TrendMicro

RATEL: Mts najbolja mobilna mreža u Srbiji

Mts mobilna mreža proglašena je za najbolju na uporednom testiranju kvaliteta usluga koje pružaju mobilni operatori, na osnovu sveobuhvatne analize (benchmarkinga) koju treću godinu zaredom sprovodi Regulatorna agencija za elektronske komunikacije (RATEL).

PCPress.rs Image

Za ocenjivanje ukupnih performansi i rangiranja svake od mobilnih mreža, testirana su 4 glavna tipa usluga i to:

  • Govorna usluga sa 40% učešća u ukupnom rezultatu
  • Usluge prenosa podataka sa 40% učešća u ukupnom rezultatu
  • Web browsing sa 10% učešća u ukupnom rezultatu
  • YouTube sa 10% učešća u ukupnom rezultatu

Primenom ove metodologije, Telekom Srbija je ostvario najbolji ukupni rezultat u vrednosti od 85,06 (od mogućih 100) poena, a zatim slede Vip mobile sa 76,79 i Telenor sa 69,90 poena. Mts mobilna mreža osvojila je najviše bodova pojedinačno u svakom od segmenata, odnosno najbolje rezultate za govorni servis u velikim gradovima, malim gradovima i na putevima širom Srbije, kao i najbolje rezultate u prenosu podataka i mobilnom internetu, u pomenutim kategorijama, prema svim parametrima (Browsing, Data i Youtube).

Kako se navodi u izveštaju RATEL-a, mobilna mreža Telekoma Srbija imala je najbolji rezultat u benchmarking kampanji sprovedenoj 2019. godine, „zahvaljujući značajnom unapređenju kvaliteta svih usluga, u svim kategorijama“. Svi operatori su unapredili kvalitet govorne usluge u odnosu na prethodne godine. Implementacijom VoLTE usluge (prenos govora pomoću 4G, Voice over LTE), Telekom Srbija i Vip mobile su ostvarili značajan napredak. Rezultati Telenora su lošiji zbog nedostatka VoLTE funkcionalnosti.

Pročitajte i:  Otvoren 12. ciklus mts app konkursa

 

PCPress.rs Image
Izvor: RATEL

Prema rezultatima, Vip je zauzeo drugo mesto u ukupnom rezultatu, sa unapređenim kvalitetom govorne usluge u svim kategorijama. Kako se ističe u izveštaju, Vip mobile ostvario je napredak u kvalitetu usluge prenosa podataka u odnosu na 2018. godinu, a istaknuto je unapređenje rezultata u velikim i malim gradovima. U mreži Telenora, kvalitet usluga prenosa podataka je na znatno većem nivou u odnosu na govornu uslugu.

Cilј benchmarking-a mobilnih mreža je objektivno uporedno testiranje kvaliteta usluga u mobilnim mrežama, gledano iz ugla korisnika, merenjem parametara kvaliteta (KPI – klјučnih indikatora performansi), a koje RATEL obavlja u saradnji sa kompanijom Systemics PUB koja, kako se navodi, sprovodi takva merenja za potrebe regulatornih tela i operatora širom sveta. Benchmarking merenja izvršena su tokom oktobra i novembra 2019. godine i obuhvatila su 50 gradova i 10.000 km puteva u Srbiji. Tokom kampanje obavljeno je preko 6.000 poziva i 3.500 sesija za svaku od usluga prenosa podataka u mreži svakog od operatora, na svim raspoloživim tehnologijama (2G, 3G, 4G). Detaljan pregled rezultata dostupan je na ovoj stranici.

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , , , , , ,