BIZIT 2022

Znanje za poneti – Network Trening Centar

Tržište i poslovni izazovi koje ono nosi postaju svakim danom sve komplikovaniji. Što se zaposlenih tiče, neophodnost stalnog usavršavanja i unapređivanja stečenog znanja jedan je od najvećih izazova koje takvo komplikovano tržište donosi

rack22Internet, nove IKT tehnologije, Cloud Computing, korišćenje društvenih mreža u poslovne svrhe, postale su generator novih radnih mesta za kompetentne stručnjake. IKT tehnologije i njihova implementacija, u svim vrstama privrednih subjekata, danas su nužnost, a ne samo potreba. Ali, taj izuzetni potencijal donosi i velike prepreke – znanje i iskustvo, neophodni da se ovakvi složeni i moćni sistemi u potpunosti iskoriste, često nisu na raspolaganju, ponekad čak ni u najvećim kompanijama. Ponekad, čak i kad znanje i iskustvo postoje, nisu redovno nadograđivani i osveživani. Ukratko, znanje potrebno da se iskoriste ovakvi moćni sistemi na raspolaganju svakom profesionalcu mora se pažljivo i namenski razvijati i osvežavati.

Znanje na jednom mestu

Network Trening Centar kompanije Linkom-PC je koncipiran kao odgovor na ovako složene zahteve. Kroz jasne i praktične vežbe, postižu se zadati ciljevi: polaznici potpuno spoznaju kako instalirati, upravljati i održavati složene mrežne sisteme. Ovakav pristup daje polaznicima sveobuhvatna znanja o vrstama i načinima umrežavanja, u rangu od osnovnih, do naprednih aplikacija i servisa. Takođe, ovo omogućava budućim polaznicima da se pripreme za konstantnu edukaciju i profesionalnu karijeru u IKT segmentu.

“MI smatramo da naša investicija u znanje korisnika našeg Network Trening Centra mora da bude u skladu sa njihovim potrebama. Želimo da ih potpuno osposobimo i zaokružimo vrednost koja ih čini kompetitivnim i uspešnim na današnjem izazovnom tržištu”, kaže gospodin Miodrag Ilić, rukovodilac Network Trening Centra i vlasnik kompanije Linkom-PC. Network Trening Centar tako nudi sve uslove da se svaki polaznik potpuno osposobi da, kroz praktične i izazovne vežbe, usvoji i prepozna rešavanje složenih problema i usavrši analitičke veštine.

Bogata osnova

Centar je zasnovan na opremi Cisco Systems, i sadrži bogatu osnovu uređaja: Cisco UCS C22 M3 server, CISCO2801-AC-IP,  Cisco WS-C3560-12PC-S, Cisco WS-C2950-24, ASA5510-BUN-K9. Program Network Trening Centra omogućava sticanje praktičnih znanja za polaganje ispita CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCNP (Cisco Certified Network Professional), kako Switching & Routing,> tako i Security sadržaji.

Naravno, misija Network Trening Centra ne prestaje tu. Osim programski određenih treninga za mrežne profesionalce, Network Trening Centar ima i fleksibilnost da zainteresovanim kompanijama ponudi potpuno prilagođavanje treninge njihovim potrebama i zahtevima. Moguće je koncipirati kompletne serijale treninga gde će čitavi radni sistemi ambicioznih i zahtevnih korisnika proći kroz cikluse obuka koji ih čine potpuno pripremljenim za korišćenje moćnih tehnologija koje su im na raspolaganju. Znanje koje ponesu iz ovog Centra predstavljaće moćnu osnovu za čitavu jednu generaciju mrežnih profesionalaca na našem tržištu.

Detaljnije informacije o kompaniji Linkom-PC kao i o aktivnostima Network Trening Centra potražite na www.linkompc.com, ili pišite na info@linkompc.com.

 Autor: Jelena Rupnik

Facebook komentari:
SBB