BIZIT 2022

Veća transparentnost naknada za platne usluge

Narodna banka Srbije pripremila je Nacrt zakona o uporedivosti naknada za platne usluge, koji će poboljšati transparentnost naknada za platne usluge u vezi s platnim računom. Nacrtom zakona, predviđena je obaveza pružalaca platnih usluga da, pored informacija propisanih Zakonom o platnim uslugama, korisniku u predugovornoj fazi, dostave kao poseban dokument pregled usluga i naknada povezanih s platnim računom, koji će sadržati spisak usluga povezanih s platnim računom, kao i podatke o pojedinačnoj naknadi za svaku uslugu.

PCPress.rs Image

Naime, pružalac platnih usluga biće dužan da korisniku dostavi izveštaj o svim naplaćenim naknadama za usluge povezane sa platnim računom, najmanje jednom godišnje, bez naknade. Osim toga, u cilju obezbeđenja veće transparentnosti naknada koje pružaoci naplaćuju u vezi sa platnim računom, predviđeno je da navedene naknade budu objavljene i na internet prezentaciji NBS. Time će se korisniku platnih usluga omogućiti da na relativno jednostavan način ima potpuni pregled ponuda na tržištu radi donošenja odluke koja u najvećoj meri odgovara njegovim potrebama i zahtevima pri izboru odgovarajuće platne usluge.

NBS će usvajanjem Nacrta zakona dobiti zakonsko ovlašćenje da utvrdi i objavi na svojoj internet prezentaciji listu reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom, a pored toga utvrdiće i standardizovanu terminologiju koju će pružaoci platnih usluga biti dužni da koriste pri označavanju pojedinih vrsta platnih usluga. Nacrtom zakona predviđena je i maksimalno pojednostavljena procedura promene platnog računa za korisnike platnih usluga, bez nepotrebnih administrativnih zahteva od strane pružaoca platnih usluga.

Pročitajte i:  Twitter pruža više podataka istraživačkim grupama koje proučavaju moderiranje sadržaja

Važna novina je da se Nacrtom zakona propisuje šta obuhvata platni račun sa osnovnim uslugama (usluge koje omogućavaju uplate i isplate gotovog novca na, odnosno sa platnog računa i usluge prenosa novčanih sredstava s platnog, odnosno na platni račun direktnim zaduženjem, korišćenjem platne kartice, uključujući plaćanja putem interneta i transferom odobrenja, uključujući trajni nalog) i omogućava pristup tom računu svim građanima bez obzira na njihovu finansijsku sposobnost, poručuju iz NBS.

Izvor: B92

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , , , ,