BIZIT 23

Veća transparentnost naknada za platne usluge

Narodna banka Srbije pripremila je Nacrt zakona o uporedivosti naknada za platne usluge, koji će poboljšati transparentnost naknada za platne usluge u vezi s platnim računom. Nacrtom zakona, predviđena je obaveza pružalaca platnih usluga da, pored informacija propisanih Zakonom o platnim uslugama, korisniku u predugovornoj fazi, dostave kao poseban dokument pregled usluga i naknada povezanih s platnim računom, koji će sadržati spisak usluga povezanih s platnim računom, kao i podatke o pojedinačnoj naknadi za svaku uslugu.

PCPress.rs Image

Naime, pružalac platnih usluga biće dužan da korisniku dostavi izveštaj o svim naplaćenim naknadama za usluge povezane sa platnim računom, najmanje jednom godišnje, bez naknade. Osim toga, u cilju obezbeđenja veće transparentnosti naknada koje pružaoci naplaćuju u vezi sa platnim računom, predviđeno je da navedene naknade budu objavljene i na internet prezentaciji NBS. Time će se korisniku platnih usluga omogućiti da na relativno jednostavan način ima potpuni pregled ponuda na tržištu radi donošenja odluke koja u najvećoj meri odgovara njegovim potrebama i zahtevima pri izboru odgovarajuće platne usluge.

NBS će usvajanjem Nacrta zakona dobiti zakonsko ovlašćenje da utvrdi i objavi na svojoj internet prezentaciji listu reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom, a pored toga utvrdiće i standardizovanu terminologiju koju će pružaoci platnih usluga biti dužni da koriste pri označavanju pojedinih vrsta platnih usluga. Nacrtom zakona predviđena je i maksimalno pojednostavljena procedura promene platnog računa za korisnike platnih usluga, bez nepotrebnih administrativnih zahteva od strane pružaoca platnih usluga.

Važna novina je da se Nacrtom zakona propisuje šta obuhvata platni račun sa osnovnim uslugama (usluge koje omogućavaju uplate i isplate gotovog novca na, odnosno sa platnog računa i usluge prenosa novčanih sredstava s platnog, odnosno na platni račun direktnim zaduženjem, korišćenjem platne kartice, uključujući plaćanja putem interneta i transferom odobrenja, uključujući trajni nalog) i omogućava pristup tom računu svim građanima bez obzira na njihovu finansijsku sposobnost, poručuju iz NBS.

Izvor: B92

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , ,