BIZIT 2022

Stalno usavršavanje ICT edukacija

Zaposleni u ICT‑u uvek treba da budu spremni za učenje i usavršavanje, jer se ova oblast najbrže menja. Kako je sve više inovacija i optimizacija procesa, konstantna edukacija postala je neminovnost koja uvek otvara nova vrata na putu ka uspehu.

08-Stalno-usavrsavanje---ICT-edukacija-2ICT tehnologije napreduju nezaustavljivim korakom, pa mnogi poslodavci, menadžeri i direktori kompanija zagovaraju tezu kako čovek uči od rođenja do kraja života. Oni su svesni da ulaganje u ICT edukaciju zaposlenih neminovno dovodi do razvoja i novih uspeha same kompanije.

Sigurno znate mnoge uspešne ljude koji su završili visoke škole i bili veoma stručni u svom poslu. Šta mislite, da li su oni to uspeli samo zahvaljujući diplomi ili (i) stalnom usavršavanju u svojoj struci? Pored njih, bilo je i dosta onih koji su jedva čekali da završe školovanje i steknu fakultetsku diplomu, misleći da će im ona obezbediti stalan posao sve do penzije. Ako bi imali „sreće“, čitav radni vek uglavnom bi proveli u jednoj te istoj (državnoj) firmi. Mnogi od njih misle da po sticanju fakultetske diplome više ne moraju da uče.

Ta vremena su definitivno prošla i bez stalnog, stručnog usavršavanja svako postaje zamenljiv. Škole i fakulteti jesu veoma važni izvori znanja, ali se na njima ne treba zaustaviti. Tamo pokušavaju da vas nauče kako da učite, odnosno kako da što lakše usvojite svako novo saznanje. Cilj obrazovanja jeste da se obezbedi osnovno znanje i praksa u izučavanim oblastima. Da li ćete to iskoristiti ili tu zastati, zavisi samo od vas. Ne zaboravimo, danas je konkurencija velika i svako želi da se nametne svojim znanjem. Više nije toliko važno šta si nekada učio, završio i znao, već šta sada znaš i da li si spreman da naučiš nešto novo. Veliki uticaj na vašu karijeru ima stalna edukacija i proširivanje znanja, ne samo u oblasti struke već i u oblastima s kojima je vaš posao povezan.

Edukacija, pa profit

ICT je danas postao jedan od najvažnijih segmenata svake kompanije. Za banke i osiguravajuća društva razvoj i edukacija u ICT sektoru veoma su važni. Zaposleni u ovom sektoru mogu da podrže poslovanje različitih sektora finansijskih institucija (računovodstvo, pravni poslovni, marketing, rizici, stanovništvo itd). Takođe, mogu i da doprinesu povećanju profita preko različitih elektronskih usluga: e‑banking, mobilni šalteri i bankomati, platne kartice, elektronski šalter…

Za sve kompanije najvažniji je profit, pa se od svakog zaposlenog očekuje doprinos koji može unaprediti njihovo poslovanje i, u krajnjoj instanci, doneti pare. Da bi se to postiglo, rukovodioci su spremni da sve više ulažu u edukaciju tima jer znaju da će time doprineti i boljim poslovnim rezultatima, a zadovoljstvo zaposlenog biće veće, jer zna da ga kompanija ceni i da je rada da u njega ulaže.

Kompanije koje se bave ICT uslugama, kao i one kod kojih je ICT osnova za neka druga poslovanja, odavno su primetile da ušteda na edukaciji zaposlenih može skupo da ih košta kasnije. Zaposleni koji nisu prošli adekvatnu obuku da bi upravljali odgovarajućim sistemima predstavljaju potencijalni rizik za kompaniju. Usled nedovoljne stručnosti, može doći do zastoja u poslovanju, nepotrebnih troškova, kvara prouzrokovanog ljudskim faktorom ili samo delimične iskorišćenosti skupe ICT opreme.

Zašto edukacija?

Pored ekonomske sigurnosti, koja se ogleda kroz visinu plate, bonuse i stimulanse zaposlenima, veoma je važna i lična edukacija koju kompanija želi da im obezbedi. Razlog leži u tome što edukacija, neminovno, povlači i mnoga druga zadovoljstva. U neka od njih spadaju mogućnosti za napredovanje i usavršavanje, samoostvarenje na poslu i postizanje rezultata kojima će zaposleni biti ispunjeni i na osnovu kojih će ostvariti određeni status u društvu.

Za poznavaoce ICT‑a može se reći da imaju više različitih motiva da se usavršavaju i stalno uče. Tehnologija, a naročito u ovoj oblasti, veoma brzo napreduje i razvija se, što neminovno dovodi i do zastarevanja prethodne. Znanje stečeno danas ne podrazumeva da će biti primenljivo i za nekoliko godina. Svako znanje je korisno, ali samo stalnim usavršavanjem možete omogućiti da se vaša stručnost unapredi.

Svaka kompanija se usavršava i teži tome da prati razvoj novih tehnologija u onom smeru u kojem je to njoj potrebno. Uvek se analizira korisnost novih rešenja. Za takve odluke važna je stručnost zaposlenih, koji će podržati dobre projekte, ali isto tako i ukazati na one koji nisu isplativi. Kada se javi potreba prelaska na nova rešenja, menadžment želi da u svom timu ima ljude koji su stručni, ali i spremni da uče i omoguće kompaniji brži i ekonomičniji napredak.

Stalno učenje preko seminara, konferencija ili sertifikovanih obuka može da vam donese nove pogodnosti u pogledu napretka u kompaniji i boljeg zaposlenja u neposrednoj budućnosti. Na svakom konkursu za posao najviše pažnje posvećuje se proveri edukacije kandidata preko intervjua, a nekada i preko posebnih testova.

Četvrto bi bila karijera, jer je edukacija značajan faktor za njeno postizanje. Želja ambicioznih osoba jeste da se stalno usavršavaju, a to im daje motiv ne samo na postojećem poslu, već i u svakom narednom. Njima je želja da se uvek kreću uzlaznom putanjom kako bi napravili što uspešniju karijeru.

Na kraju, mnogi edukaciju doživljavaju kao još jednu lepu stavku u svom CV‑ju. Ovo može imati i pozitivnu i negativnu konotaciju, a sve zavisi od vas, tj. od toga da li to što ste naveli u CV‑ju znate i umete praktično da primenite.

ICT seminari i konferencije

Svake godine održava se veliki broj stručnih ICT konferencija na kojima se uvek mogu saznati najnovija dešavanja u vezi s bezbednošću podataka, softverskim sistemima, računarskim mrežama, SAP sistemima, računarskim dizajnom, upravljanjem projektima, kao i mnogim drugim sličnim oblastima. Uvek je korisno prisustvovati nekoj ovakvoj konferenciji, bilo kao slušalac ili predavač.

Kod nas, kao i u svetu, postoje akreditovane ustanove koje drže veliki broj stručnih ICT obuka. U zavisnosti od raspoloživog vremena, potrebe i sredstava možete izabrati kraća usavršavanja, koja traju od nekoliko dana do najviše nedelju dana, ili duža, koja mogu trajati nekoliko nedelja, pa čak i meseci. Takođe, za većinu obuka postoji opcija da se nakon odslušanih predavanja polažu i različiti domaći ili strani testovi kojima se proverava stečeno znanje. Nakon uspešnog polaganja testa stiče se sertifikat koji može da bude, u zavisnosti od tipa testa, i međunarodno priznat.

Da bi se stekao neki sertifikat, važno je da postoji želja za učenjem i motivisanost za stalnim usavršavanjem. Kada se učenjem do njega dođe, tu nije kraj. Samo neki sertifikati važe neograničeno, dok većina mora da se obnavlja ili polaganjem za viši nivo nakon određenog vremena ili sakupljanjem bodova preko testova i učešća na stručnim ICT konferencijama.

Svaki inženjer želeo bi da radi u prijatnoj atmosferi uspešne ICT kompanije, koja će se brinuti o njemu i odnositi kao prema članu svoje porodice, odnosno tima. S druge strane, od zaposlenog se očekuje da se stalno razvija i usavršava kroz obuke koje mu kompanija organizuje na ICT konferencijama i seminarima. Svako dodatno, lično edukovanje isto je važno, jer vam može omogućiti da se istaknete. Ideje zaposlenih koje mogu unaprediti postojeće ili dovesti do uspostavljanja novih procesa, a pritom povećati prihode, uvek su dobrodošle i rado će se razmotriti na višem nivou. To je moguće jedino konstantnim praćenjem novih tehnologija i edukacijom u ICT‑u, jer se ova oblast danas menja brže nego ikada, kako u pogledu optimizacija, tako i u pogledu inovacija procesa.08-Stalno-usavrsavanje---ICT-edukacija-1

Značaj usavršavanja u ICT oblasti

  • Širite znanje i povećavate vašu stručnost
  • Kompanije traže stručne ljude, koji su spremni da uče
  • Napredak u kompaniji i pronalaženje boljeg zaposlenja u budućnosti
  • Bogatiji CV za napredovanje u karijeri

Luka Milinković

(Objavljeno u časopisu PC#217)

Facebook komentari:
eFakture