Comtrade Distribution: Cloud Pak for Data – IBM rešenje budućnosti

Uz raznovrsni i inventivni tehnološki portfolio na regionalnom i lokalnom nivou, Comtrade Distribution je od prošle godine postao i autorizovani IBM‑ov distributer, sposoban da ponudi veliku dodatnu vrednost.

PCPress.rs Image

Nakon najveće softverske akvizicije u IT industriji svih vremena, kupovine kompanije Red Hat, IBM je još jednom demonstrirao svoju strategiju ka softverskim rešenjima budućnosti, sa dodatnom fleksibilnošću kontejnerizacije i mogućnošću implementacije u bilo kojim okruženjima. IBM Cloud Paks softveri, izgrađeni na Red Hat OpenShift platformi, lideru na tržištu hibridnih open source platformi, su inovativna rešenja za modernizaciju i upravljanje aplikacijama bazirana na veštačkoj inteligenciji (AI) koja pomažu organizacijama u izgradnji, modernizaciji i sigurnom upravljanju aplikacijama na bilo kojoj cloud platformi, kao što su AWS, Microsoft Azure ili Google. Oni uključuju unapred sertifikovani kontejnerski softver i osnovne usluge koje korisnicima pružaju zajednički okvir za rad i integraciju.

Platforma i analitika

Cloud Pak for Data je inventivna platforma za podatke i analitiku sa ugrađenim upravljanjem. Pojednostavljuje i objedinjuje način na koji klijenti prikupljaju, organizuju i analiziraju podatke kako bi dodali vrednost data science‑a i veštačke inteligencije, a zatim ih implementiraju u čitavo preduzeće.

PCPress.rs Image

Upotrebna vrednost rešenja ogleda se u osam puta bržem pristupu podacima u cloud‑u ili na premisama korisnika, smanjenjem ETL (opšta procedura kopiranja podataka iz jednog ili više izvora u odredišni sistem koji predstavlja podatke drugačije od izvora ili u drugačijem kontekstu od izvora) zahteva, uz značajnu redukciju troškova implementacije i ukupnih troškova vlasništva (TCO, Total Cost of Ownership).

Merdevine veštačke inteligencije (AI Ladder) je propisan pristup koji pomaže korisnicima da prevaziđu izazove sa podacima i ubrzaju njihovo putovanje integracije sa veštačkom inteligencijom, gde god se oni nalazili. Donose jednostavniji rad i automatizaciju, koja pretvara podatke u jasne uvide objedinjavanjem prikupljanja, organizacije, i analize.

Penjući se lestvicama veštačke inteligencije, preduzeća mogu izgraditi regulisan, efikasan i agilan pristup veštačkoj inteligenciji kako ne bi razmišljali o budućim izazovima.

Pročitajte i:  Comtrade Cloud: prednost u poslovanju savremenih kompanija

Merdevine veštačke inteligencije

Collect lestvica AI Ladder‑a u okviru Cloud Pak for Data rešenja čini da podaci budu jednostavni i dostupni. Cloud Pak for Data nudi pristup svim korisničkim podacima kroz zajednički interfejs za virtuelizaciju podataka, bez obzira na tip podataka i gde se nalazi. Takođe postoji fleksibilnost za podršku promenljivih radnih opterećenja i slučajeva potrošnje. Sve je ovo uređeno putem objedinjene konzole, pružajući jedinstveno iskustvo u svim data servisima. Dok tehnologije kao što su virtualizacija podataka obezbeđuju pristup gde god da se podaci nalaze, Cloud Pak for Data uključuje sveobuhvatni ekosistem servisa skladištenja podataka, koji može da služi širokom spektru scenarija skladištenja podataka:

 • Netezza i DB2 Warehouse za data warehouse‑ing
 • MongoDB i DataStax za NoSQL
 • EnterpriseDB (EDB) za skladištenje operativnih podataka
 • DB2 za skladištenje transakcionih podataka

Organize lestvica AI Ladder‑a su sinonim za DataOps (Data Operations), koji predstavlja automatizovanu metodologiju orijentisanu na proces koja poboljšava kvalitet i stvara analitičku osnovu. Omogućava automatizaciju okruženja za testiranje podataka i implementaciju u realnom vremenu uz korišćenje IT resursa po potrebi kako bi se obezbedila kontinuirana isporuka podataka.

PCPress.rs Image

Analyze lestvica AI Ladder‑a omogućava organizacijama da izgrade poslovne temelje na bazi prethodne dve pomenute lestvice i operacionalizuje veštačku inteligenciju sa poverenjem i transparentnošću, što su kritični elementi u strategiji rada sa podacima. Sa jedinstvenim projektnim korisničkim interfejsom, biznis analitičari ili data scientist‑i, bez obzira na njihove tehničke veštine, mogu brzo i efikasno sarađivati na izgradnji modela u Watson Studio rešenju koje predstavlja skup integrisanih mogućnosti koje su jedinstveno dizajnirane da obezbede modularni set alata za kreiranje AI modela, kao i upravljanje životnom ciklusu tih modela. AutoAI, wizard za jednostavno generisanje modela, trening i implementaciju je nagrađivani interfejs: U 2020. godini AutoAI je dobio Red Dot Design Award, jednu od najtraženijih međunarodnih priznanja kvaliteta u dizajnerskoj industriji.

IBM Cloud Pak softver, izgrađen na Red Hat OpenShift platformi, je AI rešenje za modernizaciju i upravljanje aplikacijama

Infuse lestvica predstavlja AI aplikacije koje pružaju konkurentsku prednost pomažući preduzećima da predvide i oblikuju ishode, optimizuju vrednost rada‚ automatizuju odluke i procese i ponovo osmisle poslovne modele i za glavni cilj ima da približi analitiku tekućim aspektima poslovanja. Proizvodi AI aplikacija su Watson Assistant, Watson Discovery, Planning Analytics with Watson, OpenPages with Watson, a najčešća upotreba aplikacija na tržištu su:

 • Transformacija načina na koji se ljudi bave svojim poslom pomoću konverzacijskih AI servisa Watson Assistant rešenja
 • AI primena kako bi pomogla ljudima da pronađu odgovore na kompleksna pitanja i teme koristeći Watson Discovery
 • Poslovna inteligencija, kao i planiranjem budžetiranje i predviđanje sa Cognos i Planning Analytics with Watson rešenjem
 • Nadgledanje rizičnih područja i praćenje usklađenosti sa propisima uspomoć Financial Crime Insights rešenja.
Pročitajte i:  GoPro: Budite uvek korak ispred konkurencije

Prema Gartner‑ovom magičnom kvadrantu, IBM se pozicionirao kao lider u Data Science i Machine Learning platformama, gde IBM Watson Studio na IBM Cloud Pak for Data platofrmi isporučuje moderno i sveobuhvatno rešenje za organizacije kojima je neophodno efikasnije pokretanje i upravljanje AI modelima, pojednostavljenje u upravljanju životnim ciklusom veštačke inteligencije i osnaživanje data scientist‑a tehnologijom koja im može pomoći u optimizaciji donošenja odluka zasnovanih na podacima. IBM je takođe prepoznatljivi lider i u sistemima za upravljanje bazama podataka u cloud‑u.

IT resursi i poslovni korisnici

Poslovni korisnici zavise od IT resursa kako bi pronašli podatke, integrisali ih sa drugim izvorima i učinili ih dostupnim za potrošnju, što je obično intenzivan i spor proces. To rezultira negativnim iskustvom poslovnih korisnika i analitičara, navodeći ih da unesu svoje „podatke za samoposluživanje“. Dodatno, prenos podataka stvara bezbedonosni rizik, posebno kada se podaci prenose na korisničke laptopove ili u eksterna skladišta podataka koja nisu u nadležnosti menadžmenta kompanija. Konačno, podaci se često kombinuju i ručno manipulišu, a integritet podataka je često ugrožen, što dovodi do stvaranja problema sa poverenjem podataka i rezultirajućom analitikom.

Pročitajte i:  Microsoft i IBM objavili izvorni kod MS-DOS-a 4.00 pod „open source“ licencom

PCPress.rs Image

Data Fabric pruža jedinstveno iskustvo u hibridnom cloud-u za unos, istraživanje, pripremu, upravljanje‚ nadgledanje i opsluživanje petabajtima podataka za veštačku inteligenciju spremnu za upotrebu u poslovne svrhe. Zahvaljujući tehnologijama poput automatizacije, federalnog upravljanja i aktiviranja metapodataka, data fabric arhitektura obezbeđuje orkestraciju dinamičnih i inteligentnih podataka preko hibridnog cloud-a, stvarajući odmah dostupne informacije, u cilju osnaživanja poslovanja.

Prema Gartner‑ovom magičnom kvadrantu, IBM se pozicionirao kao lider u Data Science i Machine Learning platformama

Dizajniran je za izvršavanje AI Ladder strategije uz 30% smanjenja vremena za integraciju, 30% smanjenja vremena za implementaciju, 70% manje održavanja i na taj način IBM dodatno poboljšava korisničko iskustvo, konkurentsku prednost i podstiče brže inovacije i rast preduzeća.

Podaci kao temelj

Danas je opšteprihvaćeno da su podaci temelj za kompanije koje teže donošenju što pametnijih odluka. Podaci su ono što podstiče digitalnu transformaciju, ali veštačka inteligencija (AI) otključava vrednost tih podataka, zbog čega je AI spremna da transformiše preduzeća sa potencijalom da globalnoj ekonomiji doda skoro 16 triliona dolara do 2030. godine.

PCPress.rs Image

Nedavna istraživanja IBM instituta za proučavanje poslovne vrednosti pokazala su da će kompanije, uz primenu opisanih alata:

 • Sa 88% većom verovatnoćom donositi odluke bazirane na podacima kako bi unapredile korporativnu strategiju;
 • Sa 112% većom verovatnoćom pronaći nedostatke i ispraviti ih koristeći poslovne modele bazirane na podacima;
 • Sa 300% većom verovatnoćom omogućiti besplatno deljenje podataka kroz silose i različite poslovne funkcije;
 • Sa 149% većom verovatnoćom odlučiti za velika strateška ulaganja u tehnologiju veštačke inteligencije.

Što je najvažnije, organizacije koje koriste podatke u punom kapacitetu imaju 178% veću verovatnoću da će nadmašiti konkurente u svojoj grani industrije u prihodima i profitabilnosti.

Korisna adresa: comtradedistribution.com

Autor: Aleksandar Gagović, IBM Business Development Manager

Facebook komentari: