BIZIT plus

Galenika: AI trendovi u farmaceutskoj industriji

Svedočimo rapidnom razvoju veštačke inteligencije (AI), čija se primena očekuje u skoro svim oblastima poslovanja i nauke. Važnost AI ogleda se u mogućnosti pravilnog odlučivanja, bez subjektivnosti, bez umora, s neograničenim mogućnostima upoređivanja, pamćenja i zaključivanja.

PCPress.rs Image
Miloš Nikolić, direktor sektora informacionih tehnologija, Galenika

Ovo je izuzetno značajno u medicini, za prevenciju i dijagnostiku oboljenja, ali i za praćenje efekata terapije. Primena AI zastupljena je i u farmaceutskoj industriji. Sagledajmo neke od trendova.

AI i dizajn novih lekova

Veštačka inteligencija postaje posebno korisna u procesu razvoja lekova jer omogućava istraživačkim timovima farmaceutskih kompanija da dizajniraju nove molekule, predvide njihova svojstva i optimizuju kandidate za nove lekove brže i efikasnije od tradicionalnih metoda. Primenom AI očekuje se drastično smanjenje vremena potrebnog za razvijanje, ispitivanje i testiranje kako bi lek postao dostupan. AI algoritmi rade ogroman broj kompleksnih analiza i simulacija kako bi se pronašli pravi molekuli i time novi lek. Od izuzetne važnosti je da se informacije zasnivaju na relevantnim podacima i njihovim relacijama i da se na pravi način koriste. Kao najveća prednost AI algoritama, očekuje se da će biti primenjivi i za razvoj lekova za buduće bolesti.

Pročitajte i:  Muzičari protiv veštačke inteligencije u muzici

Big Data – napredna proizvodnja i kvalitet

Pored uloge u otkrivanju novih lekova, generativni AI modeli takođe imaju potencijal da unaprede proizvodnju ispitivanjem i praćenjem obimnih skupova podataka (Big Data) kako bi se nadgledale i poboljšale proizvodne procedure i povećala efikasnost, smanjio otpad i podržala rigorozna kontrola kvaliteta. Pored toga, ovo podstiče integraciju automatizacije u proizvodne procese kako bi AI modeli preuzeli ponavljajuće, radno intenzivne zadatke i posledično omogućili zaposlenima da se fokusiraju na složenije, dublje zadatke.

Fleksibilna proizvodnja i personalizacija

Proizvođači lekova ulažu u tehnologije koje omogućavaju proizvodnju malih serija personalizovanih lekova, što zahteva fleksibilne proizvodne kapacitete sposobne da se brzo prilagođavaju promenljivim formulacijama. Koncepti kao što su modularna proizvodnja, koja uključuje korišćenje samostalnih proizvodnih jedinica koje se mogu lako integrisati ili odvojiti, ili tehnologija za jednokratnu upotrebu, koja smanjuje vreme zastoja i povećava produktivnost, biće posebno korisni onima koji teže adaptivnoj proizvodnji u narednom periodu.

Primenom AI očekuje se drastično smanjenje vremena potrebnog za razvijanje, ispitivanje i testiranje kako bi lek postao dostupan što se može izdvojiti kao jedna od najvećih prednosti AI algoritama

Zdravstvena jednakost i dostupnost

Zdravstvena pravičnost se pojavila kao ključni trend u farmaceutskoj proizvodnoj industriji. Naglasak je na razvoju lekova koji nisu samo efikasni već i dostupni široj populaciji. Farmaceutske kompanije ulažu u istraživanje i razvoj kako bi kreirale lekove koji su efikasniji za širi krug pacijenata, bez obzira na njihovu geografsku lokaciju ili socioekonomski status. Inovativni analitički i prediktivni modeli pomažu određivanju cena i partnerstva s vladama (i nevladinim organizacijama) i pomažu da lekovi koji spasavaju život budu dostupniji svima.

Pročitajte i:  Kad AI snimci završe u dokumentarnom filmu

Galenika – inteligentna kompanija

Na putu da postane „inteligentna kompanija“, Galenika je uložila značajnu energiju i sredstva. Uvođenje najsavremenijeg softvera za upravljanje poslovnim procesima SAP S4HANA Cloud; interno razvijena IoT platforma za praćenje proizvodnje; SAP PP/DS za detaljno planiranje proizvodnje i SAP Analytics Cloud za poslovnu inteligenciju i prediktivnu analitiku – samo su neke od inovacija koje je Galenika uvela u proteklih pet godina. Uzbudljivo je razmišljati o budućnosti jer ćemo raditi stvari koje su do skora bile nezamislive. Ono što znamo iz prve ruke – sa Galenikom ste u sigurnim rukama.

galenika.rs

Autor: Miloš Nikolić, direktor sektora informacionih tehnologija, Galenika

Facebook komentari: