BIZIT plus

AB Soft: Novi standard za zakup

Međunarodni računovodstveni standardi su dinamično telo koje prati savremene poslovne trendove i omogućava kvalitetno i uporedivo izveštavanje. ERP koji prati promene MRS-a (međunardni računovodstveni standard) ima kvalitet više.

PCPress.rs Image

Sa stanovišta ERP sistema, naročito u domenu finansija s jasnom refleksijom na ukupne poslovne cikluse u jednom preduzeću, najvidljivije ključne izmene odnose se na novi model fiskalizacije i uvođenje elektronskog fakturisanja. Odmah za njima je i pitanje arhivske građe i tu nailazimo na čitav spektar rešenja. AB Soft na sva ova pitanja ima odgovor.

Ovog puta nećemo se baviti temama o kojima je pisano naširoko. Pažnju posvećujemo AB Soft-ovom rešenju za MRS 16. Ono nije tako široko primenljivo jer je ograničeno na velika preduzeća i na sredstva velike vrednosti koja su uzeta u lizing. S obzirom na to da je od 1. januara 2021. ovo izveštavanje postalo obavezno, svaka pomoć koja dolazi iz ERP-a je dobrodošla i vredna pažnje.

Nova dimenzija lizinga

MRS 16 donosi bitne promene u pogledu računovodstvenog obuhvatanja lizinga i utiče na kompanije koje imaju značajne ugovore o zakupu. Do sada su ih evidentirale kao operativni lizing.

Pročitajte i:  Modoolar: Snaga ODOO open source platforme

Suština je u tome što će sredstvo velike vrednosti, iznad 5.000 evra, koje je uzeto u zakup na duži period, biti kapitalizovano u knjigama zakupca, zajedno sa obavezom za odgovarajuća lizing plaćanja. Samo priznavanje prihoda od zakupa u MSFI 16 (međunarodni standard za finansijsko izveštavanje) je usklađeno sa MSFI 15, pa se očekuje da kod mnogih entiteta MSFI 16 počne da se primenjuje ranije, kada počne i primena MSFI 15. Ovo naročito može da bude značajno za entitete koji ulaze u sale-and-leaseback transakcije, gde postoji vrlo mala verovatnoća da će se evidentirati prodaja i uzimanje sredstva nazad u zakup. U njihovom slučaju, imovina će ostajati u bilansu stanja, a priliv od prodaje biće evidentiran kao pozajmica.

PCPress.rs Image

Osim uvećavanja bilansne sume na konto priznavanja imovine i obaveza koje se ranije nisu priznavale, MSFI 16 imaće uticaj i na prezentaciju bilansa uspeha. Umesto troška zakupa koji se do sada iskazivao kao rashod poslovanja, javiće se trošak amortizacije vezan za priznato sredstvo, kao i trošak kamate po osnovu obaveze za lizing. Za one entitete koji koriste EBITDA ili sličnu meru kao ključni indikator poslovanja, MSFI 16 će dovesti do značajnog porasta profitabilnosti. Takođe, za razliku od MRS 17, kod kojeg se trošak lizinga pravolinijski iskazivao tokom perioda zakupa, novi standard za lizing imaće za posledicu veće troškove (amortizacije i kamate) u prvom delu trajanja zakupa nego u drugom, jer će obaveza za lizing (i s njom povezani troškovi lizinga) biti veći.

Pročitajte i:  ASW Inženjering uvodi budućnost poslovanja kroz AI ERP sistem – asw:dominus

Olakšana računica

Već sam pregled promena o kojem smo pisali u prethodnom delu teksta ukazuju na značajne promene i na novi način tretiranja obračuna i izveštavanja u vezi sa sredstvima uzetim u zakup. AB Soft je razvio sistem koji će sve to pripremiti za vas, i to na osnovu nekoliko parametara: vrednosti sredstva uzetog u lizing, vremena zakupa, mesečne rente za zakup, datuma početka i datuma završetka. U pozadini se zatim izračunavaju i kreiraju planovi otplate sa obračunom vrednosti sredstva i amortizacije, na način kako je to ovim standardom predviđeno. Kasnije se rezultati obračuna na adekvatan način prenose u finansijsko knjigovodstvo i u sve relevantne izveštaje.

Uvedene promene su posledica stalnog prilagođavanja Međunarodnih računovodstvenih standarda savremenim uslovima poslovanja. Operativni lizing velike vrednosti više nije nikakav novitet u poslovanju, rekli bismo pre da je to postalo pravilo. Shodno tome, u AB Soft-u su prepoznali potrebu da se razvije ova funkcionalnost. Dobici za korisnike su vidljivi, a sve se to pokazalo već početkom ove godine kada je trebalo prvi put napraviti obavezne obračune i izveštaje po ovom standardu.

Pročitajte i:  MELANY SOFTWARE inovira upravljanje preduzećem: Inovacija kroz integraciju

ABSoft.rs

Autor: Ivan Milanović

Facebook komentari: