BIZIT plus

Rastegljive solarne ćelije visokih performansi 

Kako tržište električnih uređaja koji se mogu nositi brzo raste, rastegljive solarne ćelije koje mogu da funkcionišu pod opterećenjem dobile su značajnu pažnju kao izvor energije

Za izgradnju takvih solarnih ćelija potrebno je da njihov fotoaktivni sloj, koji pretvara svetlost u električnu energiju, pokazuje visoke električne performanse dok poseduje mehaničku elastičnost. 

Međutim, ispunjavanje oba ova dva zahteva je izazovno, što otežava razvoj rastegljivih solarnih ćelija

26. decembra, istraživački tim KAIST-a (Korejski napredni naučni institut) sa Odeljenja za hemijsko i biomolekularno inženjerstvo (CBE) predvođen profesorom Bumjoon Kimom najavio je razvoj novog provodljivog polimernog materijala koji je postigao i visoke električne performanse i elastičnost uz predstavljanje najefikasnje rastegljive organske solarne ćelije

Organske solarne ćelije su uređaji čiji je fotoaktivni sloj, koji je odgovoran za pretvaranje svetlosti u električnu energiju, sastavljen od organskih materijala

U poređenju sa postojećim solarnim ćelijama zasnovanim na neorganskim materijalima, one su lakše i fleksibilne, što ih čini veoma primenljivim za električne uređaje koji se mogu nositi. 

Pročitajte i:  200 miliona dolara za nemačku Enviriu

Solarne ćelije kao izvor energije su posebno važne za izgradnju električnih uređaja, ali solarne ćelije visoke efikasnosti često nemaju fleksibilnost, pa je njihova primena u nosivim uređajima stoga ograničena na ovu tačku. 

Tim koji je predvodio profesor Kim konjugovao je visoko rastegljivi polimer sa električno provodljivim polimerom sa odličnim električnim svojstvima kroz hemijsko vezivanje i razvio novi provodljivi polimer sa električnom provodljivošću i mehaničkom rastegljivošću. 

Ovaj polimer ispunjava najviši prijavljeni nivo efikasnosti fotonaponske konverzije (19%) koristeći organske solarne ćelije, dok takođe pokazuje 10 puta veću rastegljivost od postojećih uređaja. 

Tim je na taj način izgradio najučinkovitiju rastegljivu solarnu ćeliju na svetu koja se može rastegnuti do 40% tokom rada i demonstrirao njenu primenljivost za uređaje koji se mogu nositi. 

Profesor Kim je rekao: „Kroz ovo istraživanje, ne samo da smo razvili organsku solarnu ćeliju sa najboljim učinkom na svetu, već je takođe značajno da smo razvili novi polimer koji se može primeniti kao osnovni materijal za različite elektronske uređaje koji treba da budu savitljiv i elastičan.” 

Pročitajte i:  Južna Koreja će biti domaćin drugog samita o AI bezbednosti od 21. do 22. maja

Izvor: sciencedaily.com

Facebook komentari: