BIZIT plus

AB Soft: Za moderno poslovanje

U Sali Hotela M i ovog decembra su se okupili korisnici AB Soft ERP‑a. Čuli su mnogo toga o važnim novitetima koje je doneo ovaj softver u proteklih dvanaest meseci…

PCPress.rs Image

Tradicionalno decembarsko savetovanje kompanije AB Soft nam je pružilo priliku da se upoznamo sa najznačajnijim unapređenjima u ovom softveru tokom 2019. godine. Izmene su i ovog puta bile usmerene kako na ispunjavanje normi predviđenih zakonima, tako i na proširenju funkcionalnosti koje nudi ovaj ERP.

Poreski noviteti

Skupština Srbije je u toku 2019. godine usvojila izmene više zakona koji tangiraju poslovanje pravnih i fizičkih lica. Isto tako neke od izmena propisa usvojenih krajem 2018. stupile su na snagu u 2019. godini, a neke od zakonskih odredbi koje su novousvojene imaju odloženo dejstvo i na naredne godine.

Mnogo toga se promenilo u poreskim zakonima (PDV, porez na dobit pravnih lica, porez na dohodak građana, porezi na imovinu), zakonima iz oblasti socijalnih doprinosa i zdravstvenog osiguranja, Zakonu o računovodstvu, a počela je i primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Sve ove promene utiču na obrade koje se primenjuju u poslovanju, a što neminovno utiče i na poslovni softver. Imajući u vidu da se, uz stupanje na snagu određenih zakonskih propisa, čeka i objavljivanje pratećih akata, AB Soft je za korisnike svog poslovnog softvera pripremio nove verzije programa u skladu sa promenama za koje nisu potrebna dodatna pojašnjenja.

U prvoj godini rada je preko portala za podršku upućeno blizu 1000 pitanja na koja je u najkraćem roku i odgovoreno

Na savetovanju su korisnici AB Soft informacionog sistema upućeni u primenu novih propisa i dati su saveti kako da prevaziđu neke nedoumice. Predočena su moguća rešenja za neke situacije za koje ni sam zakonodavac nema jasno tumačenje. Najznačajnije izmene su vezane za obračun zarada kao i za obračun poreske amortizacije u programu za upravljanje osnovnim sredstvima.

PCPress.rs Image

Usklađeno sa zakonima

U toku prethodne godine izmenjen je Zakon o zdravstvenom osiguranju u delu obračuna bolovanja preko 30 dana. Izmene su sprovedene u nekoliko iteracija kako su tumačenja stizala od zakonodavca. Izmene su obuhvatile uvođenje novog načina obračuna, izveštaj i dodatne opcije vezane za dopunu neophodnih podataka.

Pročitajte i:  PC Press video: ERP na zadovoljstvo korisnika – BIZIT panel

U skladu sa odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara iz oblasti evidencije rada, AB Soft je pripremio izmene koje se odnose na module za obračun zarada i kadrovsku evidenciju i evidencije šifara koje su poslodavci u obavezi da sprovedu do kraja 2019. godine.

Još u vreme kada je Evropska unija donela direktive u oblasti zaštite podataka o ličnosti, AB Soft je razvio rešenje koje je omogućilo korisnicima koji imaju potrebu za tim da koriste softver u skladu sa GDPR‑om. Naš zakon koji pokriva tu oblast je bio u proceduri donošenja i prve konture konačnog rešenja su bile poznate, tako da su projektanti softvera gledali i u tom pravcu. U međuvremenu je zakon donesen i stupio na snagu, a AB Soft ERP je već tada bio usklađen s domaćom i međunarodnom legislativom.

AB Soft je razvio sopstveni sistem poslovne inteligencije koji korisnicima omogućava brz pogled u istorijske podatke koji su zabeleženi u više transakcionih baza tokom više godina korišćenja ERP‑a

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je uticao na izmene u načinu rada kako korisnika tako i AB Soft‑a. U okviru AB Soft‑a uvedene su nove procedura kako bi se smanjila mogućnost otkrivanja podataka o ličnosti pri pružanju usluga korisnicima. Formirana je nova aplikacija koja omogućava anonimizaciju podataka. Aplikacija u potpunosti i nepovratno menja podatke, a koristi se kada je potrebno da AB Soft pristupi bazi kako bi pripremio specifične obrade. Ovakvom organizacijom i načinom rada se gubi odnos Rukovalac / Obrađivač, odnosno u radu se ne koriste podaci o ličnosti. Izvršene su izmene u standardnim aplikacijama AB Soft‑a kako bi se korisnicima omogućilo ispunjenje obaveza prema fizičkom licu u pogledu člana 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Korigovani su ugovori proširenjem priloga u kojima je definisan odnos i način rada sa podacima o ličnosti.

PCPress.rs Image

Unapređena podrška i elektronsko poslovanje

Na savetovanju smo imali priliku da se upoznamo sa usavršenim metodama podrške korisnicima i proširenjem funkcionalnosti u oblasti elektronskog poslovanja. Tokom 29 godina postojanja, AB Soft je najveću pažnju posvećivao podršci svojim korisnicima u svakodnevnom radu. Tim za korisničku podršku se brine o tome da se na svaki zahtev što kvalitetnije i brže izađe u susret, odnosno da se reše sve nejasnoće i nedoumice sa kojima se sreću korisnici ovog ERP‑a.

Pročitajte i:  Fokus je na ljudima: PANTHEON Kadrovi

Od podrške koja se u nekim ranijim vremenima svodila na telefonski razgovor i eventualnu intervenciju servisera u prostorijama korisnika, u skladu sa savremenim trendovima, svoje mesto u podršci su dobijale intervencije koje se obavljaju iz AB Soft‑a nad podacima korisnika putem udaljenog pristupa korisničkom sistemu. U ovakvom vidu podrške AB Soft poštuje sva pravila koja proističu iz standarda ISO 27001.

Tokom 2019. godine AB Soft je omogućio svojim korisnicima podršku i putem Internet portala posebno razvijenog za ovu primenu. Na njemu je moguće postavljanje pitanja iz svih oblasti koje su vezane za korišćenje pojedinih opcija iz programa na koja naš tim odgovara u najkraćem roku. Povoljnost korišćenja portala je u mogućnosti sagledavanje u kojoj fazi se nalazi rešavanje određenog pitanja kao i uvid u sva ranije postavljena pitanja. Predviđeno je da u narednoj fazi korisnik preko portala obavi dosta posla koji je do sada rešavao u kontaktu s timom za podršku – instalacija novih verzija, registracija programa, proširenje sistema i slično. U prvoj godini rada je preko portala za podršku upućeno blizu 1000 pitanja na koja je u najkraćem roku i odgovoreno.

AB Soft je u svoje aplikacije ugradio opcije kojima se na par klikova uradi ono što je nekad zahtevalo postojanje čitavih službi u okviru kompanije

Elektronsko poslovanje zauzima sve značajnije mesto u poslovanju uspešne kompanije. U tom smislu savremeni ERP sistem mora da ispuni zahteve koji se postavljaju a koji podrazumevaju što bržu komunikaciju sa poslovnim partnerima i što manje dokumentacije koja zahteva slanje u štampanoj formi. U AB Soft sistemu postoje brojne opcije kojima se komunikacija i razmena dokumentacije sa državnim organima i drugim poslovnim partnerima obavlja elektronski. Kroz ERP su dostupne brojne opcije kojima se proces ubrzava i olakšava. Od slanja faktura i sve ostale dokumentacije nastale u sistemu e‑mail‑om, formiranja i slanja poreskih prijava, završnog računa i ostale dokumentacije korišćenjem elektronskih servisa, do povezivanja sa partnerima putem više varijanti EDI standarda, povezivanjem sa Web prodavnica raznih proizvođača. AB Soft je u svoje aplikacije ugradio opcije kojima se na par klikova uradi ono što je nekad zahtevalo postojanje čitavih službi u okviru kompanije.

Pročitajte i:  PC Press video: ERP na zadovoljstvo korisnika – BIZIT panel

Nešto za direktore

Poslednji segment savetovanja je bio posvećen poslovnom izveštavanju i njegovoj integraciji u ERP. Dobici su višestruki, od poboljšanja performansi do mogućnosti da se otvore novi pogledi na rezultate poslovanja i brzo donose adekvatne odluke. AB Soft je razvio sopstveni sistem poslovne inteligencije koji korisnicima omogućava brz i sa stanovišta sistema nesmetan pogled u istorijske podatke koji su zabeleženi u više transakcionih baza tokom više godina korišćenja sistema. Sve to je uredno složeno i poređano u tabele podataka i tabele dimenzija raspoređenih u obliku zvezde. Na nivou prikaza podataka AB Soft se oslonio na Microsoft‑ove tehnologije i to na Excel sa PowerPivot dodatkom i Power BI koji prevazilazi neka od ograničenja Excel‑a. Ovaj program za tabelarne proračune ima bezbroj dobrih osobina, ali sa novim zahtevima i novim vremenima pokazalo se da nije u potpunosti dorastao prezentaciji podataka u poslovnom izveštavanju.

PCPress.rs Image

AB Soft‑ov sistem za poslovno izveštavanje je prilagodljiv potrebama korisnika i praktično svaka implementacija je situacija za sebe i struktura podataka u izveštajnoj bazi podataka se iz osnovnog modela prilagođava konkretnim potrebama i mogućnostima. Razvoj celog sistema poslovnog izveštavanja prati inovacije tehnologija i iskustava na ovom polju i predstavlja jedan od oslonaca strateških razvoja AB Soft‑a u narednim godinama.

Čuli smo i nekoliko zanimljivih podataka. Iako već godinama ovaj ERP ne menja svoj izgled koji je za mnoge korisnike „baš onakav kakav treba da bude – pregledan i funkcionalan“, svake godine se negde u dubini sistema napravi veliki broj izmena. Tako je u 2019. godini razvoji tim realizovao preko 2.000 izmena i dopuna softvera. Manji deo toga je vezan za nove i izmenjene propise – veći deo su inicirali sami korisnici ili kroz sugestije za poboljšanje postojećih ili implementaciju novih funkcionalnosti. I treći, najmanje vidljiv, ali itekako važan deo unapređenja softvera je vezan za poboljšanje kvaliteta, kako mogućnosti, tako i performansi samog softvera. Taj sloj korisnici direktno ne vide, ali po njemu se u velikoj meri ocenjuje pouzdanost i dugovečnost investicije u poslovni informacioni sistem.

Korisna adresa: AB Soft ERP‑a

Autor teksta: Ivan Milanović

Facebook komentari: