ASUS ROG Flow

PrintLab – velike uštede u štampi

Vrhunsko rešenje je ono koje odgovara potrebama korisnika, kaže za PC Press Čedomir Vitorović, direktor kompanije TOP Solutions.

pcbiz 14 logoslikaNaziv Vaše kompanije je TOP Solutions, dakle okrenuti ste vrhunskim rešenjima. Kakva zapravo rešenja nudite svojim korisnicima?

Naše ideja je da ponudimo korisnicima rešenja u potpunosti usklađena sa njihovim potrebama. Za nas termin „vrhunsko rešenje“ označava da je korisnik dobio ono što je želeo, što će mu optimizovati radne procese i smanjiti troškove. Vodimo računa o tome da naša rešenja mogu biti primenjiva u postojećem okruženju korisnika. Takav način razmišljanja stavlja nas u poziciju naših korisnika, što je dobro za posao. Odličan primer je naš Print Management sistem.

Print management sistemi se često pominju kao najbolje rešenje za poslovne korisnike. Koje prednosti ovakvih sistema vidite?

Pod ovim pojmom podrazumeva se širok spektar rešenja koja su trenutno dostupna na tržištu. Uglavnom, print management podrazumeva vendorska rešenja ili rešenja, odnosno softver koji broje odštampane strane. Print management je vrlo širok pojam, a mi smo sigurni da će naše rešenje, barem u regionu, biti prepoznato po svojoj korisnosti i originalnosti. To je jedino rešenje koje štedi novac, vreme i ljudske resurse.

Vaše rešenje PrintLab namenjeno je srednjim i velikim preduzećima, bankama i državnim organima. Kako se PrintLab prilagođava postojećoj infrastrukturi klijenta?

PrintLab je srpsko rešenje namenjeno preduzećima koja imaju više od deset štampača, a najbolje rezultate daje tamo gde je kontrola najteža. To su firme i državni organi koje imaju veliki broj štampača, raznih brendova i modela i na velikom broju lokacija. Takva okruženja su tipična u našem regionu i do sada ih nije bilo moguće pratiti na način koji omogućava PrintLab. Mi smo se stavili pre svega u poziciju našeg korisnika, sastavili precizan projektni zadatak, prikupili sve dostupne i relevantne informacije i napravili vrlo jednostavan i efikasan sistem prilagodljiv svakom print okruženju. Sadržinski i po svojoj funkcionalnosti ovakav sistem je daleko ispred konkurencije.

Koje su ključne karakteristike PrintLab sistema i po čemu se on razlikuje od ostatka ponude?

Osnovna karakteristika PrintLab‑a je da se rešenje implementira u postojeće print okruženje korisnika. Bez obzira na to koji je vendor opreme i da li ih ima više, bez obzira na to da li se radi o lokalnim ili mrežnim štampačima, naš sistem je apsolutno primenjiv i to odmah. Uz to, PrintLab je jedino rešenje koje hermetički zatvara čitav proces, od naručivanja tonera, preko dostavljanja tonera do tačno određenog štampača, prati broj odštampanih strana, izveštava o tome i na taj način pruža apsolutnu kontrolu i nadzor nad print okruženjem korisnika. PrintLab prati i izveštava o servisiranju i troškovima servisa opreme koju korisnik poseduje. Na ovaj način nestaje mogućnost bilo kakve zloupotrebe unutar sistema, a performanse postojećeg print okruženja korisnika se koriste do maksimuma.

Kakva su dosadašnja iskustva Vaših klijenata, da li je primećena ušteda nakon implementacije PrintLab‑a?

Iskustva koja imaju naši klijenti su zapravo najbolji pokazatelj korisnosti PrintLab‑a. Kada je u pitanju ušteda novca, u tonerima i papiru uštede se kreću od 30% do gotovo neverovatnih 60%. Bitno je reći da su ovo rezultati iz okruženja koja su se činila prilično sređena pre uvođenja Printlab‑a. Ono što do nas dolazi kao mnogo značajnije jeste da od trenutka implementacije sistema prestaje potreba za aktivnim bavljenjem print okruženjem. PrintLab, kao i ljudi koji stoje iza sistema, preuzimaju obavezu na sebe, nadzor i kontrola su stalni, a izveštavnje sa svim troškovima mesečno. Sa PrintLab sistemom korisnik je siguran da je sve tonere koje je kupio zaista i potrošio, da svi imaju broj strana koje predviđa proizvođač i da nema bilo kakvih zloupotreba.

Benefiti PrintLab:

  • ušteda odmah bez ulaganja u opremu
  • apsolutna kontrola i nadzor nad print okruženjem
  • centralna upravljačka konzola
  • mesečno izveštavanje

www.topsolutions.rs

Jovana Milićević

(Objavljeno u časopisu PC#209)

Facebook komentari:
BIZIT Seminar

Tagovi: