Sampro: Optimizacija magacinskih procesa u službi napretka

Kompanija Sampro je za potrebe firme Tehnomarket iz Pančeva obezbedila visoko prilagođeno WMS rešenje koje rešava problem dobavljanja, skladištenja i isporuke velikog broja proizvoda od aluminijuma.

PCPress.rs Image

Iz vizure privrednika svih formata, uvođenje upravljanja magacinskim resursima ne spada u trenutne prioritete jer tu su eFakture, a zakonski rok da se uvedu je pri kraju. Ipak, oni kojima je prijem, smeštanje i otprema robe svakodnevni posao vape za WMS sistemom koji će im urediti ovaj segment poslovanja.

WMS (warehouse management system) možda nije u centru pažnje kompanija koje se bave digitalnim dobrima, ali ako se bavite konkretnim, opipljivim proizvodima, svakako vam je značajno da uvek znate gde se šta nalazi. Jedna od takvih kompanija je „Tehnomarket“ iz Pančeva, koja se bavi proizvodima od aluminijuma; u magacinu je preko 31.000 različitih proizvoda. Roba od dobavljača i roba za isporuku angažuju nekoliko južno-banatskih ulica s tendencijom širenja. U takvoj situaciji ne pomaže ni zamena pitanja, ni pomoć pola-pola, već treba potražiti pomoć prijatelja, a telefon je zazvonio u sremskom Zemunu u kompaniji Sampro. O putu koji je doveo do rešenja sagovornik nam je Mišel Gošić, direktor IT razvoja u kompaniji Sampro.

Kad je novac najmanji problem

Generalni zahtev kompanije Tehnomarket svodio se na to da se reše problemi u organizaciji i radu magacina. „Kada pomenemo organizaciju, svaki softver tera kompaniju da neke procese i tokove podredi boljoj i efikasnijoj organizaciji. Da bi se ispoštovao neki raspored i da bi procedura uvek bila definisana za sve slučajeve,“ objašnjava gospodin Gošić i nastavlja „Automatizacija ne vodi uvek i brzo do povećanja profita, ali uvođenje reda svakako stvara preduslove da se to desi“.

PCPress.rs Image

S druge strane, zahtevi koje je trebalo ispuniti su brojni. Veliki broj proizvoda je već dovoljna komplikacija, a činjenice da uvek treba da se zna gde je šta, gde šta sme i mora da se odlaže, kolike su dimenzije i težina proizvoda koji se dovoze od dobavljača, lageruju ili isporučuju (prevoze) do naručioca.

Šta je potrebno?

Server (Sampro Telekom cloud ili OnPremis, kod klijenta)

  • Microsoft Windows Server 2016+
  • IIS 7+
  • Microsoft .NET
  • SQL 2016+

Preporučeni HW za Server:

  • 12GB RAM
  • 200+GB HDD
  • Xeon

Klijent

  • Android 7+ OS

Komunikacija

  • Server <-> Klijent: SOAP & REST Web Servisima
  • WiFi / GSM

Dodatnu, i ne malu, komplikaciju čini zahtev za delimičnim isporukama koji su svakodnevna pojava. Bilo da se radi o ograničenim trenutnim zalihama proizvoda ili eksplicitnom zahtevu da se nešto isporučuje sukcesivno, stavlja dodatne zahteve pred WMS softver u kome sve mora da bude ažurno, a odziv na zahteve što kraći.

Pročitajte i:  Kako odabrati hosting?

Integracija i prilagođavanje

„Sve kreće iz ERP-a kompanije Tehnomarket. Osnova je matični šifarnik koji se preuzima svakih pet sekundi. Najvažnija pitanja WMS softvera su koji su artikli, ko su komitenti i šta ima novo. Svaki upit praktično donosi neke nove informacije. Sama tehnologija tekućeg ERP-a je pomalo zastarela, pa nema API-ja ili ’živog stanja’ na koje smo mogli da se oslonimo, pa smo praktično morali oslonimo na periodično direktno čitanje i upis u bazu podataka. Odatle i ovaj periodični, trigerovani pristup rešavanju problema“, objašnjava gospodin Gošić. Nalog predstavlja početni dokument WMS-a, ulazni ili izlazni, o onome što treba da se uradi. Iako važan, ovaj dokument zapravo ne utiče na stanje u WMS-u, već predstavlja zapis o tome šta bi neko trebalo da uradi – on je „vodilja“.

PCPress.rs Image

Nakon toga slede koraci verifikacije koji su deo procesa. Ako se radi o prijemu, najpre se on potvrđuje, a nakon toga se pozicionira roba. Kao i svaki ozbiljan WMS, rešenje kompanije Sampro podržava i mikrolokacije, a njihov broj je praktično neograničen.

Pročitajte i:  Pet razloga da vaša poslovna rešenja budu u oblaku

Kod otpreme robe situacija je slična, samo što se najpre locira i izdvaja proizvod, zatim grupiše po karakteristikama (vrsta, dimenzije, masa artikla i nosivosti prevoznog sredstva). U oba slučaja magacioner sistemu mora da prosledi podatke odakle (ili gde), šta i koliko. To je neophodno da bi se obezbedila ažurnost o stanju robe, ali i neophodnih ili slobodnih lokacija u magacinu. Sistem ga sam vodi na predviđena mesta (mikrolokacije) koje su predviđene za određeni tip robe, da ne optereti neke mikrolokacije, da „frekventniju robu“ smesti na dostupnije lokacije i najzad, da ne preoptereti neke mikrolokacije čija je dostupnost ili nosivost manja.

PCPress.rs Image

Želje i očekivanja

Prednosti stalnog monitoringa i velikog učešća softvera u odlučivanju su što se drastično smanjuje broj grešaka, zaposleni u magacinu ne moraju detaljno da poznaju robu, a obuka novih radnika traje znatno kraće. „Svi očekuju da će WMS dovesti do trenutnog, magičnog povećanja brzine rada u magacinskom poslovanju, ali njegov prevashodni zadatak je da uvede tačnost, skrati period obuke zaposlenih i smanji ljudske greške na minimum. A kroz ta rešenja dobićemo i bolje performanse magacina“, kaže gospodin Gošić.

Prednosti stalnog monitoringa i velikog učešća softvera u odlučivanju su što se drastično smanjuje broj grešaka, zaposleni u magacinu ne moraju detaljno da poznaju robu, a obuka novih radnika traje znatno kraće

WMS softver mora da dozvoli visoki stepen prilagođavanja i konfigurisanja. Počevši od karakteristika robe, raspoloživosti i drugih karakteristika lokacija i mikrolokacija (namena, udaljenost, dostupnost, temperatura i vlažnost), do onih specifičnih kao što je dodeljivanje nekih poslova određenom radniku (ili radnicima) u magacinu. Ipak, u ovako složenim slučajevima, najveći izazov predstavljaju delimične isporuke.

Pročitajte i:  Spremni za promene?

Korak po korak

A problema ima mnogo… Da li je isporuka od dobavljača kompletna, delimična ili sukcesivna? Ista pitanja postavljaju se i kad su u pitanju naručioci uz neka dodatna, poput onih da li ima dovoljno robe na lageru, na kojim je mikrolokacijama smeštena, kakva je nosivost transportnih sredstava (zapremine, mase…) i niz drugih pitanja koja zahtevaju pažljivo praćenje, proučavanje i rešavanje.

PCPress.rs Image

Sam sistem obezbeđuje niz pogodnosti za radnike kao što su obaveštenja, e-mail-ovi, push notifikacije o tome gde se šta nalazi i da li je nešto hitno, a menadžment, pored ovih detalja, ima uvid i u rad celokupnog sistema „uživo“ ili putem raznih statistika koje je moguće definisati u softveru.

Priča o Sampro WMS-u se ovde ne završava. Dugo i plodno iskustvo kompanije sa POS i AutoID opremom otvorilo im je mnoga vrata. Jedan od sledećih koraka je saradnja s kompanijom Budimka, gde će dodatni problem predstavljati izbor opreme koja radi na temperaturama od -18 do -25 stepeni Celzijusa, a komplikaciju čine nagle i velike promene temperature koje sa sobom nose dodatna naprezanja za hardver, kao i kondenzaciju vlage.

PCPress.rs Image

Ipak, put je jasno definisan, a uvođenje novih tehnologija Sampro bazira na poznavanju Microsoft tehnologija i velikom broju sertifikovanih stručnjaka. U toku je i usklađivanje s ERP-ovima nove generacije i integracija s Datalab sistemom, ali sve što je do sada urađeno već obećava svetliju sliku domaćeg IT razvoja.

Korisna adresa: Kompanija Sampro

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,