Velika Britanija razmatra kreiranje sopstvene digitalne valute

Engleska banka i trezor razmatraju mogućnost kreiranja sopstvene digitalne valute koja bi bila pod kontrolom centralne banke. Valuta (Britcoin?) imala bi za cilj da zameni keš u opticaju, a ne da predstavlja valutu za čuvanje depozita.

digitalna valuta

Digitalne valute koje izdaju centralne banke (CBDC – Central Bank Digital Currency) su relativno nova klasa digitalnog novca, za razliku od Bitcoin-a i drugih klasičnih kriptovaluta nisu decentralizovane. S obzirom da ih izdaju državne institucije, nema govora o anonimnosti – iako se one mogu nazivati zamenom za keš, po svojim osobinama su približnije platnim karticama, jer ostaju tragovi ko ih je koristio. CBDC su donele velika pitanja među bankama na koje još nemaju odgovore, jer bi promenile način njihovog poslovanja. Na primer, omogućile bi lakše međunarodne transakcije, ali bi sigurno došlo i do promena u načinu čuvanja depozita u bankama.

U konkretnom slučaju, Bank of England je naglasila da bi njihov CBDC bio digitalni novac koji izdaje banka, a mogao bi da se koristi za privatne i poslovne svrhe. On bi postojao zajedno sa kešom i platnim karticama. Trenutno je u procesu istraživanje regulatornih aspekata uvođenja digitalne valute i britanska Vlada i centralna banka još nisu donele odluku o njenoj upotrebi.

Izvor: ZDNet

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,