Metoda merenja brzine za grafenske nanouređaje 

„Čudesni materijal“ grafen je dobro poznat po svojoj visokoj električnoj provodljivosti, mehaničkoj snazi i fleksibilnosti. Slaganje dva sloja grafena sa debljinom atomskog sloja proizvodi dvoslojni grafen, koji poseduje odlična električna, mehanička i optička svojstva. Dvoslojni grafen je stoga privukao značajnu pažnju i koristi se u nizu uređaja sledeće generacije, uključujući kvantne računare

 Ali komplikuje njihovu primenu u kvantnom računarstvu teškoća dobijanja tačnih merenja stanja kvantnog bita. Većina istraživanja koristila je niskofrekventnu elektroniku da bi se ovo prevazišlo. Međutim, za aplikacije koje zahtevaju brža elektronska merenja i uvid u brzu dinamiku elektronskih stanja, potreba za bržim i osetljivijim mernim alatima je postala očigledna. 

 Sada je grupa istraživača sa Univerziteta Tohoku (Japan) iznela poboljšanja u radiofrekventnoj (RF) reflektometriji kako bi se postigla tehnika očitavanja velike brzine. Izvanredno, proboj uključuje upotrebu samog grafena

 RF reflektometrija funkcioniše tako što šalje radiofrekventne signale u dalekovod, a zatim meri reflektovane signale da bi se dobile informacije o uzorcima. Ali u uređajima koji koriste dvoslojni grafen, prisustvo značajnog lutajućeg kapaciteta u mernom kolu dovodi do RF curenja i manje od optimalnih svojstava rezonatora. Iako su različite tehnike istražene da bi se ovo ublažilo, još uvek se čekaju jasne smernice za dizajn uređaja. 

Pročitajte i:  Novi nanomaterijal za višestruku primenu

 „Da bismo zaobišli ovaj uobičajeni nedostatak RF reflektometrije u dvoslojnom grafenu, upotrijebili smo zadnju kapiju od grafita i nedopiranu silikonsku podlogu“, rekao je Tomohiro Otsuka, koautor rada i vanredni profesor na Naprednom institutu za istraživanje materijala Univerziteta Tohoku (VPI-AIMR). “Uspešno smo ostvarili dobre uslove RF usklađivanja, izračunali tačnost očitavanja numerički i uporedili ova merenja sa merenjima jednosmerne struje da bismo potvrdili njegovu doslednost. Ovo nam je omogućilo da posmatramo Kulumbove dijamante kroz RF reflektometriju, fenomen koji ukazuje na formiranje kvantnih tačaka u provodljivi kanal, vođen potencijalnim fluktuacijama izazvanim mehurićima.” 

 Otsuka i njegov tim koji su predložili poboljšanja RF reflektometrije daju važan doprinos razvoju uređaja sledeće generacije kao što su kvantni računari, i istraživanju fizičkih svojstava koristeći dvodimenzionalne materijale, kao što je grafen

Izvor: techbriefs.com

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,