Cloudian: hiperskladište za objekte

Da li je podatke bolje čuvati kod sebe ili u nekom cloud servisu? Najbolje je kad imate izbor i međusobnu kompatibilnost koja omogućava čuvanje na oba mesta, pa time i lakši bekap podataka, što će vam omogućiti Cloudian HyperStore.

PCPress.rs Image

Simple Storage Service (S3), koji je pokrenuo Amazon u okviru AWS‑a (Amazon Web Services), postao je „de facto“ standard za skladištenje objekata u oblaku. Kompanije i programeri koji implementiraju S3 aplikacije koje se mogu pokretati u lokalnom ili hibridnom (privatnom) oblaku trebalo bi ozbiljno da razmotre Cloudian HiperStore® jer već postojeće HTTP S3 aplikacije za klijente rade i čak mogu da koriste isti AWS S3 SDK za pravljenje S3 aplikacija. Dakle, razvoj je, barem za znalce AWS‑a, već dobro poznat, a skladištenje svega što je potrebno za rad neke aplikacije, u okviru jednog objekta, donosi nesumnjive prednosti.

Siguran rad…

Teško je nabrojati sve prednosti koje donosi Cloudian HyperStore, ali neke od najznačajnijih su lako alociranje potrebnog storidž prostora, koje se odvija potpuno automatski kroz „katalog servisa“ ili čak on‑demand, ako to aplikacija zahteva i ako je korisnik dozvolio. Nema nikakvog nepotrebnog čekanja.

PCPress.rs Image

Administratori Cloudian HyperStore sistema imaju, sa svoje strane, niz pogodnosti za upravljanje sistemom, pa se prava i kvote dodeljuju grupama (per‑group) ili pojedincima (per‑user) uz mogući prioritet (favorizovanje) pojedinih grupa i korisnika koji će uvek imati prednost pristupa u slučaju približavanja limitima iznajmljenih resursa.

Cloudian HyperStore može da definiše politiku slojevitosti (Tiers) po grupama. Objekti u nekoj grupi mogu se vezati za Amazon S3 ili Glacier, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, drugi HyperStore klaster ili čak bilo koji S3 kompatibilni sistem za skladištenje van mreže, poput trake. Cloudian HyperStore može da obuhvati proizvoljan broj nodova u ovim sistemima.

PCPress.rs Image

Sigurnost podataka može se kontrolisati na više načina i definisati u zavisnosti od vrednosti podataka. Na snazi su dva ključna metoda osiguranja. Replication obezbeđuje postojanje više kopija nekog objekta, po želji na različitim nodovima koje HyperStore obuhvata. Još sigurniji sistem zaštite je Erasure Coding koji objekte smešta parcijalno – veličinu fragmenata i raspored po nodovima sistema možete da definišete. Redundantnost postoji i ovde, pa objekat ne može da se „izgubi“ čak i ako svi nodovi nisu dostupni.

…i na pristupačnom hardveru

Svaki nod Cloudian HyperStore sistema zapravo je S3 server koji može da isporuči podatke do bilo kog drugog servera koji je u klasteru. To omogućava veoma lako proširivanje HyperStore sistema kroz dodatne cloud ili privatne cloud servere čak i u različitim data centrima. Dodatno, ovakvo povezivanje obezbeđuje i pravu peer‑to‑peer platformu s drastično smanjenim mogućnostima za greške ili pojavu uskih grla.

Poput besprekornog rada, Cloudian HyperStore obezbeđuje i vrlo jednostavnu inicijaciju, fleksibilno iznajmljivanje i lako tarifiranje. Primera radi, pri angažovanju prostora do 100 GB, tipična cena angažovanog prostora je oko 0,1 dolar mesečno po gigabajtu.

PCPress.rs Image

Sistem automatski vodi statistiku o „potrošnji“ grupa ili pojedinačnih korisnika. Na kraju ugovorenog obračunskog perioda generiše se račun koji, opet, može da bude po grupama ili po pojedinačnim korisnicima, što je automatski i transparentan proces.

Cloudian HyperStore Connect for Files (CHCF) omogućava i standardne fajl servise preko Cloudian HyperStore objekta za skladištenje koristeći standardne protokole kao što su NFS, CIFS i FTP. Okruženja zasnovana na datotekama takođe imaju ogromne koristi od bogatih funkcija svojstvenih Cloudian HyperStore objektima, kao što su velika sigurnost, izdržljivost, dostupnost, a pogotovo spremanje podataka na više serverskih nodova koji mogu biti veoma udaljeni.

Kontakt: info@clico.rs

Facebook komentari:

Tagovi: , , ,