Trenuto gledate objave s oznakom: IE

Windows 10 - IE je mrtav, živeo Edge!

aplikacije

Windows 10 – IE je mrtav, živeo Edge!

Ukoliko to još niste uradili, a većina jeste, došlo je vreme da se oprostite od Microsoft Internet Explorer‑a. Na sam pomen ovog browser‑a mnogima je prva asocijacija kaskanje za konkurencijom, ali i velika prednost... 

Detaljnije... »
PC Press: Bezbedniji browseri

Internet softver

PC Press: Bezbedniji browseri

Ko­ji je Web browser naj­be­zbe­dni­ji? Ne ba­vi­mo se tim pi­ta­njem već pret­pos­tav­lja­mo da ko­ji god da ko­ris­ti­te že­li­te da bu­de još be­zbe­dni­ji. To mo­že­te pos­tići in­sta­la­ci­jom... 

Detaljnije... »