BIZIT plus

Vreme je za plate – GoPro Payroll

Napraviti dobar program za obračun plata nije jednostavno: s jedne strane su zahtevi koje je propisao zakonodavac, a s druge realne potrebe korisnika programa. GoPro je razvio Dynamics NAV modul za plate koji je ujedno i prvi domaći dodatak koji je dostupan svim korisnicima ovog ERP‑a, a ispunjava i najviše standarde.

payrollU osnovnoj arhitekturi Microsoft Dynamics NAV donosi niz funkcionalnosti koje su neophodne svakom preduzeću, ali jedan deo, ne manje važnih funkcija, je ostavljen lokalnim partnerima da ga sami razviju. Stvar je logična – neki zadaci su u najvećoj meri uslovljeni zakonskom regulativom i specifičnim potrebama organizacije u kojoj se softver koristi. Jedan od takvih modula je obračun zarada i drugih primanja zaposlenih. I tu, kada govorimo o NAV‑u, nailazimo na sijaset rešenja. Svaki NAV partner je razvio svoje, osim jednog: GoPro je ponudio sveobuhvatno rešenje, a modul GoPro je na tržištu i svaki domaći NAV implementator može da ga uključi u svoj portfelj i da pritom korisnicima isporuči vrhunski modul bez da je utrošio i jedan sat skupog projektantsko‑programerskog rada. O tome šta donosi GoPro Payroll razgovarali smo sa direktorom GoPro‑a Damirom Barjaktarevićem i projekt menadžerom Zoranom Vasićem.

„Za nas ni jednog trenutka nije postojala dilema kako da napravimo ovaj modul“, upućuje nas gospodin Barjaktarević i dodaje: „Umesto uobičajenog postupka da se prvo reše najvažnije stvari i da se kasnije dodaju druge funkcionalnosti prema potrebama i zahtevima konkretnih korisnika, mi smo krenuli od praznog papira sa namerom da napravimo proizvod prilagođen svakom, od onih kojima je potrebno tek osnovno, do onih koji obračun primanja rade kroz veoma složene modele. I po broju zaposlenih u preduzeću GoPro Payroll nema ograničenja i bez muke obrađuje i najveće poslovne sisteme“.

Pominjete te velike sisteme, pretpostavljamo sa više desetina hiljada zaposlenih. Koje su to specifičnosti takvih preduzeća, a koje GoPro Payroll savladava? Zakonska regulativa je za sve ista.

Barjaktarević: Naš proizvod ima ugrađen niz automatizacija koje omogućavaju da na velikom broju zaposlenih odradite određene operacije koje ne spadaju u redovne aktivnosti. Evo, danas kada razgovaramo je 8. mart pa ću vam dati jedan primer. Preduzeće koje koristi GoPro Payroll je dobro poslovalo i rukovodstvo je odlučilo da svim damama u firmi za ovaj dan na račun uplati novčani iznos kao poklon. U malom preduzeću to ne bi bio neki posao jer se obrađuje mali broj zaposlenih, ali zamislite da imate nekoliko hiljada dama koje rade i kojima se isplaćuje ovaj poklon. Umesto da idete od jedne do druge radnice i dodeljujete ovaj poklon‑bonus, GoPro Payroll će to da uradi za vas kroz automatsku proceduru. Ovo je samo jedan od bezbroj primera o kojima bi mogao da govorim, a gde naš proizvod olakšava rad na obračunu plata i ostalih primanja.

Pročitajte i:  Fokus je na ljudima: PANTHEON Kadrovi

Takav pristup kada se kreće „od nule“ je izazov za projektante i programere, a za one koji su zaduženi da brinu o investicijama i zaradi pravi rizik jer nije lako uskladiti uloženo sa budućom zaradom, naročito u vreme krize kakvo je sada. Koliko ste imali snage i vremena na raspolaganju za razvoj GoPro Payroll‑a?

Vasić: Odluku smo doneli svesno, sa jasnom vizijom da se ne radi o malom poslu i da nas na putu do konačnog proizvoda očekuje niz iskušenja. Tako je samo za prvi deo projekta – modelovanje. Od trenutka kada smo počeli sa projektovanjem do početka programiranja proteklo je bezmalo tri meseca, a rezultat tog rada je ovaj sveobuhvatni model koji je kasnije bilo lakše realizovati i nadopunjavati novim funkcionalnostima. Na pisanju samog programerskog koda je radio tim od pet programera, a kada smo taj deo posla završili posvetili smo dovoljno vremena da se sve istestira i dokumentuje na pravi način. To uključuje i našu projektnu i korisničku dokumentaciju.

Barjaktarević: Od početka rada do izlaska na tržište proteklo je bezmalo godinu i po dana. Nismo žurili, ali smo vodili računa da investicija bude ekonomična. Baš ta dobro vođena projektna dokumentacija nam je uštedela puno jer je svaki programer u svakom trenutku jasno znao kakav kod treba da isporuči a da se on precizno uklopi u celinu ne remeteći rad drugih programera. Bio sam siguran da će nam se ovakav način rada isplatiti.

I, da li se isplatio?

Barjaktarević: Jeste, to je sigurno. Od prvih dana kada je GoPro Payroll predstavljen javnosti praktično svi NAV partneri koji nisu imali svoj modul za plate su počeli da implementiraju naš. Kako kod novih, tako i kod postojećih korisnika Dynamics NAV‑a. Od tada je prošlo oko dve godine, a ovaj trend jakog prisustva na tržištu je i dalje aktuelan.

Vasić: I sa mog, tehničkog stanovišta se ovaj način rada pokazao isplativim. Naime, GoPro Payroll je tako realizovan proizvod da je praktično svako ponašanje kontrolisano kroz parametrizaciju, pa realizacija nove funkcionalnosti ne znači ponovno programiranje, već samo postavljanje novih vrednosti parametara. Sam program ima ugrađenih nekoliko formula za izračunavanje, recimo da ih ima 10‑15, koje kontrolišemo parametrima i one praktično završavaju sav posao. Tako danas, ako dođe do neke zakonske promene dovoljno je da ovde kreiramo fajl sa novim podešavanjima i da ga distriburamo korisnicima i partnerima koji to potom uvezu u GoPro Payroll. Veoma elegantno, kontrolisano i brzo.

Pročitajte i:  PC Press video: ERP na zadovoljstvo korisnika – BIZIT panel

Ali, kada promenite parametre da li se onda poremeti raniji rad. Drugim rečima, da li posao može da se obavlja unazad?

Vasić: Svaki parametar, ili podešavanje kako znamo još da kažemo, je vremenski ograničen, odnosno u sistemu se beleži koja je vrednost uneta i za koji period važi. Novom vrednošću se ne briše stara, već joj se samo ograničava period važenja. Ovo donosi još jednu važnu prednost, a to je da određena podešavanja sistema možemo da pripremamo unapred. Na primer znamo da će neka promena da stupi na snagu u budućnosti, recimo za mesec dana. Mi pripremimo nova podešavanja, testiramo ih i distribuiramo s tim da navedemo da je period važenja u budućnosti. Tako ne remetimo tekući rad korisnika, a ujedno se pripremamo za budući.

Barjaktarević: Mogućnost podešavanja načina rada programa je dostupna korisnicima tako da oni sami ili uz pomoć naših partnera, odnosno nas, mogu da obave promenu ponašanja sistema i tako je prilagode kako svojim tako i zakonom postavljenim zahtevima.

Nećemo da vas pitamo šta sve GoPro Payroll može – spisak funkcionalnosti je veoma dug i sa njim smo se upoznali na vašem sajtu (gopro.rs/sr/proizvodi/gopro‑payroll) tako da i našim čitaocima predlažemo da ga posete i više saznaju o mogućnostima koje pruža. Zato smo znatiželjni da saznamo ko sve koristi GoPro Payroll?

Barjaktarević: Broj kompanija koje koriste Payroll se svakim danom uvećava i tu postoji niz veoma interesantnih zahteva postavljenih pred naš proizvod, a svi su bez ikakvih problema ispunjeni. Teško je izdvojiti neki koji bi bio posebno atraktivan jer, kada počnem da razmišljam o jednom setim se još nekih primera koji su takođe veoma interesantni.

Ipak, probajte da izdvojite jedan.

Vasić: Evo ja bih izdvojio jednu kurirsku službu, zbog velikog broja dislociranih radnika širom zemlje. Podaci o prisustvu na poslu se skupljaju u tim distributivnim centrima i unose u Excel tabele, baš kao i eventualni drugi podaci neophodni za precizan obračun plata. Kasnije se tabele dostavljaju u centralu putem elektronske pošte, automatizovanom procedurom se podaci prenose u GoPro Payroll i plata je za nekoliko stotina radnika obračunata u roku od, recimo pola sata. Opet, imamo korisnike sa veoma složenim načinima obračuna zarada, na primer zbog toga što su dogovori između poslodavca i radnika različiti. Sa nekima je dogovorena bruto, sa nekima neto, pa onda u dinarima, indeksirano u stranoj valuti i slično. Čak smo imali slučaj da je na jednom radniku dogovor za jedan deo plate bio neto u evrima pa se preračunava u dinare, a drugi deo plate bruto u drugoj stranoj valuti. I sve to GoPro Payroll uspešno rešava tako da je konačni obračun tačan i usklađen sa zakonom.

Pročitajte i:  GoPro: Pojednostavite upravljanje ljudskim resursima najefikasnijim rešenjima

Pored plata, postoje i drugi vidovi nadoknada za rad. Da li ste i njih podržali?

Barjaktarević: Da, svi vidovi isplata nadoknada za rad, a koje je zakon predvideo, podržani su u sistemu. Bez toga GoPro Payroll ne bi bio ovako celovit proizvod.

Ko sve može da koristi GoPro Payroll? Da li samo NAV korisnici, da li samo oni koji imaju najnoviju verziju ovog ERP‑a?

Barjaktarević: Tokom pisanja programa pokrili smo i takozvani „klasik“ i novi RoleTailored, što je uslovilo da napišemo nekih 30% više koda. Ali time smo postigli da Payroll radi na Dynamics NAV‑u od verzije 4 na dalje, sve do aktuelne verzije. I više od toga smo time uradili – praktično smo pripremljeni za tranziciju na Dynamics NAV 2013 koji podržava samo RoleTailored. Ukratko, za naš proizvod praktično nema ograničenja kada su u pitanju postojeći i budući NAV korisnici. Ako neko ne koristi NAV, a želi da radi sa našim proizvodom, ni to ne mora da bude ograničenje. Doduše, pored licence za GoPro Payroll takvi budući korisnici su u obavezi da kupe i barem jednu NAV licencu, ali mislimo da se i to isplati kada se uporedi investicija i mogućnosti programa u obradi velikih i složenih zadataka.

Za kraj nekoliko reči o planovima za budućnost. Da li razmišljate o izlasku na druga tržišta?

Barjaktarević: U prvom redu planovi su nam vezani za prilagođenje novoj verziji Dynamic NAV 2013. Kao što smo ranije rekli sva priprema je napravljena, sada smo u fazi završnih aktivnosti i to je prioritet. Od početka smo ceo projekat vodili po svim Microsoft‑ovim standardima za razvoj modula tako da sa sertifikacijom nema problema. A što se tiče izlaska na druga tržišta – što da ne. Naš model je takav da se parametrizacijom može mnogo toga prilagoditi zakonskim okvirima. Ako se ukaže potreba ili interesovanje iz inostranstva, mi smo potpuno spremni!

Autor: Milan Bašić

Facebook komentari: