Zebra

Sednica odbora udruženja saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti Privredne komore Beograda

Proširena sednica Odbora Udruženja saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti biće održana 18. maja 2016. godine, u 13:00 časova,  u Privrednoj komori Beograda.
LOGO pkbPredviđene teme Dnevnog reda: Izveštaj o sprovođenju reforme komorskog sistema, Svetozar Krstić, izvršni direktor, Privredna komora Beograda; Vizionarski projekti Grada, dr Milena Vukmirović, dipl. inž. arh, saradnik glavnog urbaniste grada Beograda; Smart city i city logistika,profesor dr Slobodan Zečević, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu; IOT week 2016,međunarodna konferencija Internet of Things, dr Srđan Krčo, DunavNet.
On-Line prijave na http://www.kombeg.org.rs/Komora/Centri/c_obrazovanje/PrijavaSeminara.aspx?id=676

Aleksandar Vukalović

Facebook komentari:
SBB