RiZone i RiZone OTM Suite: big brother za vaš DC

Pitanje potrošnje energije u data centrima dugo je bilo zanemarivano i u senci funkcionalnih zahteva. To vreme je prošlo jer je stalni porast potrošnje energije uključio alarme za troškove i ekologiju.

PCPress.rs Image

Potencijali za uštedu postoje. Tehničko usavršavanje opreme ima granice koje postavljaju zakoni fizike, pa se okrećemo boljem upravljanju i optimizaciji procesa. Jedan od alata je upravljanje OT nivoom (operaciona tehnologija) data centra. Optimizovano upravljanje OT nivoima i praćenje svih parametara sistema fizičke infrastrukture moguće je implementirati korišćenjem novog paketa koji je ponudio Rittal: RiZone OTM Suite. Kao i postojeći Rittal Rizone, ovo rešenje omogućava postizanje raspoloživosti, sigurnosti i optimizovane potrošnje energije u data centru, uz neke nove prednosti i mogućnosti.

Praćenje i optimizacija potrošnje

Evropski standard koji tretira infrastrukturu data centara (EN 50600: Information technology — Data centre facilities and infrastructures) posebnu pažnju poklanja pitanjima potrošnje energije, energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora.

U delu EN 50600-4-2 definišu se pojmovi vezani za energetsku efikasnost, famozni PUE, praćenje potrošnje energije u data centru i tzv. granularizacija, tj. merenje potrošnje u karakterističnim tačkama. Ovo poslednje može omogućiti da se potrošnja energije posmatra strukturirano po podsistemima i nađu rezerve za dalju optimizaciju i smanjenje potrošnje. Pod energijom se ne smatra samo utrošena električna energija, već i drugi energenti koji se koriste u data centru, kao što je gorivo za generatore ili kogeneraciju za proizvodnju električne energije.

Merenja potrošnje i temperature u pojedinim tačkama data centra mogu poslužiti kao osnova za određivanje optimalne pozicije pri postavljanju servera

PUE je klasifikovan u tri nivoa s gledišta detalja – rezolucije podataka o energetskim performansama. Što je broj mernih tačaka brojniji, to je viša i PUE klasa i detaljniji su podaci raspoloživi za praćenje i analizu.
U sledećem delu standarda, EN 50600-4-3 date su smernice za praćenje i povećanje faktora obnovljive energije (REF), odnosno udela ukupne potrošnje data centra koji se pokriva iz takvih izvora. Optimizacijom REF postiže se manji karbonski otisak i uštede u potrošnji.

Pročitajte i:  Pridružite se nagrađivanom partnerskom programu kompanije Vertiv!

Rittal RiZone OTM Suite

Zahtevi za energijom data centara ubrzano rastu i predstavljaju bitan faktor troškova za operatore, naročito u vremenima u kojima cena energije vrtoglavo raste. Digitalizacija svega, posledični rast protoka podataka i sve šira upotreba cloud tehnologije utiču na ovakav trend. Data centri troše sve više energije kako bi mogli da odgovore na ove zahteve za povećanjem obima i ubrzanjem procesa obrade, skladištenja i prenosa podataka.

Rittal RiZone OTM Suite omogućava provajderu i operatoru data centra da najpre ima preciznu i potpunu sliku potrošnje u svim tačkama. Na osnovu toga se mogu obezbediti sigurnost i raspoloživost napajanja opreme OT nivoa uz optimizaciju potrošnje. RiZone OTM Suite omogućava praćenje OT sistema od nivoa sistema napajanja, hlađenja i rekova, sve do pojedinačnih uređaja.

Korišćenjem RiZone OTM Suite moguće je praćenje utroška energije radi optimizacije i povećanja energetske efikasnosti. Precizno praćenje snage i energije potrošnje u što više tačaka osnovni je uslov za analizu i optimizaciju. Time se obezbeđuje transparentnost celog sistema napajanja, praćenjem trenutnih merenja i beleženjem izmerenih vrednosti u bazu podataka radi dalje detaljne analize. Analizom se mogu uočiti vrhovi potrošnje koji nepovoljno utiču na celokupni dijagram i zatim sprovesti mere za njihovu eliminaciju i optimizaciju. Pored smanjenja troškova operatora, bitan je uticaj takve optimizacije na karbonski otisak.

RiZone OTM Suite odlikuje modularni koncept u vidu microservice arhitekture. Sistem se sastoji od modula koji su skrojeni prema specifičnim potrebama data centara: OT Device Monitoring, Power Management, Dynamic Cooling Optimisation i drugi. Fizička zaštita prostora i opreme obezbeđena je upravljanjem pristupa na nivou reka, što je jako bitno za data centre s više korisnika. Sistem je baziran na tehnologiji German Edge Cloud’s ONCITE DPS i može se lako integrisati u postojeća okruženja, uz potrebno skaliranje, zahvaljujući mikroservis arhitekturi i API modularnosti. Rezultat je visok stepen fleksibilnosti, daleko ispred sličnih proizvoda konkurencije koja su bazirana na rigidnoj monolitnoj arhitekturi softvera.

Pročitajte i:  Važna uloga serverskog rack ormara u modernoj IT infrastrukturi

Sistem je prezentovan na sajmu u Hanoveru i izazvao je veliko interesovanje posetilaca.

Rittal RiZone: više od DCIM

Rittal već dugo nudi DCIM rešenje koje predstavlja punu podršku za praćenje i upravljanje IT infrastrukturom. RiZone DCIM je optimalna podrška za Rittal-ove komponente, ali i komponente drugih proizvođača: napajanje, klimatizacija, sigurnost, monitoring, sve do nivoa pojedinačnih uređaja i rekova.

Odlikuju ga jednostavna i brza implementacija i konfiguracija, a moguće ga je primeniti u data centrima bilo koje veličine. Integracijom u RiZone, fizička infrastruktura (OT uređaji) data centra je povezana u jedan sistem koji prati sve parametre i upravlja svim elementima. Senzori i uređaji se vezuju korišćenjem jednostavne i otvorene SNMP komunikacije, sa automatskom detekcijom svih priključenih SNMP uređaja.

Pored nadzora i direktnog upravljanja, postoje varijante kreiranja radnih tokova kojima se definiše scenario akcije za različite događaje. Na taj način su pojedine neophodne radnje automatizovane i mogu se sprovoditi i bez učešća operatora. Ovo se može odnositi na procedure reagovanja kod vanrednih događaja, obaveštavanja i alarmiranja, ali i elemenata optimizacije potrošnje energije.
Svi podaci se smeštaju u internu SQL bazu podataka ili u spoljnu MS-SQL ili Oracle bazu, po želji.

Zahtevi za energijom data centara ubrzano rastu i predstavljaju bitan faktor troškova za operatore,
naročito u vremenima u kojima cena energije vrtoglavo raste

Uloga ovakvog DCIM sistema u upravljanju kapacitetom data centra može biti višestruka. Praćenje iskorišćenosti kapaciteta omogućava optimizaciju potrošnje i korišćenja resursa i planiranje potrebnih proširenja.

Pročitajte i:  Vertiv: UPS nove generacije

DCIM je takođe i redundantni sistem monitoringa u odnosu na podatke koje šalju sami uređaji u tehničkim sistemima. Ako, na primer, podaci o temperaturama koje šalju klima-jedinice odstupaju od vrednosti merenih kroz senzore priključene na DCIM, sistem će obavestiti operatora o neslaganju i potrebi da se merenja provere.

Merenja potrošnje i temperature u pojedinim tačkama data centra mogu poslužiti kao osnova za odre­đivanje optimalne pozicije za postav­ljanje servera.

PCPress.rs Image

DCIM podržava sve vrste SNMP uređaja koji se koriste u data centru za merenje i prikupljanje informacija. Dodatno, Rittal-ovi uređaji (CMC, RiMatrix S) integrišu se na višem nivou i nude dodatne funkcionalnosti u pogledu nadzora i upravljanja. Unos i zamena komponenti na korisničkom interfejsu je brza i jednostavna, korišćenjem drag&drop funkcija. Sigurnost se obezbeđuje na višem nivou, jer se implementira centralna kontrola pristupa svim zaštićenim delovima data centra koji su opremljeni uređajima za identifikaciju i lokalnu kontrolu pristupa. To podrazumeva i centralnu administraciju pristupnih kodova i PIN-ova, kao i mogućnost primene PIN kodova za jednokratnu ili upotrebu u vanrednim situacijama. Sistem podržava uređaje sa dvofaktorskom identifikacijom.

Sistem administracije korisnika može se vezati sa directory servisima, a mogućnosti definisanja kompetencija i prava korisnika i grupa praktično su neograničene.

RiZone se oslanja na hardversku platformu (RiZone appliance) ili na virtuelni sistem, po želji korisnika.
Za razgovor, analizu i planiranje vašeg budućeg DCIM sistema možete nam se obratiti, rado ćemo popričati o vašim potrebama i zahtevima.

Vesimpex.rs
www.itinfrastruktura.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,