ERP 2024

WMS softver: za tačan uvid u vaše skladište

Sistem upravljanja skladištima (Warehouse Management System – WMS) je skup kompanijskih pravila i procesa koji imaju za cilj da organizuju rad skladišta ili distributivnog centra. Kako obezbediti
da takav objekat efikasno radi i ispunjava svoje zadatke?

PCPress.rs Image

Pošto se u današnje vreme navedenim procesima najčešće upravlja pomoću digitalnih uređaja i softvera, WMS se definiše kao informacioni sistem za upravljanje radom magacina.

Značaj uvida u stanje skladišta

Skladište materijala (sirovina, poluproizvoda, proizvoda za prodaju i drugih) jedna je od ključnih tačaka u poslovanju kompanija koje se bave proizvodnjom, preradom ili trgovinom robom.

Proteklih nekoliko decenija, važnost efikasnog upravljanja magacinom ogledala se i kroz brz razvoj softvera koji prate i podržavaju ovaj segment funkcionisanja preduzeća. Korišćenje fizičkih medija, od papira i olovke do raznih štampanih tabela, danas je relikt prošlosti ili izuzetak koji koriste mikrobiznisi kojima magacinsko poslovanje nije prioritet.

Naprednim softverskim paketima mogu se analizirati kapaciteti i nivoi zaliha, uz praćenje utroška vremena i rada na različite aktivnosti

Čak i mikropreduzećima na raspolaganju stoje jednostavni WMS softveri kojima se može pratiti stanje zaliha, kontrolisati lokacija robe i generisati izveštaji o njenom protoku (količina robe koja je prošla kroz magacin u jedinici vremena).

Kako preduzeće raste i obim prometa se povećava, tako se javlja potreba za složenijim WMS softverskim re­šenjima koja će moći da prate rast i njegovo poslovanje.

Osnovna funkcija sistema upravljanja skladištem je da evidentira dolazak i odlazak zaliha. S te početne tačke, dodaju se funkcije kao što je identifikacija precizne lokacije zaliha u skladištu, optimizacija korišćenja raspoloživog prostora ili koordinacija zadataka zaposlenih u magacinu zarad maksimiziranja efikasnosti.

Koje su koristi WMS rešenja?

Uspešna implementacija WMS sistema pruža mnoge prednosti koje pomažu kompaniji da raste i stiče lojalne kupce:

Pročitajte i:  Docus, 1c: Partnerstvo je ključ

Upravljanje zalihama u realnom vremenu

Znati koliko nečega imate u svom magacinu je informacija od ogromne važnosti, ne samo vama već i vašim dobavljačima i kupcima.

Uvid u tu informaciju mora u prvoj liniji da ima služba nabavke koja će na osnovu nje moći tačno da planira kupovinu i transport robe koja je u magacinu na izmaku, uzimajući u obzir sve parametre ciklusa nabavke.

Informacija je ključna i za odgovorne u sektorima distribucije i prodaje. Scenario u kojem se firmi javlja kupac s porudžbinom, a predmeta kupovine nema na stanju (i još gore – ne može se tačno reći ni kada će ga biti) veliki je propust koji se može okončati odustankom od kupovine ili čak prestankom poslovne saradnje.

U zavisnosti od postavki, WMS ove informacije može da šalje direktno nadležnim odeljenjima firme ili uz međukorak i učešće osobe zadužene za rad magacina kome su te informacije suštinske za njeno
polje odgovornosti.

Lociranje proizvoda

Pakovanje proizvoda koje se na ulaznoj tački skenira pomoću QR ili bar-koda mora da bude sve vreme vidljivo u informacionom sistemu, u šta spada i informacija o tačnom mestu gde se ono fizički nalazi. Netačna informacija o lokaciji proizvoda unutar magacina dovodi do uvećanja troškova kroz potragu za njim, ali i kroz realnu mogućnost da iz skladišta izađe pogrešna roba, čime se šteta multiplicira.

Zadovoljstvo kupaca brzom isporukom i povraćajem robe

Kvalitetan WMS softver omogućava bržu isporuku robe kupcu i sticanje prednosti u odnosu na konkurenciju. U poslovnom okruženju koje karakteriše hiperkonkurencija, treba istaći i funkciju softverskog rešenja koja se odnosi na povrat robe – vraćanje robe od strane kupaca postaje mnogo lakše i efikasnije ako je kompanija u poziciji da efikasno prati vraćeni inventar.

Pročitajte i:  MELANY SOFTWARE inovira upravljanje preduzećem: Inovacija kroz integraciju

Od osnovnih ka naprednijim funkcijama

Kao što smo napomenuli, jednostavna WMS rešenja podržavaju osnovne funkcije upravljanja zalihama i kontrole lokacije robe.

Naprednim softverskim paketima mogu se analizirati kapaciteti i nivoi zaliha, uz praćenje utroška vremena i rada na različite aktivnosti. Generisanje ovakvih podataka omogućava izradu izveštaja kojima se ocenjuje efikasnost rada, kao i predloga mera za njenu optimizaciju.

PCPress.rs Image

WMS sistemi, po pravilu, mogu da razmenjuju podatke s drugim sistemima kako bi za potrebe svog funkcionisanja preuzimali informacije iz drugih izvora. Ti izvori mogu biti drugi poslovni softveri, ali i razni sistemi za automatizaciju operacija, poput IoT uređaja. U tim slučajevima možemo da govorimo o njihovoj „evoluciji“ u WES (Warehouse Execution Systems) – složene sisteme za totalno upravljanje skladištima i distributivnim centrima koji se oslanjaju na obradu velikih količina podataka, mašinsko učenje i
veštačku inteligenciju.

Odnos prema drugim poslovnim softverima

Softver za upravljanje zalihama koristi se u mnogim industrijama, kao što su proizvodnja, maloprodaja ili ugostiteljstvo. Kao i kod WMS sistema za upravljanje skladištem, njegova osnovna karakteristika je praćenje nivoa zaliha različitih materijala.

Ove dve vrste softvera počinju da se razlikuju tek na naprednijim nivoima. Na primer, uslužnom biznisu s relativno jednostavnim skladištem biće verovatno potrebne funkcije analize cene ulaznih materijala koje troši ili optimalnog trenutka za kupovinu dodatnih zaliha, ali ne i osnovna WMS funkcija za praćenje lokacije materijala u okviru samog magacina.

Mnogi ERP programi – sistemi za planiranje kompanijskih resursa – imaju modul za upravljanje skladištem. Međutim, logika ERP sistema nije operativne, već transakcione prirode – njihova svrha je da povezuju operativne i komercijalne podatke s računovodstvenim i finansijskim funkcijama kompanije. Kao rezultat toga, ERP skladišni moduli imaju tendenciju da se fokusiraju na metrike koje su odmah i očigledno relevantne sa finansijske tačke gledišta i često nemaju mnoge karakteristike WMS-ova.

Pročitajte i:  Apollo ROSA: od ePlana do eArhive

Softverski paketi za integrisano upravljanje lancem snabdevanja spajaju upravljanje skladištem sa upravljanjem transportom i logistikom. Za razliku od ERP sistema, oni se obično fokusiraju na operativne potrebe, ali – baš kao i ERP sistemima – i njima nedostaje dubina i mogućnost konfigurisanja specijalizovanih WMS funkcionalnosti.

Uzimajući u obzir značaj stanja zaliha i praćenja njegovih promena u realnom vremenu, WMS rešenja predstavljaju bitan poslovni alat kojim se daje podrška ukupnom poslovanju, za veće zadovoljstvo klijenata, partnera i kupaca firme koja je implementirala neko od tih rešenja.

Domaća rešenja na svetskom nivou

Poslovno-informacioni sistemi domaćih softverskih kompanija razvijeni su u skladu sa svetskim standardima, prema kojima se problematikom vođenja zaliha različite aplikacije (moduli) bave na različite načine.

PCPress.rs Image

Uz mogućnost vođenja poslovanja jednog ili više magacina, prati se lager lista artikala i sve promene: prijemnice, prenosnice, otpremnice, trebovanja i dokumenti ostalih tipova. Svaki dokument se štampa u odgovarajućoj formi i pamti sa svim elementima, tako da se uvek može ponovo pogledati i odštampati. Lager liste se prate po magacinima ili detaljno, po mestima u magacinima s praćenjem dodatnih osobina artikala, kao što su rok trajanja ili LOT broj. Dodavanje bar-kod čitača ili mobilnih Android uređaja i postavljanjem određenih funkcionalnosti na njima, znatno se ubrzava rad u magacinu i knjiženje u povezanim aplikacijama.

Poslovni procesi se mogu organizovati tako da magacioneri koriste aplikaciju kojom prate kartice i lager liste u magacinima za koje su zaduženi, bez mogućnosti da utiču na knjigovodstvene promene, ali i da se istovremeno svaka promena prosledi u knjigovodstvene programe, gde se knjigovodstveno obrađuje.

Autor: Dušan Katilović

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,