ABSoft: Most za eFakture

Prateći potrebe tržišta, AB Soft je prilagodio rešenje za slanje eFaktura tako da i drugim sistemima obezbedi ovu uslugu.

PCPress.rs Image

Nije ostalo još mnogo do dana kada će se računi slati, a i primati, isključivo u formi elektronske fakture. AB Soft je za korisnike svog informacionog sistema napravio rešenje u više nivoa prilagođeno potrebama od najmanjih do najvećih i najkompleksnijih organizacija, gde veličinu, pre svega brojimo po složenosti implementacije informacionih sistema i poslovnih procesa. I tu nije kraj. Prateći potrebe tržišta, razvijeno je i middleware rešenje koje povezuje poslovni informacioni sistem, bez obzira na to ko je proizvođač, i sistem za elektronske fakture (SEF).

„U početku nismo razmišljali da ćemo krenuti u tom smeru. Fokus je bio na tome da pokrijemo potrebe naših korisnika, da što lakše prođemo kroz nekoliko stotina implementacija i da spremno reagujemo na sve promene u hodu koje su neminovne”, kaže nam rukovodilac projekta eFakture u AB Soft-u Dejan Vuković.

Kako je vreme odmicalo, počeli su i prvi upiti drugih proizvođača softvera, ali i domaćih korisnika koji koriste informacione sisteme proizvođača van zemlje. Uvek isto pitanje: „Da li AB Soft ima rešenje za njihove potrebe”.

Za sve korisnike AB Soft softvera razvijen je Basic paket koji je besplatan za sva preduzeća koja su u sistemu redovnog održavanja i s njim je iz AB Soft ERP moguće kreirati XML datoteku koja se kasnije ručno prenosi na Sistem elektronskih faktura

„Jedan, ne tako mali broj kompanija u Srbiji koristi softver koji je razvijen negde u dalekom svetu i ovde nema lokalnu podršku. Najčešće su to DMS aplikacije kojima prirodno pripada i posao slanja i prijema dokumenata, bilo da su u papirnoj ili elektronskoj formi. Uostalom, i naše rešenje se jednim delom oslanja na DMS koji je integrisan sa AB Soft ERP-om. Razmišljali smo, tehnologiju imamo, znanje imamo, što da ne ponudimo i ovakvo rešenje”, kaže nam Vuković.

Pročitajte i:  UnimazeGo: Nova dimenzija upravljanja e-fakturama

Sveobuhvatno rešenje

U suštini, priređen je deo AB Soft-ovog ERP-a koji je neophodan za slanje elektronskih računa i kojem je dodat deo kroz koji se razmenjuju podaci s drugim softverom. Način razmene podataka može da bude raznovrstan – od tekstualnih datoteka, preko Excel tabela, do strukturiranih podataka u XML formatu. Takođe, razmena može da ide kako preko „fajl sistema”, tako i korišćenjem Web servisa.

PCPress.rs Image

„Ovako raznovrsne načine komunikacije možemo da podržimo jer smo tokom trideset godina razvoja sistema pratili razvoj tehnologije i zaista nam nije problem da prihvatimo račune u brojnim formatima. Primetili smo i da pominjemo XML, a zna se da se i na SEF šalju eFakture u ovom formatu. Razlika je što mi koristimo samo neophodni set podataka za prenos, a čvrstu strukturu po UBL 2.1 dodajemo, validiramo i potom tako pripremljeni elektronski dokument šaljemo ka SEF-u. Takođe, u našem softveru pamtimo sve promene statusa, tako da su obezbeđene i informacije od značaja za normalan i nesmetan rad korisnika našeg softvera”.

To nije kraj razvoja sistema. Vuković kaže da se, pored izmena koje je zakonodavac publikovao proteklih meseci, ovaj deo AB Soft ERP-a neprestano dopunjava novim funkcionalnostima. One su, po pravilu, dostupne i kroz verziju o kojoj danas pišemo. Takođe i neke od funkcionalnosti koje postoje u ERP-u, posebno u kompleksnijim verzijama, mogu da se implementiraju po posebnom zahtevu korisnika. Tu, kaže naš sagovornik, pre svega treba voditi računa da svaki softver iz kojeg se šalju podaci za eFakture ima svoje funkcionalnosti, zahteve i protokole za razmenu podataka, pa nekog sveobuhvatnog rešenja koje bi se dobijalo u paketu – nema.

Pročitajte i:  PC Press video: SaaS rešenje za razmenu eFaktura sa celim svetom! | Irena Josipović i Emin Devlić, Unimaze

PCPress.rs Image

„Razvoj nikako nije završen. Idemo polako prateći zakonske potrebe i potrebe korisnika našeg softvera. Plan proširenja funkcionalnosti postoji, tako da ćemo sve što je potrebno za nesmetan rad isporučiti svima koji koriste naš middleware, baš kao i onima koji koriste neki od postojećih paketa”, kaže Dejan Vuković.

Za svakoga ponešto

I kada već pominjemo postojeće pakete za korisnike AB Soft ERP-a, red je da se prisetimo šta koji nudi. Za ove korisnike AB Soft softvera razvijen je osnovni Basic paket koji je besplatan za sva preduzeća koja su u sistemu redovnog održavanja i s njim je iz AB Soft ERP moguće kreirati XML datoteku koja se kasnije ručno prenosi na Sistem elektronskih faktura. Jedna muka manje – nema potrebe na portalu da se unose podaci koji postoje u ERP-u: generalije kupca, šifre, nazivi, količine i cene prodate robe ili usluga.

Za veći nivo integrisanosti između AB Soft ERP-a i Sistema elektronskih faktura osmišljena su tri paketa koja su skrojena prema prepoznatim grupama korisnika

Za veći nivo integrisanosti između AB Soft ERP-a i Sistema elektronskih faktura osmišljena su tri paketa koja su skrojena prema prepoznatim grupama korisnika AB Soft softvera. Budući da se ovde radi o značajnijoj automatizaciji, mogućnostima arhiviranja i praćenja tokova dokumentacije u poslovnom sistemu, paketi Business, Total i Premium se kupuju.

Pročitajte i:  PC Press video: SaaS rešenje za razmenu eFaktura sa celim svetom! | Irena Josipović i Emin Devlić, Unimaze

Paket Business omogućava transparentnu komunikaciju između AB Soft ERP-a i Sistema elektronskih faktura. Pokretanjem adekvatne akcije po kreiranju računa, XML reprezentacija se automatski šalje na server Ministarstva finansija, gde se ujedno proveravaju ispravnost formata i sadržaja dokumenta. Status da li je račun kupac prihvatio ili odbio prenosi se pokretanjem odgovarajuće aktivnosti u ERP-u.

PCPress.rs Image

Paket Total, kako mu i ime sugeriše, nudi potpunu komunikaciju. Ne samo da se šalju već se i primaju računi u ERP, a da bi se postigla puna integracija, instalacija ERP-a se dopunjuje AB Soft DMS sistemom, ukoliko on već ne postoji. To već znatno širi ceo poslovno-informacioni sistem i uvodi vas u integrisani sistem upravljanja dokumentima unutar preduzeća.

Na kraju, Premium paket na sve prethodno dodaje funkcionalnosti odobravanja kako ulaznih, tako i izlaznih računa. Ova funkcionalnost je u skladu s potrebama kontrolisanog upravljanja informacijama u poslovnom sistemu, gde se većina poslova u vezi s komunikacijom obavlja kroz informacioni sistem. Vuković nam kaže da je ovaj paket potpuno prirodan za ne tako mali broj korisnika AB Soft ERP-a koji ove funkcionalnosti već imaju implementirane, ili imaju u planu da ih tokom narednih meseci uvedu u svoje poslovanje.

ABSoft.rs

Facebook komentari: