BIZIT plus

ERP u Srbiji 2018. godine

U poslednje tri godine beležimo stabilan rast domaćeg ERP tržišta, koji se kretao između pet i deset procenata godišnje. Očekuje se da ove godine tržište poslovnog softvera ERP klase u Srbiji premaši 45 miliona evra. Veliki potencijal, ali i veliki izazov ne samo za tvorce ERP softvera, već i za njihove klijente. Mereno prema strukturi, oko 60 odsto ukupnog ERP tržišta potiče od prodaje softverskih licenci i održavanja, slede usluge implementacije s nešto više od 20 procenata, dok preostalih oko 20 procenata ERP tržišta potiče od razvoja aplikacija prema zahtevima korisnika. Perspektiva je dobra, nove ERP projekte ohrabrivaće sređivanje i stavljanje pod kontrolu deficita državnog budžeta, kao i pozitivniji izgledi nacionalne ekonomije sa ovogodišnjim rastom BDP‑a koji može da dostigne i četiri procenta.

PCPress.rs ImageOkosnica tržišta

ERP tržište u Srbiji prirodno se oslanja na tri osnovne delatnosti: državna javna preduzeća, proizvodnju i trgovinu. Ulaganja proizvodnih i trgovačkih preduzeća predstavljaju najstabilniji deo, tj. okosnicu ERP tržišta u Srbiji. Ovi sektori generišu stalne prihode od održavanja i osvežavanja ERP licenci, tako da će i u narednim godinama oni najviše ulagati u postojeće i nove ERP projekte. Prošle godine ERP prodaju su prvenstveno pokretali veliki internacionalni vendori, kao što su SAP, Oracle i Microsoft, koji zajedno drže preko polovine vrednosti domaćeg ERP tržišta. Njihovo tržišno učešće povećavalo se iz godine u godinu – 2005. iznosilo je oko jedne trećine da bi se posle 2013. stabilizovalo na nešto više od polovine tržišta. Autoritet internacionalnih igrača podigao je svest kod korisnika da „poslovna izvrsnost košta“ i da investicije u ERP licence nisu male, ali su neophodne. Korist od toga imali su i lokalni ERP proizvožači, što je sve zajedno povoljno uticalo na ukupan razvoj domaćeg ERP tržišta.

Pročitajte i:  Microsoft u saradnji sa novinskom agencijom Semafor na projektu za AI

PCPress.rs ImageVeliki internacionalni vendori zabeležili su izrazit rast prethodnih godina, dok je srpsko ERP tržište hvatalo zamah. Da bi održali rast, internacionalni vendori treba da teže aktivnostima edukacije korisnika umesto što troše znatna sredstva na marketing kojim uglavnom promovišu svoju veličinu. Nismo očekivali da veliki međunarodni vendori ovo moraju da uče od lokalnih ERP vendora, koji se dosta posvećuju edukaciji korisnika.

Na polovini puta

Razvoj ERP sistema meri se decenijama, a na takvom poslu najčešće rade čitavi timovi, pa je teško da neko nov ponudi kvalitetno ERP rešenje. U Srbiji je do pre nekoliko godina bilo tek desetak preduzeća koja su razvijala takve proizvode, a praksa je bila da su ih ona i uvodila kod klijenata. Danas na domaćem ERP tržištu posluje više od stotinu preduzeća, a najviše novih ima u segmentu konsaltinga i uvođenja ERP rešenja internacionalnih vendora. Savet za korisnike je da su tradicija i refence glavna preporuka za izbor najboljih dobavljača.

Domaće ERP tržište tek je na polovini puta do zasićenja i nudi ERP vendorima značajan potencijal za budući rast. Prema SITO projekciji, u tekućim ekonomskim prilikama, ERP tržište će se povećavati prosečnom godišnjom stopom od oko deset odsto u narednih nekoliko godina, tako da će ulaganja u ERP premašiti 50 miliona evra u 2020. godini. Napominjemo da analizom srpskog ERP tržišta nisu obuhvaćena rešenja koja je razvijao interni IT sektor. Određeni broj velikih državnih preduzeća i institucija ima potrebu da razvija sopstveni poslovno‑informacioni sistem zbog sigurnije podrške poslu. To opravdavaju i time da se radi o delatnostima od posebnog društvenog interesa ili je to specifična (jedinstvena) poslovna softverska potreba za koju na IT tržištu ne postoji kvalitetna ponuda.

Pročitajte i:  Microsoft otpušta još radnika u gejming industriji

PCPress.rs ImageU tabeli koja prati tekst su prikazani važni faktori koji su uticali na prodaju ERP‑a u 2017. godini i verovatno će uticati na tržište u budućnosti.

Inicijativa SITO (Srpski IT osmatrač) prati domaća tržišna i tehnološka kretanja u ICT oblasti od 2005. godine, kao prva i jedina takve vrste u Srbiji. Za detalje posetite www.sito.rs.

Vaš ERP posao

SITO izveštaji su prevashodno namenjeni ponuđačima poslovnih softverskih rešenja, kojih u Srbiji trenutno ima više od stotinu, što je impozantna brojka. S druge strane, prodajna odeljenja u tim firmama najčešće su veoma mala. Prodajom se ozbiljno bavi manje od 200 zaposlenih u svim firmama, u proseku manje od dva zaposlena po firmi. Evidentno, postoji i kriza ponude poslovnih softverskih rešenja, koju treba prevazići na optimalan način.

PCPress.rs ImageKoliko puta ste se zapitali kako najlakše da pronađete nove kupce, među hiljadama domaćih firmi koje nemaju ERP rešenja? A zašto nemaju ERP? Da li je u pitanju samo kriza potražnje?

Nudimo tri studije o poslovnim softverskim rešenjima koje pružaju pregled domaće ERP scene, analizirajući sledeće oblasti:

  • Tržište poslovnog softvera ERP klase u Srbiji (odgovara na pitanje šta se prodaje)
  • ERP softverski specijalisti, stanje i perspektive (ko prodaje?)
  • Preduzeća kao ERP korisnici, ERP reference u Srbiji (ko kupuje?)
Pročitajte i:  PC Press video: ERP na zadovoljstvo korisnika – BIZIT panel

Četvrti izveštaj „IT tržište Srbije“ pomoći će vam da kompletirate sliku o domaćem IT tržištu u 2016‑2017. i trendovima za 2018. godinu.

U privredi Srbije još uvek leži veliki potencijal za rast ERP ulaganja, a da li imate jasnu sliku ko i kada će ga realizovati? Naš doprinos da krenete u pravom smeru predstavlja rad na ovim analizama i verujemo da će doprineti vašem boljem razumevanju tržišta, konkurencije i kupaca. Detaljne informacije, analize i prognoze pomažu da se dobiju odgovori na sledeća ključna pitanja:

  • Koje su specifičnosti srpskog ERP tržišta
  • Koja je trenutna veličina ERP tržišta i koliki je njegov potencijal u Srbiji
  • Kolika su trenutna ulaganja u ERP softver prema delatnosti i veličini kupaca u Srbiji
  • Ko su vodeći dobavljači na ERP tržištu u Srbiji i kako su postavljeni za budući rast tržišta
  • Šta karakteriše ERP instaliranu bazu prema delatnosti, veličini i lokaciji kupca u Srbiji
  • Koje delatnosti i industrije ulažu u ERP rešenja, sličnosti i razlike sadašnjih i budućih instaliranih baza
  • Kako će politički, ekonomski, drušveni i tehnološki uslovi, specifični za Srbiju, uticati na ERP tržište.

Milovan Matijević

Specijalno izdanje posvećeno ERP rešenjima u Srbiji 2018. godine možete čitati na: PC Press – ERP specijalno izdanje.

(Objavljeno u PC#254)

Facebook komentari: