Novo VMware istraživanje: Kompanije i zaposleni ne slažu se oko inoviranja radnog mesta

Prema istraživanju Dilema distribuiranog rada: Nadmetanje između inovacija i zadovoljstva poslom koje je za VMware sproveo Vanson Bourne, skoro dve trećine (62%) ispitanika u EMEA regionu veruje da je njihova organizacija inovativnija ako su zaposleni u kancelariji.

PCPress.rs Image

Čak 81% ispitanika u EMEA regionu prijavljuje veće zadovoljstvo poslom kada imaju opciju da rade sa bilo koje lokacije, a više od polovine (56%) onih čije kompanije omogućavaju remote ili hibridne modele rada prijavljuje povećan optimizam, kreativnost (52%) i saradnju (53%) unutar svojih timova u odnosu na period pre pandemije.

PCPress.rs Image

„Rastuća ekonomska neizvesnost podstiče kompanije da postanu još više fokusirane na inovacije i produktivnost, ali to ne bi trebalo da bude na uštrb napretka koji je ostvaren u razvoju fleksibilnijih radnih modela“, rekao je Šankar Ajer, senior VP i general manager, End-User Computing, VMware, istakavši da je „istraživanje pokazalo da omogućavanje hibridnog rada stvara srećnije, angažovanije i kolaborativnije timove, što prirodno može dovesti do povećanja produktivnosti. Ipak, poslovni lideri veruju da je kancelarija mesto na kom se pokreću inovacije. Naše istraživanje sugeriše da više kompanija treba da primeni formalne metrike za merenje uticaja kako bi se osiguralo da percepcija nije u suprtotnosti sa realnošću.”

PCPress.rs Image

Prema Ajerom rečima “nije zagarantovano da će doći do mitske prekretnice u kojoj svi zaposleni rade iz kancelarija. Kompanije moraju nastaviti da uspostavljaju odgovarajući balans između podsticanja inovacija bez urušavanja motivacije i produktivnosti zaposlenih. Ulaganjem u digitalne alate za saradnju, automatizaciju i team-building, poslovni lideri mogu da podstaknu efikasnost i uspeh, istovremeno pružajući zaposlenima fleksibilnost da rade u kancelariji ili na daljinu.”

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: