Top50 Glas publike

Infrastrukturna rešenja

INIS‑SCADA je sistem za telemetriju, nadzor i upravljanje tehnološkim procesima u raznim granama industrije. Uspešna implementacija sistema u kompaniji Novi Sad – Gas omogućila je ovom isporučiocu prirodnog gasa da u velikoj meri optimizuje svoje poslovanje.

inis-scada-to-net

Svaki proizvodni proces ima svoje karakteristike, pa tako posao svake kompanije ima svoje osobenosti, a izazovi sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu su različiti za svaku od njih. Postoje, ipak, neki zajednički imenitelji kada je reč o izazovima poslovanja koji povezuju privredne i društvene subjekte koji se naoko bave potpuno različitim stvarima. Sve infrastrukturne kompanije, baš kao i različiti komunalni sistemi, suočavaju se sa istovetnim problemom: kako na efikasan način upravljati razuđenim sistemom koji se sastoji od velikog broja međusobno nepovezanih komponenti raštrkanih na velikom području?

TO‑NET informatička rešenja

INIS, INIS SCADA i INIS MIS su softversko‑hardverska rešenja koja je razvila domaća kompanija TO‑NET, pokušavajući da odgovori upravo na zahteve novog poslovnog modela kompanije koja upravlja infrastrukturom. Fokus ovog novosadskog proizvođača i provajdera IT rešenja su infrastrukturni sistemi, pri čemu se pod infrastrukturom podrazumevaju pre svega tehnički sistemi i mreža tehničkih resursa preduzeća.

Primeri ovakvih sistema su gasovodi, naftovodi, toplovodi, vodovod i kanalizacija, elektroenergetski sistemi, ali i putevi (drumski, železnički i plovni), pa čak i telekomunikacioni sistemi. INIS, ili INfrastrukturni Informacioni Sistem, omogućava automatizaciju operativnog nivoa rada – zasnovan je na višeslojnoj arhitekturi sa Workflow Management sistemom u centru i obezbeđuje standardizaciju rada kroz vođenje evidencije resursa i korisnika, zahteva za promenama, kvarova, radnih naloga i obračuna radnih naloga i komunikaciju s drugim podsistemima. INIS SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) je sistem za nadzor, daljinsko merenje, obradu alarma i vizuelizaciju i predstavlja vezu između tehnološkog sistema i INIS‑a. I na kraju, INIS MIS (Management Information System) predstavlja nadgradnju koja koristi informacije drugih podsistema kako bi sačinila upravljačke izveštaje za menadžere.

Spona sa informacionim sistemom

INIS SCADA je sistem za telemetriju, nadzor i upravljanje tehnološkim procesima u raznim granama industrije i usluga (pre svega telekomunikacionih), ali nalazi primenu i u drugim delatnostima kao što je poljoprivreda. Osnovne delove sistema čini veći broj uređaja za očitavanje različitih veličina, SCADA server i INIS‑SCADA Web aplikacija. INIT‑50 klijentski uređaji omogućavaju očitavanje s merača protoka (gasa, vode i slično), merenje parametara tehnoloških procesa (pritisak, temperatura, protok), ali i nadzor i izveštavanje o alarmnim situacijama, kao što su neovlašćeno otvaranje vrata objekta, presečen kablovski vod, slabo napajanje uređaja, izlaženje merene veličine izvan zadatog opsega itd.

Pročitajte i:  Rittal kontejnerski data centri sa Blue e+ tehnologijom hlađenja: Blue e+ cool tim iz snova
INIT-50
INIT-50

Uređaj je upravljan mikrokontrolerom i opremljen je GSM modulom pomoću kojeg šalje podatke putem GPRS‑a ili SMS poruka. Podaci se šalju 24 časa dnevno, u željenim vremenskim intervalima (tipično svakog sata), a pre slanja se informacije dodatno optimizuju kako bi se umanjili troškovi prenosa. Dostupna je i verzija uređaja sa zaštitnom komunikacionom barijerom, što je od značaja ako je senzorska oprema ugrađena u potencijalno eksplozivnoj sredini, kao što je to slučaj u sistemima za distribuciju gasa.

INIS_SCADA_1

Serverska aplikacija uspostavlja vezu između INIT‑50 uređaja i servera s bazom podataka za skladištenje podataka, a uloga aplikacije je i upravljanje komunikacijom sa INIT‑50 uređajima, kao i akvizicijom podataka. INIS‑SCADA Web aplikacija omogućava vizuelizaciju prikupljenih podataka 0 merna mesta su prikazana kao tačke od interesa na interaktivnoj geografskoj mapi. Ova aplikacija je namenjena osoblju zaduženom za nadzor i upravljanje sistemom i omogućava im kvalitetan pregled sveobuhvatnog stanja sistema, kao i generisanje različitih izveštaja, što olakšava otkrivanje devijacija i skraćuje vreme reakcije. Pravovremeni izveštaji značajno smanjuju gubitke i povećavaju efikasnost i efektivnost.

INIS_SCADA_2

Primer iz prakse

INIS‑SCADA je uspešno implementirana u preduzeću Novi Sad – Gas, čime su rešeni problemi s kojima se ovaj distributer prirodnog gasa ranije suočavao. „Gas u sistem ulazi preko 29 primopredajnih mesta. Da bismo uspeli da obezbedimo dovoljan kapacitet na svim tačkama sistema, imamo 60 merno‑regulacionih stanica, koje su locirane tako da razdvajaju vitalne tačke sistema kako bismo tačno znali koliko gasa je ušlo u koji deo sistema“, objašnjava Nataša Bošnjak iz kompanije Novi Sad – Gas. „Zbog velike udaljenosti stanica, odlučili smo se za uvođenje sistema za daljinski nadzor“.

Pročitajte i:  Kako UPS-ovi pomažu u stabilnom napajanju: Sigurna zima kod kuće i na poslu

Inovacija nije odmah dala željene rezultate. Stevan Filipović iz kompanije TO‑NET predočava razloge: „Prethodni sistem kod korisnika realizovala je jedna italijanska firma. Najveći problem s tim rešenjem je bilo preveliko vreme odziva ukoliko bi došlo do promena na distributivnoj gasovodnoj mreži ili kvara na sistemu. Takođe, tokom vremena, zahtevi Novi Sad – Gasa su se menjali, kao i zakonske regulative, pa je bilo neophodno prilagoditi postojeće rešenje novim zahtevima“.

Domaće rešenje koje je implementirao TO‑NET pokazalo se kao mnogo bolje: „INIS informacioni sistem razvijali smo od početka i on u potpunosti zadovoljava sve potrebe koje kao distributer gasa imamo u radu sa krajnjim kupcima“, kaže Nataša Bošnjak. „Danas imamo povezanih više od 50 stanica i sistem uspešno funkcioniše od samog početka. Signali koje dobijamo daju nam sledeće informacije: da li su ulazna vrata otvorena ili zatvorena, što nam je važno ukoliko neko neovlašćeno uđe u stanicu, stanje filtera, odnosno stepen njegove zaprljanosti, ulazni pritisak, izlazni pritisak, stanje blokadnog ventila i stanje korektora protekle zapremine gasa. Stanja se čitaju na svaki sat, a jednom dnevno se prebacuju na naš server. Imamo mogućnost naknadnog upita stanja, ukoliko je to iz nekog razloga neophodno, i to u bilo koje vreme.

Ako neki od parametara izađe izvan dozvoljenih granica, alarm stiže na sve računare koji su povezani na sistem i na mobilni telefon radnika zaduženog za održavanje stanica u toj zoni. Otkad na ovaj način kontrolišemo sistem, vreme odziva je kraće i problem rešimo mnogo pre nego što krajnji korisnici osete bilo kakve promene u sistemu. Takođe, velika prednost i stabilnost snabdevanja u odnosu na raniji sistem je taj što smo u saradnji sa TO‑NET‑om obezbedili solarno napajanje umesto baterijskog i na taj način smanjili troškove održavanja.

Pročitajte i:  Intervju: Važan korak napred u razvoju digitalnog društva

Tokom implementacije sistema, TO‑NET je morao da odgovori na brojne izazove: „Merna oprema koja je zatečena na merno‑regulacionim stanicama potiče od različitih proizvođača i jedan deo opreme nije podržavao daljinsko očitavanje“, objašnjava Stevan Filipović. „Takođe, bilo je neophodno pribaviti odgovarajuće sertifikate, s obzirom na to da se oprema ugrađuje u potencijalno eksplozivne zone“. Bilo je i nekih olakšica: „Samim tim što se INIS‑SCADA Web aplikacija nadovezala na postojeći informacioni sistem INIS (koji smo takođe mi razvili), nije bilo velikih problema s navikavanjem radnika na sistem. Sam sistem INIS je razvijan zajedničkim angažovanjem kako zaposlenih iz naše firme, tako i sa stručnjacima iz firme Novi Sad – Gas. Iz tog iskustva je nastao kompletno zaokružen informacioni sistem koji upravlja resursima, operacijama i radnim aktivnostima“.

Na pitanje kakve su mogućnosti za dalje proširenje i nadgradnju sistema, Stevan Filipović odgovara: „Unapređenje sistema se kreće u pravcu pokrivanja sve većeg broja stanica INIS‑SCADA sistemom i pružanja sveobuhvatnije slike o stanju gasnog distributivnog sistema. Cilj je da se daljinski očitavaju i merači krajnjih korisnika gasa, za čije potrebe je razvijen INIT‑10 uređaj. Ovaj način daljinskog očitavanja znatno će olakšati i ubrzati očitavanje merača, što trenutno obavljaju radnici na terenu.“

Novi Sad – Gas

DP Novi Sad – Gas se bavi distribucijom prirodnog gasa na teritoriji šest opština: Novi Sad, Beočin, Sremski Karlovci, Bačka Palanka, Bački Petrovac i Mali Iđoš. Ukupno 50.000 korisnika snabdeva se s distributivnog gasnog sistema preduzeća Novi Sad – Gas.

www.to-net.rs

Bojan Milosavljević

(Objavljeno u časpšisu PC#209)

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , ,