Top50 Glas publike

Excel – Obrada polja bez formula

Excel nam omogućava da vrlo brzo obradimo sadržaj proizvoljnog broja polja koja mogu da budu razbacana ne samo po jednoj tabeli, jednom radnom listu ili u jednom fajlu, već i u drugim fajlovima na proizvoljnim lokacijama. Ipak, najčešće želimo da obradimo relativno mali broj susednih polja.

ExcelBajtoviObrada-polja-bez-formulaNekada, npr. kada unosimo podatke u radni list, tokom rada budemo radoznali kako se neki niz razvija i ima li neke jasne tendencije oko kojih se grupa profiliše. Najčešće su nam indikativne jednostavne sume i prosečne vrednosti. U ovim situacijama pronalaženje zgodnog praznog polja i kucanje imena funkcije i adresa obuhvaćenih referenciranih polja bio bi prekid koji ne želimo da radimo ako baš ne moramo. Postoji mogućnost da, na primer, u vrhu kolone unosa zadamo formulu koja obuhvata obradu mnogo veće količine polja nego što planiramo da unesemo, a da nakon toga zaglavlje zamrznemo tako da bude stalno vidljivo na ekranu i kada skrolujemo nekoliko ekrana nadole. U ovom slučaju vrednost formule menjaće se dinamički tokom unosa, što je sjajno, ali ipak nas Excel ne primorava da sve ovo radimo unapred za sve situacije, već ima lakše rešenje.

Pročitajte i:  Power Query: parametri

Postoji mnogo brži način da nekoliko najčešćih operacija obavite bez zadavanja formula. Potrebno je samo da pomoću miša, tastature ili zajedničkim korišćenjem oba uređaja, selektujete grupu željenih polja i bacite pogled u donji desni deo Excel statusne linije. Ukoliko se u odabranim poljima nalaze samo brojevi, onda će vam tu biti prikazane tri najčešće korišćene automatske obrade grupisanih selektovanih numeričkih polja: prosečna vrednost, broj polja i njihova suma. Ako su obuhvaćena nenumerička polja, biće prikazana samo jedna smislena vrednost, a to je broj selektovanih polja. Ako odabrana grupa polja sadrži i numeričke i nenumeričke vrednosti, pored očekivanog prebrojavanja biće prikazane i prosečna vrednost i suma polja, pri čemu će u potonje dve obrade biti ignorisane nenumeričke vrednosti a u obzir uzeti samo brojevi.

Podrazumevano je da se na statusnoj liniji prikazuju tri najčešće operacije sume, proseka i prebrojavanja, ali desnim klikom na prazan deo statusne linije možete da prilagodite šta će sve biti prikazano. Pojaviće se kontekstni meni u kojem su štriklirane ove tri operacije, a mogu da se odaberu još i numeričko prebrojavanje, te računanje minimuma i maksimuma grupe. Uključite sve što vam je potrebno i nakon toga možete tokom rada vrlo jednostavno da birate i obrađujete polja tako što pritisnete taster Shift na početnom polju i odšetate kursorskim strelicama do konačnog polja, a tokom prelaza posmatrate kako se dinamički menjaju sračunate vrednosti u statusnoj liniji.

Pročitajte i:  Power Query: parametri

(Objavljeno u časopisu PC#231)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,