BIZIT 2022

Rotirajući disk odvaja cirkulišuće tumorske ćelije od krvi

Tim istraživača sa Instituta za nauku i tehnologiju Daegu Gyeongbuk u Koreji kreirao je centrifugalni sistem za odvajanje cirkulišućih tumorskih ćelija od uzoraka krvi. Slično DVD-u, uređaj razdvaja ćelije pomoću centrifugalne sile koja se stvara kada se okreće.

PCPress.rs Image

Sloj belih krvnih zrnaca i cirkulišućih tumorskih ćelija formira se tokom procesa centrifugiranja, a zatim magnetne perle obložene antitelima vezuju i uklanjaju bela krvna zrnca, ostavljajući cirkulišuće tumorske ćelije u konačnom uzorku. Tehnika izoluje različite tipove tumorskih ćelija, omogućavajući kliničarima da steknu bolju predstavu o raku, kako da ga leče, a možda čak i da ga otkriju.

Cirkulišuće tumorske ćelije predstavljaju primamljiv način za procenu tumora. Ove ćelije se sastoje od pojedinačnih ćelija ili malih grupa ćelija koje se odvajaju od čvrstog tumora i šire se po krvi, potencijalno stvarajući osnovu za metastaze. Dok je metastatski potencijal cirkulišućih tumorskih ćelija nesumnjivo zabrinjavajući za pacijente, oni predstavljaju dijagnostičku priliku u vidu tečnih biopsija.

Dobijanje biopsije tumora može biti nezgodno i za pacijente i za kliničare, a jednostavno uzimanje uzorka krvi i izolovanje cirkulišućih tumorskih ćelija može da obezbedi manje invazivan i praktičniji način za određivanje biomolekularnih karakteristika tumora. Međutim, tumorske ćelije su prisutne na veoma niskom nivou u krvi i njihovo izolovanje je izazov. Oblast je još uvek u relativnom povoju i trenutne tehnike za izolovanje tumorskih ćelija iz krvi su naišle na pomešani uspeh. Neke tehnike su visoko specijalizovane i zahtevaju naporan rad, dok druge mogu propustiti određene vrste tumorskih ćelija, dajući nepotpunu sliku tumora.

Da bi ovo rešili, ovi istraživači su kreirali potpuno automatizovanu tehnologiju koja zahteva od korisnika da doda uzorak krvi, a zatim centrifugiranje, antitela i magneti rade ostalo.

Istraživači su svoju tehnologiju nazvali „Neprekidna centrifugalna mikrofluidika – cirkulišući ćelijski disk tumora“. Kada se uzorak krvi doda, mašina okreće disk, uzrokujući da se krv odvoji na svoje konstitutivne slojeve, od kojih jedan sadrži i cirkulirajuće tumorske ćelije i bela krvna zrnca.

Dok se disk okreće, laserski motor otvara ventil, omogućavajući sloju koji sadrži ove ćelije da uđe u zasebnu komoru. U ovoj komori, magnetne perle načičkane antitelima vezuju bela krvna zrnca, a zatim ih magnet drži na mestu dok cirkulišuće tumorske ćelije ulaze u završnu komoru za analizu. Za razliku od nekih drugih tehnika, istraživači tvrde da ova nova metoda izoluje sve vrste cirkulišućih tumorskih ćelija.

Izvor: medgadget

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.