BIZIT plus

SatRAPID™ – softver za organizaciju servisnih radnji

Digitalizacija u organizaciji poslovnih procesa podrazumeva efikasno upravljanje resursima, standardizaciju procesa, smanjenje grešaka u radu, optimizaciju troškova, brzinu donošenja poslovnih odluka.

Svedočimo sve softiciranijim zahevima tržišta u svim oblastima. Kompanije koje su primenile digitalna rešenja u organizaciji poslovanja osećaju prednosti i oni su u potrazi za novim rešenjima koja će im doneti bolje rezultate. Oni postavljaju pitanja, identifikuju probleme i traže odgovore i rešenja. Oblast logistike i transporta sve više je u fokusu, kao i efikasna logistička strategija kao preduslov za poslovni opstanak kompanija u industriji drumskog transporta.

Efikasno planiranje distribucije i transporta sve je zahtevniji zadatak i pored operativnog planiranja rute kretanja, vrsta tereta, kapaciteta vozila, frekvencije obilazaka i potrebne dokumentacije, neophodno je i strateški planirati i kroz dobro organizovan servisni proces na vreme obezbediti tehnički ispravna raspoloživa vozila. To su izazovi sa kojima se suočavaju kompanije koje upravljaju velikim flotama vozila.
U tom kontekstu, kompanija Satwork na osnovu 18 godišnjeg iskustva na tržištu logistike i transporta, predstavlja rešenje za naprednu organizaciju servisnih radnji – SatRAPID™.

SatRAPID™, sistem za upravljanje kompletnim servisnim procesom i njegovu kontrolu

SatRAPID™ je efikasno, Web orijentisano rešenje za operativnu organizaciju i realizaciju radnji održavanja, kao i napredno vođenje kompletne evidencije tehničkog održavanja flote vozila/mašina/opreme. Omogućava automatsko generisanje potrebnih izveštaja i maksimalnu automatizaciju svih relevantnih radnji i postupaka u toku organizacije i realizacije servisnih radnji.

Rešenje je naročito efikasno za srednje i velike flote vozila, ali je primenljivo i za manje flote. Može se koristiti i samostalno, ali naročito dobre efekte daje kada se koristi sa SatWEB™ fleet management sistemom kompanije Satwork, gde se sva vozila koja se održavaju ujedno i permanentno prate putem GNSS sistema.

Pročitajte i:  GoPro: Pojednostavite upravljanje ljudskim resursima najefikasnijim rešenjima

Ponuđeno rešenje efikasno je kako za vozne parkove/flote, tako i za mašinske parkove/flote, stacionarna postrojenja i objekte/građevine, koje takođe imaju potrebu za održavanjem.

SatRAPID™ rešenje je idealna dopuna za ERP sisteme kao što su SAP i druga napredna rešenja, u smislu da automatizuje mnoge procese u prikupljanju podataka, njihovu validaciju i automatski izvoz na željene platforme.

SatRAPID™ sistem automatski vrši analizu podataka, generiše izveštaje i putem naprednih algoritama korisnicima pruža detaljan uvid u sve segmente servisnog procesa.

Osim planiranja i evidentiranja tehničkih aspekata održavanja vozila/mašina/opreme u okviru organizacije i u okviru pojedinačnih organizacionih jedinica, servis omogućava i kontrolu, evidentiranje i planiranje troškova tehničkog održavanja, zatim kvantitativnu i kvalitativnu analizu, strukturu vrste i obima servisnih radnji, olakšavajući time i buduće budžetiranje i čineći ga preciznijim. Omogućena je i evaluacija rada lica uključenih u održavanje kao proces, kako po horizontali, tako i po vertikali organizacione strukture.

SatRAPID™ – evidencija servisiranja voznog parka i objekata

SatRAPID™ sistem predstavlja napredno softversko rešenje za automatizaciju i evidentiranje procesa servisnih radnji, optimizaciju poslovanja i lakše održavanje voznog parka ili objekata.

SatRAPID™ sistem automatski vrši analizu podataka, generiše izveštaje i putem naprednih algoritama korisnicima pruža detaljan uvid u sve segmente servisnog procesa.

Sistem koristi jasno definisan hijerarhijski nivo pristupa unesen pojedinačno za svakog korisnika, što omogućava potpuno prilagođavanje SatRAPID™ sistema potrebama svakog korisnika.

Način rada SatRAPID sistema

SatRAPID™ sistem omogućava evidentiranje servisnih stavki za jedno ili više osnovnih sredstava, najavu dostupnosti sredstva, kreiranje radnih naloga, kao i odobravanje trebovanja za prethodno unesena osnovna sredstva.

Pročitajte i:  Ko je Watson i čime se on bavi

SatRAPID™ dodatno obrađuje podatke i prosleđuje informacije između različitih delova sistema, kao što su obaveštenja serviseru i licu koje duži osnovno sredstvo o odobrenom radnom nalogu, obaveštenje o novom trebovanju licu koje odobrava trebovanje, obaveštenje o zadacima u vidu podsetnika…

SatRAPID™ izveštaji dostavljaju se putem e-mail-a u intervalu koji korisnik odabere.

Glavne prednosti korišćenja platformskog rešenja su:

 • maksimalna digitalizacija procesa;
 • brz i jednostavan pregled podataka o osnovnim sredstvima;
 • transparentnost i merljivost svih relevantnih veličina, radnji i postupaka;
 • evaluacija rada svih delova sistema, kako samih kapaciteta i postupaka, tako i zaposlenih;
 • servisno planiranje sa evidencijom prijavljenih servisnih radnji i zahteva;
 • vremensko planiranje sa evidencijom dostupnosti vozila/objekata za realizaciju servisnih radnji;
 • formulisanje i izrada jasnih i preciznih radnih naloga održavanja;
 • transparentan i striktno definisan sistem odobravanja troškova;
 • planiranje i praćenje troškova, definisanje troškova po firmama, organizacionim jedinicama, servisima…
 • automatski podsetnici u zadatom vremenu i za pređenu kilometražu;
 • automatsko povezivanje s drugim aplikacijama za uvoz/izvoz podataka putem API struktura;
 • mogućnost izvoza podataka u Excel ili PDF format;
 • poboljšana, ubrzana i ustrojena komunikacija kako sa svim zaposlenima u organizacionoj strukturi, tako i sa samim vozilima i njihovim sistemima (telematika, bord računari…);
 • podizanje nivoa odgovornosti i poštovanja procedura rada.

Problemi?

 • Mnoštvo zahteva, sa svih strana.
 • Odsustvo zahteva – loši ili nepostojeći kanali komunikacije.
 • Komunikacija mejlom, telefonom, zabeleške, verbalna komunikacija.
 • Povećan utrošak vremena na planiranje, realizaciju i praćenje realizacije.
 • Slabo planiranje (kompletnost, pravovremenost, transparentnost odobravanja radnji i praćenje faza realizacije).
 • Opširna papirologija.
 • Gubljenje dokumenata (naloga, računa, prateće dokumentacije).
 • Predugački putevi komunikacije, višestruko prekucavanje i ponavljanje istih podataka, već unesenih.
 • Nepotpune evidencije.
 • Problemi s pravovremenim praćenjem fakturisanja od strane dobavljača servisnih usluga, kao i s pravovremenošću plaćanja obaveza.
 • Nedisciplina u izvršavanju radnih obaveza svih lica u lancu.
 • Kašnjenje izveštaja.
 • Problemi s kontrolom trošenja budžetiranih sredstava, probijanje budžeta/nekorišćenje raspoloživih sredstava.
Pročitajte i:  ALE i TRS za siguran video-nadzor „presents“: Čovečanstvo i nove oči

Rešenje

 • Softversko planiranje i praćenje održavanja.
 • Centralizacija i preglednost definisanih zahteva i potreba u održavanju.
 • Stimulacija konstruktivnih zahteva i primedbi, destimulacija nekonstruktivnih, neadekvatnih, nepravovremenih i nepravilnih radnji. Uključivanje više lica u sam proces.
 • Automatizacija radnji, eliminacija ponavljanja – minimalno gubljenje vremena.
 • Stalna kontrola troškova održavanja.
 • Strogo kontrolisano ponašanje svih lica u lancu – transparentnost realizacije.
 • Smanjenje papirologije, prepiske, nepotrebne dokumentacije i komunikacije.
 • Bolja saradnja s podizvođačima/dobavljačima – WIN WIN situacija.
 • Skraćenje vremena potrebnog za organizaciju – povećanje raspoloživog vremena za kontrolu egzekucije, kvaliteta, analizu i planiranje.
 • Kompletnost potrebnih izveštaja i njihova prilagodljivost.
 • Lakša identifikacija dobrih i loših delova sistema, izvršilaca.
 • Lakše sprovođenje i planiranje stimulativnih/destimulativnih i upravno-korektivnih mera.
PCPress.rs Image

Izveštaji

 • Završeni zadaci/servisi.
 • Nezavršeni zadaci.
 • Troškovi/realizacija budžeta.
 • Vremena realizacije, reakcije.
 • Rad odgovornih lica u sistemu.
 • Jednom rečju, svi KPI, potpuni nadzor

Fleksibilan, sveobuhvatan, jasan, prilagodljiv sistem

 • Podržan rad u sistemima s više organizacionih jedinica.
 • Različiti troškovni centri u okviru sistema.
 • Potpuna evidencija o vozilima, mašinama, materijalno-tehničkim sredstvima i objektima, s praćenjem istorije promena.
 • Vizuelizacija podataka.
 • Ustrojavanje sistema automatskih upozorenja – vremenska baza

satwork.net/landing/SatRAPID/

Facebook komentari: