Svetska banka predlaže smanjenje plata za radnike

Svetska banka je objavila prvi radni tekst svog redovnog godišnjeg dokumenta o stanju razvoja sveta – World Development Report 2019. Osnovna tema ovogodišnjeg izdanja ove publikacije jesu promene u prirodi poslova, tj. sve ono što budućnost donosi na tržište rada u ovoj i narednim godinama. Svetska banka uz analiziranje stanja u brojnim državama donosi i preporuke za vlade širom sveta o tome kako se nositi s ovim promenama.

PCPress.rs Image

Kada se govori o tehnologiji i njenom uticaju na radna mesta, pretpostavlja se da će obično ona niže plaćena na kojima se obavljaju jednostavniji zadaci u skorijoj budućnosti biti preuzeta od strane robota, softvera i drugih oblika automatizacije. Stoga u Svetskoj banci daju preporuku: dodatno je, kažu, potrebno deregulisati tržište rada, omogućiti kompanijama da izađu iz obaveze plaćanja minimalne plate i da u tom slučaju sa zaposlenima dele dobit od poslovanja. Preporuke se pre svega odnose na manje kompanije gde su zaposleni istovremeno i vlasnici, kao i za manje razvijene zemlje.

Smanjivanje osnovnih plata za početnike, studente, praktikante i slične zaposlene povećalo bi zapošljivost ljudi i umanjilo uticaj sve prisutnije automatizacije na zaposlenost, stoji u izveštaju Svetske banke. Uz smanjenje plata treba sprovesti i smanjenje administracije kod zapošljavanja i otpuštanja, jer će i time radnici biti jeftiniji u poređenju sa tehnologijom.

Pročitajte i:  Robot za precizne hirurške intervencije

PCPress.rs Image

Ne treba naglašavati da su sindikati i ostala udruženja koje se brinu o pravima radnika širom sveta žestoko reagovali na ove preporuke, navodeći da Svetska banka ne vodi nikakvog računa o dobrobiti radnika i njihovoj socijalnoj sigurnosti, kao i da ne uzima u obzir relativnu snagu poslodavaca kojima bi ove preporuke vrlo lako mogle poslužiti da izigraju i eksploatišu radnike za sve manju platu.

Izvor: SEEbiz

Facebook komentari: