BIZIT plus

Unicef: Snaga Interneta

Pandemija koja je pogodila ceo svet ogolila je neophodnost Internet pristupa svim porama društva, s posebnim naglaskom na obrazovanje. Digitalizacija obrazovanja u nekim delovima sveta omogućila je bezbolnu tranziciju na online edukaciju, dok je pred druge stavila ozbiljne izazove. UNICEF je jedna od organizacija koja je odigrala ključnu ulogu u premošćavanju digitalnog jaza koji je nastao u obrazovnom sistemu kako na globalnom, tako i lokalnom nivou, ovde u Srbiji.

PCPress.rs Image

U trenucima kada je u većini zemalja proglašeno vanredno stanje kao posledica COVID-19 pandemije, i ljudi bili primorani da ne izlaze iz kuća, postalo je jasno koliko je pristup Internetu bitan za svakodnevno funkcionisanje svih nas. Poslovi i škole su bili prvi na udaru, s radnicima i učenicima koji su umesto u kancelarijama i učionicama morali da ostanu kod kuće. I dok su se firme dovijale svaka na svoj način kako bi najbezbolnije rešile novonastalu situaciju, obrazovanje je zahtevalo globalnu strategiju, i to juče.

Prebacivanje učenika na online nastavu sa sobom je donelo izazove poput neophodne opreme za praćenje nastave, bilo da se radi o tabletu, računaru ili prostoj Internet konekciji, do škola koje još uvek nisu imale potrebnu infrastrukturu, ali ni dovoljno obučen kadar koji bi se u novonastalim situacijama uhvatio ukoštac sa izazovima.

Nejednakost kao osnova problema

Više od godinu dana deca širom sveta koriste Internet da bi nastavila svoj proces obrazovanja, ali nisu svi imali potrebne uslove da to ostvare. U nekim regionima sveta Internet veza je bila veoma slaba ili nepostojeća, što je predstavljalo nepremostiv problem u doba pandemije. Istraživanje UNICEF-a je pokazalo da bez kvalitetnog programa edukacije na daljinu, učenici zaostaju u znanju i veštinama, što dovodi do kreiranja nejednakosti u društvu, posebno izraženog kod najugroženijih grupa stanovnika, poput romskih zajednica i dece sa smetnjama u razvoju.

Kada je Srbija u pitanju, prema podacima Zavoda za statistiku, u 2020. godini 74,3 odsto domaćinstava je povezano na Internet, 74,3 odsto poseduje računar i 94,1 odsto ima mobilni telefon, što je prilično visok stepen digitalne povezanosti i usvajanja novih tehnologija.

Sa aktivnom Internet konekcijom, digitalnim alatima i modernim tehnologijama učenici i profesori mogu da nastave obrazovanje u velikoj meri kao i u vreme regularnog pohađanja škole, sa sve socijalizacijom, iako nisu fizički pod istim krovom. Digitalne tehnologije omogućavaju bogatiju nastavu i interaktivno učenje, te pristup multimedijalnim sadržajima koji znatno mogu da unaprede nastavni plan. Pored nastavka školovanja, upotreba računara i modernih tehnologija u procesu obrazovanja omogućava bolje razumevanje i poznavanje informacionih i komunikacionih tehnologija, što kasnije može imati pozitivan uticaj na uključivanje u rastući digitalni svet.

Pročitajte i:  Kako odabrati hosting?

Strategija za razvoj obrazovanja u Srbiji

Kada je Srbija u pitanju, prema podacima Zavoda za statistiku, u 2020. godini 74,3 odsto domaćinstava je povezano na Internet, 74,3 odsto poseduje računar i 94,1 odsto ima mobilni telefon, što je prilično visok stepen digitalne povezanosti i usvajanja novih tehnologija.

U oktobru 2012. Vlada RS je usvojila Strategiju za razvoj obrazovanja u Srbiji koja je za cilj imala unapređenje postojećeg sistema, digitalno opismenjavanje učenika i spremanje za život u modernom svetu. Strategija je obuhvatila obogaćivanje procesa učenja i vannastavnih aktivnosti (naučne, tehničke i preduzetničke aktivnosti, kao i multimedijalna pismenost), te unapređenje kvaliteta usavršavanja nastavnog kadra. U strategiji se navodi potreba za opremanje škola računarima i Internet konekcijom kao preduslovom za dalji razvoj i napredak.

Godine 2018. uveden je portal esdnevnik.rs, ključni korak za adaptaciju učenja na daljinu, sa evidencijom rada u školama i aktivnostima i uspesima učenika, dostupan profesorima, učenicima i roditeljima.

U doba pandemije pokazalo se da je digitalna strategija dobro pokrila najveći deo aspekata modernizacije obrazovanja, ali da uprkos kombinovanom učenju na daljinu preko TV-a i online nastave, čak 17 odsto romske dece nije moglo da prati nastavu zbog nedostatka potrebnih uređaja ili Internet konekcije.

Pročitajte i:  Prilagođena hosting rešenja koja nudi Orion telekom

Jedan od ključnih faktora kreiranja kvalitetnih TV lekcija za đake bio je angažovanje organizacije UNICEF, preko koje je Ministarstvo obrazovanja dobilo potreban softver za snimanje lekcija, opremu i servise obrade video-materijala.

Podrška za ugrožene grupe

Sa fokusom na decu koja pripadaju ugroženim grupama, UNICEF je aktivno učestvovao u mapiranju geolokacija svih škola u Srbiji s Ministarstvom za telekomunikacije, zarad omogućavanja obrazovanja za svu decu, gde god se nalazila u Srbiji.

U saradnji s Vladom Srbije, realizovan je projekat „Premošćavanje digitalnog jaza u Srbiji za najranjiviju decu” koji za cilj ima povećanje fleksibilnosti obrazovnog sistema i njegove sposobnosti da odgovori na vanredne situacije, posebno kada su u pitanju romska deca. Najugroženijoj deci biće omogućena direktna dodatna podrška u uslovima COVID-19 pandemije.

PCPress.rs Image

Projekat se oslanja na prethodna dostignuća u razvoju kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja i podrazumeva aktivnosti na daljem osnaživanju sistema na nacionalnom i na nivou škola. Planirane investicije obuhvatile su i tehničke kapacitete neophodne za platformu nastave na daljinu na nacionalnom nivou, uspostavljanje digitalne baze podataka i primenu obrazovnih sistema za učenje na nivou čitave države.

Pročitajte i:  BeotelNet: Pouzdana adresa za hosting

Na nivou škola, projekat uključuje nabavku digitalne opreme za izabrane škole i uspostavljanje obrazovnih digitalnih biblioteka. Bitan faktor je i podizanje nivoa obučenosti nastavnika i pedagoških asistenata da bi najugroženijoj deci na najbolji način pružili dodatnu podršku, koja uključuje kvalitetnu digitalnu nastavu, psihosocijalnu podršku, kao i različite pomoćne modele učenja tokom pandemije.

Mobilna mreža za najudaljenije lokacije

S druge strane, u saradnji s kompanijom Telenor, UNICEF je sklopio partnerstvo koje premošćava digitalni jaz i omogućava pristup učenju preko digitalnih platformi. Sa ukupno 2.200 SIM kartica i 310 modema Telenor i UNICEF koriste priliku globalne krize da unaprede obrazovanje, obezbeđujući Internet pristup u 30 osnovnih škola u Srbiji i podizanje kapaciteta pedagoških asistenata u još 144 škole.

U saopštenju UNICEF-a se kaže da je cilj stvaranje jačih, otpornijih obrazovnih sistema, jer dostupnost i potencijal tehnologije znače da digitalno učenje treba da bude deo osnovnog paketa neophodnih usluga za svako dete i mladu osobu.

Dugoročne prednosti

Investicije u digitalne tehnologije i dostupnost Interneta u obrazovnim institucijama ima dugoročne prednosti u pogledu ekonomskog i privrednog razvoja. Rano upoznavanje s digitalnim tehnologijama i korišćenje digitalnih alata u osnovnom obrazovanju ima kumulativni efekat na kasnije obrazovanje, što direktno utiče na porast BDP-a na nacionalnom nivou.

Korisna adresa: www.unicef.org/serbia

Autor: Mirko Topalović

Facebook komentari: