ERP 2024

Invervju: Payoneer – Digitalna ekonomija briše granice

Payoneer, kao fintech kompanija s modernom platformom za digitalna plaćanja, unapređuje tokove novca u okviru globalne digitalne ekonomije i uklanja neefikasnost i frikciju tradicionalnih međunarodnih plaćanja. Uz pomoć digitalne platforme za plaćanja, kompanija podržava globalnu trgovinu, istovremeno osnažujući rast nekoliko miliona međunarodnih biznisa.

PCPress.rs Image
Nikola Mehandžić, direktor poslovnog razvoja za tržišta Zapadnog Balkana, Payoneer

S Nikolom Mehandžićem, direktorom poslovnog razvoja za tržišta Zapadnog Balkana u kompaniji Payoneer, razgovarali smo o razvoju digitalne ekonomije u Srbiji

Koje su prednosti digitalne ekonomije za domaće firme u Srbiji?

Prema podacima Centra za istraživanje javnih politika (CENTAR), u Srbiji 70.000 do 75.000 ljudi radi i pruža usluge online, što je svrstava među prvih 10 zemalja po broju frilensera po glavi stanovnika, posebno u IT industriji. Načini rada se razvijaju i menjaju, pa je tradicionalni model zaposlenja samo jedna od opcija. Digitalna ekonomija omogućava i srpskim kompanijama svih veličina da budu ravnopravni učesnici na globalnom tržištu i ponude svoje proizvode i usluge celokupnoj globalnoj populaciji. Svojim klijentima, Payoneer omogućava pristup i dostupnost više od 2.000 online tržišta i različitih platformi preko kojih se obavlja prekogranično poslovanje.

Pročitajte i:  Temu se suočava sa strožijim pravilima EU

Kako se razvija tržište elektronske trgovine u Srbiji? Da li raste potražnja za eksternim IT stručnjacima?

Elektronska trgovina u Srbiji beleži istorijske rezultate, a u većini zemalja sveta i najbolje rezultate svih vremena. Prema podacima Narodne banke Srbije, broj dinarskih transakcija plaćenih karticom putem Interneta udvostručio se 2020. u poređenju sa 2019. godinom.

Što se tiče potražnje za eksternim IT stručnjacima, to je globalni trend i tu Srbija ne zaostaje za svetom. Praktično je za našu zemlju primenjivo isto što i na globalnom nivou, s tim što je u Srbiji posebno izražen rast angažovanja eksternih IT stručnjaka i eksterno pružanje usluga (kontakt-centri, marketing, zapošljavanje itd). Kod nas postoji obrazovana radna snaga sa znanjem tehničkih veština i stranih jezika, uz lako dostupan širokopojasni Internet, što omogućava prekogranično poslovanje u ovim oblastima. Isto tako, mlađe generacije otkrivaju mogućnosti rada na daljinu, što utiče na broj frilensera sa specijalizovanim veštinama.

Šta su bili najveći izazovi za e-trgovinu u Srbiji u 2021. godini, i za veleprodaju i za maloprodaju? Da li je ove godine bilo problema s lancem nabavke?

Kada je reč o domaćoj prodaji, najveći izazov za veleprodaju i maloprodaju u oblasti e-trgovine predstavlja poslednja faza logistike, koja utiče na dostavu robe, pa samim tim i na korisničko iskustvo. Najveći izazov u međunarodnoj prodaji, koji često nepotrebno komplikuje izvoz, jesu složene, spore i skupe procedure izvoza i to važi i za Srbiju i za zemlje Balkana koje nisu deo širih regiona bez granica. Srbija nije ostala imuna na globalne probleme s lancem nabavke koji su izraženi kada je u pitanju uvoz robe sa Istoka, ali srećom se ovi problem nisu preneli na eksterno angažovanje usluga, što predstavlja značajan srpski izvozni potencijal.

Pročitajte i:  Temu se suočava sa strožijim pravilima EU

Da li je u 2021. godini porasla potreba za Payoneer-ovim B2B uslugama i šta podstiče taj trend?

I u 2021. godini beležimo rast potrebe za B2B uslugama, jer naša platforma za međunarodna plaćanja, koja je dostupna u više od 190 zemalja i teritorija, omogućava lokalnim kompanijama da se razvijaju i posluju, kao i da se naplate od međunarodnih klijenata jednostavno kao i od lokalnih klijenata. Trend rasta je dodatno podstaknut razvojem tehnologije i rastom pristupa brzom Internetu, koji omogućava timovima širom sveta da posluju pod vrlo fleksibilnim uslovima (vreme, troškovi, kvalitet).

PCPress.rs Image

Payoneer, kao nebankarska finansijska institucija, sarađuje sa devet od 20 najvrednijih kompanija na svetu. Zaposleni u više od 100 zemalja i lokalni kliring u isto toliko zemalja, čine nas pouzdanim partnerom za sva međunarodna plaćanja. Lokalizovano upravljanje globalnim klijentima, uz podršku na više desetina stranih jezika, uključujući i srpski, kao i lokalni tim koji srpskim kompanijama približava prednosti Payoneer platforme, doprineće rastu korisnika Payoneer usluga.

Korisna adresa: payoneer.com/rs/

Facebook komentari: