ePlaneta

Vesimpex: Može li data centar biti još efikasniji?

Opšte je poznata činjenica da su data centri veliki potrošači električne energije i da operativni troškovi u velikoj meri zavise od njihove efikasnosti. Kompanijama poput Facebook‑a, koje su vlasnici više velikih data centara i koje su izuzetno veliki potrošači električne energije, bilo je u interesu da se suoče sa ovim izazovom. Kao rezultat angažovanja, dobili smo OCP platformu i nova infrastrukturna rešenja s visokom energetskom efikasnošću dok OCP rekovi predstavljaju osnovu koncepta

PCPress.rs Image

Trenutno se oko tri odsto potrošnje električne energije na globalnom nivou koristi za rad data centara – jednog od najbrže rastućih potrošača električne energije i emisije ugljen‑dioksida. Još jedan razlog za ozbiljnu zabrinutost jeste taj što su operativni troškovi velikih data centara veoma zavisni od potrošnje električne energije. Kao odgovor na ovaj izazov, nastao je Open Compute Project.

Open Compute Project – OCP

Tokom 2009. godine, kompanija Facebook rasla je eksponencijalno, nudeći nove servise i pružajući milionima ljudi platformu za deljenje fotografija i video‑materijala. Kompanija je shvatila da mora da preispita svoju infrastrukturu kako bi se prilagodila ogromnom prilivu broja korisnika i podataka, a istovremeno zadrži kontrolu nad troškovima i potrošnjom energije. Tada je Facebook započeo projekat na dizajniranju energetski najefikasnijeg data centra na svetu s najnižim mogućim troškovima održavanja.

PCPress.rs Image

Mali tim inženjera proveo je naredne dve godine na projektovanju i izgradnji potpuno novog data centra, koji je obuhvatao softver, servere, rekove, napajanje i klimatizaciju. Kao rezultat, dobili su data centar koji je 38 odsto energetski efikasniji i ima 24 odsto manje troškove održavanja, u poređenju s postojećim kompanijskim data centrima. Facebook je 2011. podelio svoj dizajn s javnošću i zajedno s nekolicinom kompanija pokrenuo Open Compute Project. Cilj članova projekta bio je da podstaknu kreativnost, otvoreno širenje ideja i ostale intelektualne svojine u svetu hardvera kako bi se maksimalno unapredile performanse i smanjila kompleksnost svih komponenti.

Pročitajte i:  Prednosti mikro data centara u teškim industrijskim i komercijalnim okruženjima

Kao vodeći proizvođač fizičke IT infrastrukture, Rittal je ponosni član OCP pokreta. Ekspertiza u standardizaciji arhitekture data centara uspostavila je reputaciju Rittal‑a kao snažnog partnera kada je u pitanju IT infrastruktura za OCP.

Pored proizvodnje standardizovanih rekova, kao i onih za specijalne namene, Rittal je proširio svoj portfolio i na OCP segment, što znači da sada može da zadovolji zahteve za rek‑ormanima baziranim na najnovijem OCP dizajnu.

PCPress.rs Image

Pored rek‑ormana, Rittal takođe u svom portfoliju poseduje širok asortiman dodatne opreme, specijalne jedinice za napajanje, kao i sistem klimatizacije prilagođene inovativnoj OCP arhitekturi, čime se dobija potpuno OCP rešenje od samo jednog vendora.

Rittal OCP rack – šta je drugačije?

Kod klasičnih rešenja, oprema u rekovima napaja se strujom koja se na putu do opreme, prolazeći kroz komponente napajanja, više puta konvertuje iz naizmenične u jednosmernu i obrnuto, pri čemu se javljaju značajni gubici koji se pretvaraju u dodatnu toplotu zbog koje sistem klimatizacije troši više energije, što takođe možemo posmatrati kao gubitak. U klasičnom data centru ukupni gubici energije od mrežnog napajanja do samog servera iznose 21‑27 odsto. Da bi se ti gubici izbegli, bilo je potrebno maksimalno pojednostaviti lanac napajanja i eliminisati suvišne konverzije napona.

Pročitajte i:  Data centar – gradivni element poslovanja

PCPress.rs ImageRittal‑ovo inovativno rešenje OCP rekova bazira se na direktnom napajanju aktivne IT opreme jednosmernom strujom (DC), čime se znatno pojednostavljuje ceo sistem napajanja i, samim tim, dobijamo veću energetsku efikasnost, pouzdanost, manje troškove i jednostavnije održavanje. Na taj način ukupni gubici smanjuju se na oko 7,5 odsto.

Oprema koja se smešta u OCP rek‑ormane napaja se jednosmernom strujom (DC), putem standardizovanih i izolovanih bakarnih sabirnica (busbars), koje su postavljene vertikalno na poleđini rek‑ormana i koje predstavljaju njegov integralni deo. Na taj način jedna bakarna sabirnica može obezbediti 12 V ili 48 V DC napajanje za svaki komad opreme od dna do vrha rek‑ormana, a raspoloživa snaga može biti od 6,6 kW sve do 40 kW po jednom reku.

Sabirnice se napajaju jednosmernom strujom pomoću specijalnih OCP power pack ispravljača u svakom rek‑ormanu zasebno. OCP power pack je modularne konstrukcije i opciono može posedovati i baterije za kraću autonomiju. Ovakvom konstrukcijom dobijamo modularnost, skalabilnost i veoma jednostavno proširenje kapaciteta dodavanjem novog rek‑ormana s power pack‑om.

Rittal‑ovo inovativno rešenje OCP rekova bazira se na direktnom napajanju aktivne IT opreme jednosmernom strujom

Ovakvo rešenje zahteva i specijalne servere koji su prilagođeni OCP dizajnu i standardizovani za direktno DC napajanje, bez svojih mrežnih AC/DC ispravljača. Zahvaljujući dizajnu i napajanju, svi OCP serveri i ostale komponente zamenljive su „na vruće“ (hot swap), i nije potreban pristup opremi sa zadnje strane rek‑ormana.

Takođe, OCP rekovi nude najbolju moguću gustinu pakovanja i iskorišćenost prostora jer sa širinom reka od 600 mm i 21“ standardom omogućavaju maksimalnu iskorišćenost reka. Jednostavnim dodavanjem adaptera, rek možemo prilagoditi i 19“ standardu na potrebnom broju unita (U).

Pročitajte i:  Vertiv: UPS nove generacije

Koji su efekti OCP dizajna?

Rittal OCP dizajn pre svega donosi uštedu i smanjenu potrošnju energije zahvaljujući:

  • Eliminaciji gubitaka energije u lancu napajanja.
  • Generiše se manje toplote pa će sistem klimatizacije trošiti manje energije.
  • OCP hardver je prilagođen radu na višim temperaturama (do 35 °C), što takođe zahteva manje hlađenja i manju potrošnju.

S manje komponenti u lancu dobijamo veću pouzdanost, bolju iskorišćenost prostora, veću kompaktnost i gustinu a manju težinu. Skalabilnost rešenja i modularna koncepcija omogućavaju jednostavno proširenje kapaciteta, kao i jednostavniji servis i održavanje. Zamena opreme zahteva pristup reku samo s prednje strane – hot swap.

PCPress.rs Image

Prednosti rešenja su brojne, a najveći efekti postižu se primenom kod telekomunikacionih klijenata, cloud‑a, mašinskog učenja, javnih i velikih preduzeća.

Korisna adresa: vesimpex.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,