ASUS ROG Flow

Microsoft Power BI za Office 365

Microsoft intenzivno radi na razvoju tehnologija za podršku Data Warehouse‑u i sistemima poslovne inteligencije, ali i na tehnologijama koje služe za prezentaciju podataka sistema poslovne inteligencije (BI). Očekujući visok prezentacioni nivo i lakoću korišćenja na Office 365 platformi, sa interesovanjem smo isprobali Microsoft Power BI za Office 365 Preview.

MicrosoftMicrosoft Power BI za Office 365 je kolekcija novih funcionalnosti, aplikacija, unapređenja i servisa koja omogućava vizualizaciju podataka, deljenje pogleda na podatke i same izvore podataka. Novine koje čine Power BI za Office 365 se mogu podeliti na unapređenja za Excel 2013 i funkcionalnosti Power BI portala za Office 365.

Power Query

Power Query je, pored Power Pivot‑a i Power View‑a, još jedno Self‑Service business intelligence proširenje za Excel 2013, čija se instalacija preuzima sa Microsoft sajta. Instalira se lokalno na klijentskom računaru na kome je već instaliran Excel 2013. Krajnjim korisnicima omogućava intuitivno kombinovanje i istraživanje podataka iz širokog spektra izvora kao što su relacioni podaci, struktuirani i polu‑struktuirani podaci, podaci Microsoft Active Directory‑ja, OData, Web, Hadoop, Azure Marketplace itd. Power Query takođe omogućava istraživanje javnih podataka iz izvora kao što je popularna Wikipedia.

Osnovna uloga Power Query‑ja je da objedinjuje podatke iz različitih izvora i omogući njihovo „čišćenje“ i prilagođavanje, kreiranje pogleda na podatke (Custom Views) i pripremu podataka za dalje modeliranje i analizu u alatima kao što su Power Pivot i Power View.

Nakon povezivanja na željene izvore podataka, filtriranja, oblikovanja i transformisanja podataka, moguće je metapodatke rezultujućeg dataset‑a, koji su definisani Power Query upitima, objaviti za sve korisnike (ili određen set korisnika) konkretnog poslovnog sistema, na Power BI Data Catalogue‑u koji je deo Power BI funkcionalnosti Office 365 portala. Korišćenjem funkcionalnosti Manage Data Portal‑a koji je takođe deo Power BI funkcionalnosti Office 365 portala definišu se friendly names, descriptions i URL za pristup Power Query‑ju koga želimo da objavimo preko Office 365 portala.

Pročitajte i:  SolarWinds hakeri napali i Malwarebytes

Power Map

Standardni prikaz na mapama se, kada je Excel 2013 u pitanju, do sada zasnivao na 2D Bing mapama u Power View‑u. Power Map, još jedno self‑service business intelligence proširenje za Excel 2013, to menja i uvodi nas u svet 3D mapa i vizualizacije podataka. Sa Power Map‑om se ne kreće od standardne mape sveta, već od globusa. Moguće je kreiranje više različitih pogleda na podatke i prikaz geo‑političkih celina po zemljama, regionima, poštanskom broju itd. Power Map podržava i kalkulisane kolone i sakrivene kolone u Power Pivot modelima. Podatke možete da vizualizujete na globusu ili klasičnoj ravnoj mapi, da bi se po potrebi izbegao vizuelni uticaj zakrivljenog horizonta na percepciju osobe koja analizira podatke.

Power Map ide korak dalje kada je vizualizacija podataka na mapama u pitanju, pa  omogućava kreiranje video ture tj. efektnog prikaza promena na podacima u zavisnosti od vremenske ose ili nekog drugog promenjivog atributa podataka. Kreirani video se može optimizovati za mobilne uređaje (360p), tablete/laptopove/desktop računare (720p), i HD ekrane (1080p).

Ovako kreirane video ture kroz podatke je moguće deliti na bilo koji način, uključujući Office 365 portal, PowerPoint i social media. Power Map se instalira lokalno na klijentskom računaru na kome je već instaliran Excel 2013, a instalacioni paket se preuzima sa Microsoft sajta.

Power BI for Office 365

Power BI funkcionalnosti se instaliraju sa početne strane Office 365 portala pokretanjem Setup opcije. Nakon završetka instalacije na Team Site Contents‑ima će se pojaviti Power BI content, čijim pokretanjem se dolazi do Power BI portala na Office 365.

Power BI portal omogućava objavljivanje i deljenje sadržaja kreiranih kroz Excel 2013, Power Pivot, Power View ali takođe i metapodataka o izvorima podataka (data sources) i query‑jima kreiranim kroz Power Query. Objavljene Excel radne sveske mogu da se pregledaju i menjaju ili kroz Office Web Apps Excel ili kroz Excel 2013 koji je instaliran lokalno.

Pročitajte i:  Korisnici Outlook email-a uskoro dobijaju novu funkciju

Još jedna novina koju donosi Power BI for Office 365 jeste mogućnost prikaza Power View izveštaja korišćenjem HTML5 standarda, pored dosadašnjeg Silverlight prikaza.

Power BI Q&A

Power BI Q&A je nova tehnologija koja je deo Power BI‑ja za Office 365 i u u Preview verziji radi sa nekoliko gotovih primera, čisto da naslutimo šta se sprema. Omogućava da svako može na jednostavan način da istražuje podatke korišćenjem maternjeg jezika. Za sada se Power BI Q&A može testirati samo postavljanjem upita na Engleskom jeziku i još ne mogu da se kreiraju i postavljaju sopstvene strukture podataka. Po oskudnim informacijama do kojih se trenutno može doći, u pozadini su Power Pivot strukture podataka koja su optimizovane za rad sa Power BI Q&A.

Upiti se postavljaju u formatu rečenica kao što su Show count of gold medals in London by Countryes, Which medals did Jim Thorpe win and for what sport, Show sports and disciplines for Athens 1896 Olympics, Show a list of drinks with price that includes gin or lemon… Podaci i način vizualizacije podataka će se dinamički menjati u zavisnosti od upita koji je postavljen. Rezultat upita su vizualizovani podaci u formi tabele, grafikona ili mape. Vizualizacija je interaktivna i prilagođava se postavljenom upitu ali se uvek može izabrati drugačiji način prikaza podataka. Pošto se za vizualizaciju podataka koristi Power View, moguće je uraditi i dodatno filtriranje podataka kroz njegove funkcionalnosti.

Način virtualizacije podataka se može izabrati i samim upitom. Primeri za to su: For each hour and item, show the total sales of vodka as a line chart, Show a list of liquors that fall under the vodka category, List Olympic editions sorted by year ascending, Count of medals by country as a map… Mašina za dinamičko pretraživanje i dimamička virtualizacija podataka deluju moćno – nastaje nešto što pomera granice korišćenja BI sistema.

Pročitajte i:  Intervju: Microsoft partner, ali koji?

Power BI Windows Store App

Za potrebe pristupa Power BI izveštajima sa mobilnih uređaja realizovana je i besplatna Power BI Windows Store App. Ona omogućava korisniku da sa svog mobilnog uređaja bude konektovan na svoje važne poslovne informacije koje su objavljene preko Office 365 Power BI portala. Sa Power BI aplikacijom je moguće koristiti Excel i Power View sadržaje na svim Windows 8 ili Windows RT tabletima ili PC‑jima uključujući i Surface. Takođe je moguć upload Excel woorkbook‑ova na Office 365 SharePoint Online i njihovo objavljivanje i deljenje sa drugim zaposlenima u konkretnom poslovnom sistemu.

Sve u svemu, Microsoft Power BI za Office 365 je skup toliko novih, različitih i izuzetnih tehnologija da je teško predvideti koliko će daleko rešenje otići u razvoju i načinima implementacije. Verujem da sve novine koje su u ovom tekstu pomenute, a i one koje nisu, zaslužuju da im ljudi koji se bave razvojem i korišćenjem BI sistema posvete punu pažnju i dosta vremena. Siguran sam da će vredeti.

Goran Milanov je Microsoft MVP za MS SQL Server. Zone rada i interesovanja su mu DataWarehouse i BI sistemi i Microsoft SQL Server servisi: SSAS, SSRS, SSIS, MDS, DQS. Osim Microsoft-ovih tehnologija, produkciono je koristio i SAS tehnologije za razvoj BI sistema i bio je čest gost na Microsoft konferencijama. Zainteresovan je i za teme koje se odnose na agilne metodologije za upravljanje razvojem softverskih proizvoda i njihovu komparaciju sa tradicionalnim metodologijama. U kompaniji GoPro d.o.o. Beograd radi na razvoju BI sistema koji se zasnivaju na Microsoft Dynamics NAV ERP sistemu

Goran Milanov

Facebook komentari:
BIZIT Seminar

Tagovi: ,