BIZIT 2022

20 miliona evra za digitalnu transformaciju poljoprivrede

Projekat SmartAgriHubs osmišljen je sa ciljem da omogući i pospeši digitalnu transformaciju poljoprivrede i prehrambenog sektora u Evropi. Sa budžetom od 20 miliona evra, koji finansira Evropska unija, projekat ima za cilj izgradnju široke panevropske mreže centara za digitalne inovacije (Digital Innovation Hubs, DIHs). SmartAgriHubs zvanično je startovao 1. novembra 2018. godine, a BioSens Institut iz Novog Sada jedan je od partnera projekta.

PCPress.rs Image

SmartAgriHubs: 140 centara za digitalne inovacije, 9 regionalnih klastera i 28 vodećih inovativnih eksperimenata

Projekat ima ogroman potencijal da promeni pravila igre kada je reč o usvajanju i primeni digitalnih tehnologija. Nedavne inicijative jasno ukazuju na to da postoji volja da se mogućnosti koje nudi IKT u poljoprivredi iskoriste kako bi se optimizovala i unapredila poljoprivredna proizvodnja i proizvodnja prehrambenih proizvoda. Postojeće aplikacije i tehnologije su i dalje fragmentirane i uglavnom ih koriste male grupe korisnika.

SmartAgriHubs će povezati i ojačati lokalne inicijative i centre za digitalne inovacije kao i 20.000 istraživačkih centara širom Evrope. Projekat je već uspostavio veliku mrežu od 140 centara za digitalne inovacije, oslanjajući se na već postojeće inicijative i projekte, kao što je Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020). SmartAgriHubs će podržati razvoj 28 inovativnih eksperimenata u okviru kojih će ideje, koncepti i prototipi biti dalje razvijani i plasirani na tržište.

Pročitajte i:  Pandemija uticala na ubrzanje digitalizacije poslovanja za čak 10 godina

Očekuje se da će tokom trajanja projekta biti povezano oko 2 miliona farmi, što će proces digitalizacije približiti specifičnim potrebama poljoprivrednika. Demistifikacija digitalizacije je od vitalnog značaja za uspeh projekta, kako bi poljoprivrednicima bilo lakše da postignu značajne rezultate. Konzorcijum uključuje ogromnu mrežu startup-a, malih i srednjih preduzeća, istraživača i inženjera, kao krajnjih korisnika. Krajnji korisnici nalaze se u srcu projekta i pokretačka su snaga digitalne transformacije.

PCPress.rs Image

Velika pažnja biće posvećena komunikaciji, obuci i angažovanju svih zainteresovanih strana. SmartAgriHubs teži stvaranju međusobno povezanih ekosistema u kojima zainteresovane strane rade zajedno u različitim fazama procesa inovacije, od ranih istraživanja do plasiranja novih tehnologija na tržište i njihove upotrebe u proizvodnji.

Da bi uključili, obučili i informisali širi krug korisnika, konzorcijum će tokom celog trajanja projekta uspostaviti nekoliko alata, kao što je portal na kojem će poljoprivrednici i preduzetnici moći lako da pristupe neophodnim informacijama, i katalogu u kojem su mapirane postojeće digitalne tehnologije i primeri dobre prakse. Projekat će trajati četiri godine – od tekuće 2018. pa do 2022. godine, a očekuje se da putem javno-privatnih partnerstava u narednom periodu bude obezbeđeno dodatnih 30 miliona evra sredstava.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,