Trenuto gledate objave s oznakom: Axis

Najmanji dron sa kamerom na svetu

vesti

Najmanji dron sa kamerom na svetu

Axis Vidius je kvadrikopter koji može da stane u ljudku šaku – njegova površina je nepunih 10 cm2 – ali on može da snima i strimuje video rezolucije 420p. Toliko je mali da u Americi može da se koristi bez registracije FAA... 

Detaljnije... »
O­dlična sli­ka i pri sla­bom svetlu

Foto i video

O­dlična sli­ka i pri sla­bom svetlu

Axis je ra­zvio te­hno­lo­gi­ju Lig­htfin­der ko­ja na ka­me­ra­ma da­je o­štru sli­ku s ma­lo šu­ma i s očuva­nim bo­ja­ma, čak i u po­lum­raku. Be­zbe­dno­sne ka­me­re mo­gu da ra­de i pri... 

Detaljnije... »
Ro­bus­tni čuvar ulaza - Axis M3113-VE / M3114-VE

aktuelno

Ro­bus­tni čuvar ulaza – Axis M3113-VE / M3114-VE

Da bi ka­me­ra za vi­deo-nad­zor us­pe­šno obav­lja­la svoj za­da­tak pod ve­drim ne­bom, mo­ra da is­pu­ni ne­ko­li­ko u­slo­va. Pre sve­ga, elek­tron­ske kom­po­nen­te i me­ha­nički po­kre­tni... 

Detaljnije... »
IP WAY na sajmu zaštite imovine, lica i poslovanja

Događaji

IP WAY na sajmu zaštite imovine, lica i poslovanja

U periodu od 15. do 18. septembra, na Beogradskom sajmu će se održati međunarodni sajam zaštite imovine, lica i poslovanja – iSEC 2010. U hali 3, na štandu 3008, kompanija IP WAY promovisaće kompletna rešenja u... 

Detaljnije... »
IP WAY Seminar: IP video nadzor i javna bezbednost

Događaji

IP WAY Seminar: IP video nadzor i javna bezbednost

U prijatnom ambijentu Šuma kluba na Adi Ciganliji, IP WAY je sa svojim partnerima organizovao seminar i predstavio najuspešnije bezbednosne instalacije zasnovane na IP tehnologijama u javnom sektoru. Oblasti javnog života... 

Detaljnije... »
IP WAY na Gemax Open 2010 turniru

Događaji

IP WAY na Gemax Open 2010 turniru

Tradicionalni Gemax Open Challenger – internacionalni teniski turnir održaće se od 15. – 21. februara 2010.godine u Beogradu. Gemax Open 2010, jedan od petnaest čelindžera iz Tretorn Serie +, biće odigran na... 

Detaljnije... »
IP Way: Đaci pod nadzorom

Video nadzor

IP Way: Đaci pod nadzorom

Zahvaljujući odličnoj saradnji uprave Doma učenika srednjih škola “Petar Drapšin“ sa Ministarstvom prosvete i sporta i gradskom upravom, ova vaspitno obrazovna ustanova je opremljena najmodernijim sistemom video... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter