BIZIT plus

Prečice za kretanje i selekciju

Pri svakodnevnom radu u Excel-u često se koriste velike tabele. Kada je potrebno da se pozicionirate na neki deo tabele ili izvršite selekciju to možete da učinite kombinacijom upotrebe tastature i miša. Ipak, česta upotreba jednog ili drugog može vas usporiti i učiniti manje produktivnim. Rešenje su prečice za kretanje i selekciju!

Ukoliko koristimo tastaturu za kretanje u okviru Excel tabele to ćemo učiniti pomoću kursorskih tastera- strelica. Kombinacijom upotrebe tastera CTRL i kursorskih tastera krećemo se od početka do kraja tabele sa podacima ili radnog lista. Ako prilikom kretanja pritisnemo i taster SHIFT izvršićemo selekciju. Stoga, najbrži način da selektujete čitavu tabelu je da se pozicionirate na ćeliju u njenom gornjem levom uglu, pritisnete CTRL+SHIFT, a zatim jedanput strelicu desno, pa strelicu dole. Ovo je trik koji često koriste „Excel gurui“, sada i vi možete da budete jedan od njih!

PCPress.rs Image

Ukoliko se nalazite unutar tabele i želite da selektujete celu kolonu pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SPACE. Za selektovanje aktuelnog reda koristi se prečica SHIFT+SPACE, a čitave tabele CTRL+SHIFT+ SPACE. Alternativno, možete da iskoristite i Windows prečicu CTRL+A.

Pročitajte i:  Rad sa više radnih listova
PCPress.rs Image

Pritiskom tastera HOME pozicioniraćete se na prvu ćeliju u redu, a kombinacijom CTRL+HOME na prvu ćeliju u tabeli. Ukoliko pritisnemo taster END, a zatim neki od kursorskih tastera, Excel će nas pozicionirati na kraj tabele u pravcu koji smo izabrali. Pritiskom tastera PGUP ili PGDN pomeramo se u okviru radnog lista za stranicu dole ili gore. Ukoliko pritisnemo neki od ovih tastera u kombinaciji sa tasterom ALT pomeraćemo se za stranicu levo ili desno. Stranica, u ovom slučaju, označava jedan ekran našeg Excel izveštaja. Klikom na taster DEL brišemo sadržaj trenutno selektovane ćelije ili grupe ćelija.

Ukoliko vršimo selekciju uz upotrebu miša, tasteri CTRL i SHIFT takođe mogu da nam budu od velike koristi. Klikom na prvu ćeliju u nizu, a zatim pritiskom na SHIFT i klikom na poslednju ćeliju u nizu izabraćemo sve ćelije između njih. Ukoliko vršimo selekciju i držimo taster CTRL moguće je selektovati različite ćelije ili različite oblasti u okviru radnog lista. Ovo su takođe univerzalne prečice koje možete, uz male razlike, da primenite u većini Windows aplikacija.

Facebook komentari:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *