BIZIT 2022

Softver koji spaja poslovanje i e-upravu

Svi oblici elektronskog poslovanja zasnovani su na korišćenju elektronskih dokumenata, koji su nosioci svih podataka. Zato sistem koji obezbeđuje efikasno formiranje, korišćenje i razmenu elektronskih dokumenata predstavlja preduslov za bilo koji vid elektronskog poslovanja i elektronske uprave. A UniDocs Business Box je upravo takav sistem…

unidocsPoslovne promene i podaci, bez obzira na njihovu vrstu i namenu, uvek predstavljaju deo sadržaja odgovarajućeg dokumenta. Ovi podaci mogu biti finansijske i materijalne promene, pravni, kao i bilo koji drugi podaci od interesa za preduzeća, pojedince ili državnu i lokalnu upravu. Bezbednost i privatnost dokumenata i podataka, kao i osiguranje verodostojnosti i originalnosti dokumenata, uslov je koji mora biti ispunjen da bi se bilo koji programski sistem mogao koristiti u poslovne svrhe, a posebno u okviru državne uprave. Zato je podrška elektronskog potpisa, usklađena sa zakonskom regulativom i standardima, obavezni deo programskih rešenja ovog tipa.

Jedinstvo dokumenata, podataka i procesa

Upravljanje proizvodnjom
Upravljanje proizvodnjom

Prava efikasnost i automatizacija procesa u poslovanju može biti dostignuta tek kada se ostvari jedinstvo dokumenata, podataka i procesa. Tek tada možemo govoriti o elektronskom poslovanju, odnosno poslovanju bez papirnih dokumenata. Jedan od sistema koji upravo obezbeđuje sve navedene osobine jeste UniDocs Business Box. Modularnost, prilagodljivost i činjenica da sastavni deo Business Box‑a predstavlja programski sistem za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima (Document Management / Workflow Management System – DM/WfMS) – UniDocs korisnicima daje jedinstvene mogućnosti i perspektive u povećanju efikasnosti poslovnih procesa i suštinskog upravljanja njihovim poslovanjem.

Pročitajte i:  Prijatelji od početka: Željko Tomić, OSA

UniDocs, kao prilagodljiva i univerzalna softverska platforma za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima (document & workflow management), obezbeđuje da se vertikalne aplikacije prirodno uklapaju u organizaciju i poštuju tok poslovnih procesa, deleći poslove među radnim mestima na najprirodniji i efikasniji način. Svaki učesnik u poslovnom procesu, na svom radnom mestu radi baš ono i samo ono što mu je posao, nadležnost i odgovornost. Svako radi s dokumentima, a podaci s dokumenata automatski ulaze u odgovarajuće baze podataka i formiraju poslovne promene koje ostaju potpuno „svesne“ dokumenta s kog potiču. Na taj način elektronski dokumenti u pravom smislu postaju „inteligentni“.

Centralni registar  planskih akata Srbije
Centralni registar
planskih akata Srbije

Ovakvo inovativno softversko okruženje obezbeđuje stvarno i suštinsko upravljanje poslovanjem čitavog preduzeća ili organizacije, a ne samo nekim od njegovih delova, kao što su finansije ili zalihe i slično, i briše granice između tradicionalnih pojmova (ERP, CRM, HR itd.). Na ovaj način razvijeni su i najsloženiji upravljački mehanizmi, među kojima treba istaći i one koji se najređe sreću, kao što je upravljanje proizvodnjom koje pokriva kompletan skup procesa od narudžbine kupca, preko definisanja tehnologije, lansiranja radnog naloga, sve do gotovog proizvoda i njegove isporuke naručiocu.

Pored podrške poslovanju preduzeća svih vrsta, veličina i delatnosti, familija proizvoda UniDocs i Business Box izuzetno je pogodna za rešavanje složene problematike takozvane e‑uprave na integrisan i sveobuhvatan način. Ako se mogućnostima ove softverske familije doda i čitav niz servisa i interfejsa prema prostornim (GIS) bazama podataka koji su već razvijeni i primenjeni u okviru različitih podsistema državne i lokalne uprave, otvara se veoma realna mogućnost da se sa ograničenim ulaganjima i u prihvatljivo kratkim rokovima implementiraju složeni integrisani upravni sistemi, kao što je izdavanje građevinskih dozvola, urbanističko‑tehničkih uslova i slično. UniDocs obezbeđuje potpunu usklađenost sa zakonskom regulativom i standardima vezanim za elektronske dokumente, kvalifikovani elektronski potpis, bezbednost informacija, što je obavezni preduslov za implementaciju rešenja iz domena elektronske uprave.

Pročitajte i:  Prijatelji od početka: Željko Tomić, OSA

UniDocs u pra­ksi

Elektronsko izdavanje  seizmoloških uslova
Elektronsko izdavanje
seizmoloških uslova

Da ovo nisu samo teoretske mogućnosti, pokazuje i niz uspešnih projekata koji su realizovani s relativno skromnim sredstvima i u veoma kratkim rokovima, među kojima treba spomenuti sisteme za upravljanje gradskim građevinskim zemljištem (Novi Sad), elektronsko izdavanje seizmoloških uslova (Seizmološki zavod Srbije), centralni registar planskih akata Srbije, izdavanje urbanističko‑tehničkih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola za objekte u Crnoj Gori, kao i popis imovine Opštine Požarevac i nekoliko susednih opština.

Kao i kod upravljanja poslovanjem preduzeća, i u okviru e‑uprave suštinski se rešava kompletan skup poslovno‑dokumentacionih procesa vezanih za državnu upravu, među kojima su i svi poslovi u vezi sa zakonom o planiranju i izgradnji. U ovu grupu spadaju svi procesi vezani za katastar nepokretnosti, planska akta, građevinsko zemljište, infrastrukturu i završavaju se procesima izdavanja građevinskih i na kraju upotrebnih dozvola za nove i rekonstruisane objekte.

Efikasnost sistema u domenu e‑uprave garantovana je i činjenicom da familija programskih rešenja UniDocs obezbeđuje sve potrebne funkcionalnosti u Web i desktop okruženju, čime se obezbeđuje i postavljanje efikasnih modula preko kojih građani i privreda imaju javni pristup e‑upravi, kao i automatizacija procesa u okviru kancelarijskog poslovanja u državnoj i lokalnoj upravi. Međuresorska razmena dokumenata, kao i razmena s preduzećima i građanima, obezbeđena je i podrškom dokumentacionom XML formatu (DDL), kao i ostalim standardnim formatima za razmenu podataka koja je podržana u okviru sistema UniDocs.

Pročitajte i:  Prijatelji od početka: Željko Tomić, OSA

Prilagodljiv potrebama

shutterstock_179905229_smaller_umsmyyModularni koncept, univerzalnost modula, izuzetno otvorena softverska arhitektura i bogato razvojno okruženje (API) familije UniDocs i Business Box, kao i veliko iskustvo proizvođača i njegovih partnera, obezbeđuju da se ispune ključni zahtevi koji se u današnjim uslovima poslovanja predstavljaju pred preduzeća, a posebno državne organe. Korišćenjem UniDocs softvera, integrisana i sveobuhvatna rešenja implementiraju se u kratkim rokovima, a još važnije, uz ograničena ulaganja, što je imperativ u vremenu krize koja zahteva povećanu efikasnost, uz najmanje moguće troškove.

UniDocs je proizvod domaće softverske industrije, pa nikakva „lokalizacija“, prevođenje, prilagođavanje domaćoj regulativi nisu potrebni. Činjenica da je srpski osnovni jezik, kao i potpuna i konkurentna podrška ćiriličnom i latiničnom pismu kao i drugim jezicima, UniDocs čini izuzetno pogodnim za implementaciju u okviru e‑uprave, ali i u sve ostale poslovne sisteme. Za detalje pogledajte
www.unidocs.biz / www.osa.rs

Boris Damjanović

Boris Damjanović je direktor raz­voja i jedan od osnivača kompanije OSA Računarski inženjering

(Objavljeno u časopisu PC#218)

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , , ,