BIZIT 2022

Održana tribina i sajam pod nazivom „Uvod u svet organske proizvodnje”

U subotu , 21. februara sa početkom u 10 časova u Poljoprivrednoj školi PKB održana je tribina u okviru projekta „Razvoj preduzetništva mladih kroz promociju organske proizvodnje“ koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

(null)

Projekat realizuju Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima na teritoriji Grada Beograda i Poslovno udruženje Inno Focus a realizacija je počela u januaru 2015. Pored formalnih nosilaca projekta, podršku projektu su dali i Opštine Voždovac, Rakovica, Zemun i Lazarevac, Poljoprivredna škola Beograd i JKP Beogradske pijace. Projekat traje do kraja avgusta 2015 a cilj projekta je razvoj preduzetništva mladih kroz promociju organske hrane. Na tribini je prezentovan projekat i razgovarano je sa mladima koji su zainteresovani za razvoj preduzetništva koristeći potencijale organske proizvodnje. U Poljoprivrednoj školi PK Beograd je pored pomenute tribine koja je okupila više od 150 mladih ljudi koji su iskoristili ovu priliku da se informišu o mogućnostima preduzetničke delatnosti kroz bavljenje poljoprivredom i uzgojem organske hrane, održana i izložba proizvođača organske hrane.

U ulozi domaćina, prisutnima se najpre obratio Dragan Filipović, Direktor Poljoprivredne škole PK Beograd koji je sa ponosom istakao da mu je u godini jubileja u kojoj ova škola obeležava 50 godina postojanja, velika čast da bude partner na ovom projektu. Filipović je istakao da je vizija škole da stručno osposobi mlade ljude i pomogne u vezi sa lakšim zapošljavanjem. On je takodje dodao da je u planu otvaranje novog smera Tehničar organske proizvodnje te je podsetio da škola ima 2500 m2 plastenika kao i 1000 m2 oglednog voćnjaka. Poljoprivredna škola ima i Službu za obrazovanje odraslih iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, voćarske proizvodnje i proizvodnje cveća koja obezbedjuje znanja i praktičnu nastavu po principu – od setve do plasmana.

Lidija Aćimović, šef Odseka za organsku proizvodnju Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je povodom početka ove tribine rekla: „Organska proizvodnja je u Republici Srbiji regulirana propisima koji su usklađivani s regulativom Europske unije. Ovaj proizvodni metod primjenjuje se na više od 8.000 hektara, broj proizvođača se povećava svake godine, a kontrolu i sertifikaciju obavljaju ovlaštene kontrolne organizacije. Inspekcijski nadzor nad primenom propisa obavljaju inspektori za organsku proizvodnju. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne okoline obezbedjuje finansijska sredstva u budžetu za podsticaj razvoja organske proizvodnje.“

Direktor JKP „Beogradske pijace“ Ivan Sočo je izrazio zadovoljstvo i spremnost ovog preduzeća da pruži praktičnu podršku projektu u vidu obezbedjivanja plasmana organskih proizvoda koji će biti proizvedeni tokom projekta, na postojećim prodajnim štandovima za organsku hranu. Uz podršku ovom projektu, Sočo je naglasio i želju ovog preduzeća da pored pijace organske hrane u novobeogradskom bloku 45, na svakoj većoj pijaci u gradu organizuje štandove za prodaju organskih proizvoda.“

”Cilj projekta je razvoj preduzetništva među mladim ljudima, a koristeći poljoprivredu kao postojeći potencijal u odabranim projektnim opštinama. Rezultati koje projekat treba da postigne su kreiranje okvira za pokretanje šest privatnih poljoprivrednih basta i edukacija šezdeset mladih osoba na temu proizvodnja organske hrane i organski uzgoj bilja. Projekat ukazuje na velike prednosti samozapošljavanja kao održivog modela koji može uticati na povećanje lokalnog ekonomskog i socijalnog statusa mladih jer po statističkim podacima trenutno je u pomenutim opštinama oko 33% mladih bez posla. Aktivnosti projekta će doprineti generalno stvaranju boljih uslova za život mladih” – naglasila je Vita Latinovic Nenadic, Menadžer projekta.

Ivan Josimović, Šef Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima grada Beograda se prisutnima obratio sledećim rečima: „U ovoj godini Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima želi da izgradi prisniji odnos sa mladima Beograda. Naša želja je da, pre svega, kroz praktičnu edukaciju pomognemo mladima i omogućimo im da se obrazuju, usavrše i primene svoje znanje. Očekuje nas radna godina, planirali smo veliki broj obuka, treninga, mentorskih programa i neformalnih edukacija. Krajnji cilj nam je da vam omogućimo da unovčite znanje koje ćete steći zahvaljujući nama, a ovaj projekat nam upravo pruža šansu da to i ostvarimo. Ovo je samo jedan u nizu projekata koje ćemo sprovesti ove godine. Zamolio bih vas da pratite našu internet stranicu www.kancelarijazamlade.rs kako biste se informisali o svim aktivnostima koje slede.“

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: ,