BIZIT Seminar

Kako smanjiti prikrivene troškove štampe i povećati bezbednost?

Jedna od stvari koje kompanije zasigurno ne uzimaju u obzir jesu troškovi štampe. Nužna potreba za štampanjem raznih dokumenata uglavnom se podrazumeva i dobar deo korisnika uopšte ne zna koliki su mesečni troškovi vezani za štampu.

PCPress.rs Image

Trošak štampe se lako previđa i ne razmatra prilikom planiranja budžeta i ukupnih troškova poslovanja. Direktan trošak štampe može dostići i do 3% od ukupnog godišnjeg prometa kompanije. Otuda i termin „prikriveni” troškovi štampe iz naslova. Pored takozvanih vidljivih troškova: nabavka uređaja, potrošnog materijala, papira itd. često se ne uzima u obzir da li je nabavljeni uređaj adekvatan za posao za koji je namenjen, vreme koje sektori IT‐ja i nabavke utroše na pronalaženje uređaja.

Takođe, tu su i troškovi poručivanja i skladištenja potrošnog materijala i rezervnih delova, kao i vreme potrebno da se otkloni kvar ili zastoj u radu uređaja. Angažovanjem eksterne kompanije koja na sebe preuzima brigu o ovom segmentu poslovanja moguće je napraviti značajne uštede u vremenu i novcu, kao i vremenu koji bi zaposleni trošili oko štampe.

iPlus

Kompanija Original d.o.o. iz svoje ponude predlaže iPlus rešenje koje korisniku obezbeđuje kvalitetan uređaj i uslugu, a usklađeno je prema potrebama njegovog poslovanja. iPlus rešenje omogućava da se briga o uređaju i njegovom besprekornom funkcionisanju u potpunosti poveri kompaniji Original.

PCPress.rs Image

Ceo koncept je zamišljen tako da se korisniku pruži potpuna usluga. Na početku se vrši analiza okruženja, potreba i zahteva kompanije kako bi se pronašao adekvatan uređaj i definisao obim ukupne štampe. Uređaj se dostavlja na adresu korisnika, podešava i pušta u rad. Pored uobičajenih usluga, iPlus nudi i zamenski uređaj bez dodatne naknade ukoliko dođe do neočekivanog zastoja u radu redovnog uređaja. iPlus podrazumeva i redovne i vanredne servise koje sprovode sertifikovani serviseri, originalni potrošni materijal i rezervne delove. Sve se ovo korisniku nudi u iPlus Standard nivou usluge, tj. na početnom nivou, a ukupno ima tri nivoa – Standard, Advanced i Custom.

Bezbednost

Istraživanje kuće PricewaterhouseCoopers iz 2017. otkrilo je da najčešće „curenje” osetljivih podataka iz kompanija dolazi upravo sa odštampanih medija – čak 92 odsto. Jedna od pogodnosti koju iPlus nudi jeste korišćenje softverskih alata koji omogućavaju unapređenu bezbednost, bolju kontrolu troškova štampe i definisanje precizne kontrole nad onim što pojedinačni korisnici ili grupe mogu da urade na štampačima. Moguće je postavljanje autentifikacije korisnika pre štampanja željenog dokumenta preko PIN broja ili korisničkog imena i šifre.

Pročitajte i:  DTF: Sa filma na tkaninu

PCPress.rs Image

Vidljive i nevidljive uštede

Pored direktno vidljivih ušteda koje su navedene, postoje i uštede koje nisu toliko vidljive a ipak su prisutne u iPlus rešenju. Tu se pre svega misli na konsolidaciju troškova i povećanu efikasnost zaposlenih kroz kontrolu i optimizaciju štampe. Praćenjem štampe korisnika moguće je pojedinačno unapređivati poslovne procese u sferi štampe. Uspostavljanjem pažljivo odabranog uređaja u odnosu na potrebe i iskorišćenost, kao i strateškom nabavkom hardvera, korisnik unapređuje svoje procese rada, povećava produktivnost, ostvaruje dodatnu uštedu i menja skupe (često stare) uređaje.

PCPress.rs Image

iPlus je rešenje koje se u potpunosti prilagođava vašim potrebama. U ponudi su tri nivoa usluge – Standard, Advanced i Custom, koje nude različite mogućnosti, u zavisnosti od obima štampe i potreba poslovanja korisnika.

Korisna adresa: originalgrupa.com

Autor: Nemanja Gerdijan, Original

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , ,