Trenuto gledate objave s oznakom: MikroPrinc

QNAP NAS i za multimediju

Hardver

QNAP NAS i za multimediju

NAS uređaje ponekad koristimo za smeštaj multimedijalnih datoteka, ali QNAP TS‑853A omogućava da te datoteke i reprodukujemo. Pritom, on ostaje dobro rešenje za poslovnu primenu TS‑853A je smešten u kompaktno kućište... 

Detaljnije... »
QNAP NAS TS-563: Mali profesionalac

aktuelno

QNAP NAS TS-563: Mali profesionalac

QNAP TS‑563 je kompaktan NAS uređaj, sličan modelima za kućno okruženje, ali je njegova prava namena sasvim drugačija. Do sada smo prikazali razne QNAP‑ove NAS uređaje, i kućne i profesionalne, koji su mogli lako... 

Detaljnije... »
Qnap za vaš rack

Hardver

Qnap za vaš rack

Navikli smo da je NAS kutija koju postavljamo u nekom uglu kancelarije, ali zašto ga ne bismo stavili u rack? Mikroprinc nam je ovog meseca poslao model TS‑431U prilagođen potrebama manje firme. Pre nekoliko meseci testirali... 

Detaljnije... »
Qnap TS‑431

Hardver

Qnap: Digitalni sef za ukućane

Kvalitetni NAS za SOHO primenu je sve traženija roba, a Qnap je u ovoj oblasti stekao visok renome. Pred nama se našao TS‑431, čija četiri slota za diskove predstavljaju definiciju više klase NAS‑ova. I to po povoljnoj... 

Detaljnije... »
Tu­ce dis­ko­va pod ha­ubom

Hardver

Tu­ce dis­ko­va pod ha­ubom

Qnap TS-1279U-RP je sto­ra­ge ser­ver za po­slov­nu pri­me­nu. O­prem­ljen sa čak 12 hard-dis­ko­va, ovaj uređaj pred­stav­lja po­u­zda­nu, sna­žnu i ska­la­bil­nu o­sno­vu za pro­fe­si­onal­na... 

Detaljnije... »
Mikroprinc: LED osvetljenje

Info

Mikroprinc: LED osvetljenje

Ima li smi­sla da u 21. ve­ku i dalje ko­ris­ti­mo sve­tlo ko­je emi­tu­je usi­ja­no vla­kno? Ne­ma, na­rav­no, ali ono što sle­di ni­je priča o fluo‑ce­vi­ma… pre ne­go što smo ih pri­me­ni­li,... 

Detaljnije... »
MikroPrinc: NAS serveri i NAS serverčići

Periferije

MikroPrinc: NAS serveri i NAS serverčići

Ako već pravite Network Attached Storage onda vam je, pored hard diska, potrebna i elektronika, a kako je ta elektronika, u stvari, specijalizovan embedded računar (koji radi pod Linux-om), zašto onda u firmver ne ubaciti... 

Detaljnije... »
Mikroprinc: Qnap Turbo Station TS-109 Pro II NAS+server

Periferije

Mikroprinc: Qnap Turbo Station TS-109 Pro II NAS+server

Da li i vi ima­te računar ko­ji ne ga­si­te jer vam glu­mi ser­ver? Qnap NAS uređaji u se­bi in­te­gri­šu ser­ver­ske a­pli­ka­ci­je za sko­ro sve što vam pa­dne na pa­met NAS (Network Attached Storage)... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter