum, poboljšaju vidljivost dokumenata i podataka kao i da povećaju efikasnost i produktivnost poslovanja. Sa Unimaze Platform rešenjem kompanije ubrzavaju svoj put digitalne transformacije i uživaju prednosti integrisanog i automatizovanog poslovnog okruženja upravo kroz mogućnost integracije sa različitim poslovnim softverima upotrebom Web servisa.

Kako do Unimaze Platform rešenja?

QR kod u nastavku vas vodi na naš Web sajt, gde možete pronaći dodatne informacije u vezi sa Unimaze Platform rešenjem i funkcionalnostima. Takođe, možete pronaći i kontakt formu putem koje nam se možete obratiti za sva pitanja i dodatne informacije.

PCPress.rs Image

Korisna adresa: unimaze.com/sr

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , ,