ERP 2024

Vesimpex vodič za upućene: Kako do data centra

Put do data centra može biti zamršena aktivnost s mnogo krivina i mogućnosti da zalutate. Ako ne krećete od početka već radite rekonstrukciju, proširenje ili unapređenje postojećeg data centra, sačekaće vas dodatna ograničenja: tehnička, finansijska, organizaciona, kadrovska.

PCPress.rs Image

Malo (ili malo više) muke vam je zagarantovano. Držite se tuđih dobrih iskustava i proverenih puteva, sarađujte s profesionalcima i ne štedite baš svaku paru. Poštujte standarde jer su oni skup najboljih iskustava. Svi IT standardi prate neke osnovne principe i streme vrlo sličnim ciljevima.

Pored TIA 942 standarda, visoko cenjenih Uptime Institute standarda, sve se više primenjuje EN 50600 kao skup praktičnih i detaljnih smernica za planiranje i izgradnju data centara. Svaki projekat ima svoje logične faze, pa ćemo ići redom, vaš projekat može početi od neke od faza u nizu, zavisno od vaše početne tačke i konkretne situacije.

PCPress.rs Image

Strategija

Treba najpre osmisliti šta želimo, pa je prikupljanje potrebnih informacija esencijalno. Projekat se mora nasloniti na strategiju kontinuiteta poslovanja i razvoja IT sistema kompanije. U obzir morate uzeti očekivani razvoj infrastrukture s gledišta kompanije, ali i s gledišta kupaca i korisnika, a na osnovu toga potrebne tehničke kapacitete u prostoru i potrošnji i, naročito, odgovarajuću lokaciju budućeg data centra.

Pročitajte i:  Data centar – gradivni element poslovanja

Ciljevi

Strategiju morate pretočiti u konkretne ciljeve, na bazi prikupljenih informacija. Uzimajući u obzir kompanijsku strategiju vezanu za data centar (ili centre), treba odrediti optimalni nivo veličine i performansi data centra, uraditi analizu rizika i utvrditi mapu puta do postizanja tih ciljeva. U ovoj fazi već morate razraditi veličinu i osnovne pretpostavke opremanja.

PCPress.rs Image

Sistemska specifikacija

Ciljevi utvrđeni u prethodnoj fazi jasno će nam dati tehnički okvir, specifikacije za sve sisteme koji čine tehničke funkcije data centra: napajanje, kontrolu uslova okoline, sigurnost, zaštitu od požara, telekomunikacione instalacije i uslove za rad i upravljanje data centrom.

Predlog dizajna

Stigli smo do faze u kojoj projektant mora da za sve specifikovane sisteme predloži optimalno konkretno rešenje ili varijante rešenja, uzimajući u obzir sve specifičnosti korisnika i uslova u kojima radi. U ovoj fazi dobijate prvi budžetski okvir za predloženi dizajn.

PCPress.rs Image

Odluka

Predlog projektanta je samo predlog, a vi odlučujete o tome da li vam je prihvatljiv, na osnovu detaljnog obrazloženja i provere svih elemenata, uz pomoć projektanta i konsultanata.

Funkcionalni dizajn

Izabrano rešenje projektant u ovoj fazi treba da pretoči u funkcionalni dizajn, za sve tehničke sisteme. Detaljnija razrada tehničkih sistema u ovoj fazi dovešće do daljeg, finog korigovanja budžeta.

Pročitajte i:  Vertiv: UPS nove generacije

PCPress.rs Image

Odobrenje

I u ovom koraku vi morate doneti odluku, jer funkcionalni dizajn definitivno određuje dalje aktivnosti, investiciju i primenjenu opremu. Kao i kod prethodne odluke o predlogu dizajna, pored projektanta oslonite se na kvalitetne konsultante. Stvari se od ovog trenutka ubrzavaju.

Izrada projektne dokumentacije

Projektanti u ovoj fazi imaju zadatak da funkcionalni dizajn pretoče u konkretnu tehničku dokumentaciju, do detalja potrebnih za izvođenje. Takođe, u ovoj fazi se određuje plan projekta i detaljna dinamika njegove realizacije.

PCPress.rs Image

Ugovaranje

Elementi tehničkog rešenja su definisani, dinamika takođe, kao i finansijski okvir. Preostaje ugovaranje sa izvođačima koji su kadri da se uhvate ukoštac s projektom. Proverite njihove kapacitete, prethodne projekte i kvalitet izvođenja.

Izgradnja

Investitor uz pomoć projektanata i konsultanata prati celokupnu realizaciju projekta. Prema utvrđenom planu i definisanim kriterijumima prihvatanja, svi tehnički podsistemi se implementiraju i puštaju u rad.

PCPress.rs Image

Ova faza donosi možda najviše nervoze, zbog tehničkih problema i kritičnih rokova, ali i najviše zadovoljstva: ako je sve urađeno kako treba, donosi uspeh i potvrdu stručnosti i kvaliteta tima za implementaciju.

Eksploatacija

Prijem i puštanje u rad predstavljaju naizgled kraj projekta, ali pravi posao se nastavlja. Kao korisnik data centra, morate obezbediti uslove i kadrove za nesmetan rad, unapređenje i održavanje opreme.

Pročitajte i:  Pridružite se nagrađivanom partnerskom programu kompanije Vertiv!

PCPress.rs Image

Nadamo se da ovo izgleda jasno i uveravamo vas da može da ide glatko u praksi. Ipak, ako vam predstoji ovakav projekat, mislimo da je najbolje da nam se javite, možemo sigurno da vam pomognemo.

Više informacija na ​VESIMPEX: www.itinfrastruktura.rs

Facebook komentari: