Interakcija s objektima

On-object interaction je novi način za umetanje i formatiranje Power BI vizuelizacija, nastao po ugledu na rad sa Excel grafikonima, a na raspolaganju je korisnicima od aprila 2023. godine. Ovo je, u trenutku objave ovog teksta, još uvek jedna od Preview opcija, ali očekuje se da uskoro postane standardna funkcionalnost Power BI Desktop aplikacije, pa je dobro da se pripremite za primenu.

PCPress.rs Image
Slika 1: Aktiviranje podsistema za interakciju s objektima

Da biste aktivirali novi sistem za interakciju s objektima, izaberite File / OptionseSettings / Options, a zatim uđite u meni Preview Features pa selektujte On-object interaction (slika 1). Zatim resetujte Power BI Desktop.

Kreirajmo vizual

Nakon ponovnog pokretanja u ribonima Home i Insert pojaviće se nova grupa opcija koja se zove Visuals. Novu vizuelizaciju dodajemo klikom na ikonu New Visual ili izborom vizuelizacije iz palete. Kliknimo na New Visual (slika 2).

PCPress.rs Image
Slika 2: Početak kreiranja vizuala

Na platnu će se pojaviti pozicija nove vizuelizacije, a u njenom gornjem desnom uglu je ikona Add data and build your visual koja, kada je aktivirana, prikazuje kontekstni meni Build a Visual. Ovde se može videti lista vizuelizacija (Visual Types) i Add Data. Klikom na njega otvoriće se meni Select Data koji omogućava dodavanje izveštajnih dimenzija. Ovaj proces možemo da ponovimo nekoliko puta dok ne dodamo sve kolone na osnovu kojih želimo da kreiramo vizuelizaciju.

Novu vizuelizaciju dodajemo klikom na ikonu New Visual ili izborom vizuelizacije iz palete

Prekidač Suggest a type, koji može imati vrednost On ili Off, služi da Power BI Desktop automatski izabere vrstu vizuelizacije (grafikon, tabelu, karticu itd.). Ukoliko ne želimo automatiku, samostalno biramo vizuelizaciju iz liste. U zavisnosti od izbora, u meniju će se pojaviti jedno ili više polja specifičnih za izabranu vizuelizaciju. Na primer, ako izaberemo Clustered Column Chart, u meniju će se pojaviti polja X-Axis, Y-Axis, Legends, Small Multiples, Tooltips… Izborom željenih dimenzija u poljima formiramo izgled vizuelizacije (slika 3).

PCPress.rs Image
Slika 3: Formiranje izgleda vizuelizacije

Dodavanje elemenata

Ispod prve opisane ikone nalazi se ona koja se zove Add or remove visual elements. Klikom na ovu ikonu otvoriće se meni Add to your visual. Slično kao kada dodajemo elemente Excel grafikona, u ovom meniju vide se dodatne opcije kojima možemo da dodamo ili uklonimo delove vizuelizacije (slika 4).

PCPress.rs Image
Slika 4: Dodavanje elemenata

Na primer, klikom na Data Labels pojaviće se vrednosti serija na grafikonu. Klikom na More Options otvoriće se, sa desne strane, tradicionalni meni za formatiranje u okviru kojeg možemo detaljnoda podesimo prikaz svakog elementa vizuelizacije.

Pročitajte i:  Excel Pivot tabele: Calculated Fields and Items

Na kraju, u grupi opcija za novi rad s vizuelizacijama, nalazi se i meni More Visuals. Ako ga otvorite, videćete da on ima dve opcije: From AppSource i From my files. Izborom prve opcije otvorićete prozor Power BI visuals koji omogućava izbor nekih od zvaničnih i nezavisnih vizuelizacija koje se mogu preuzeti sa AppSource-a. Druga opcija omogućava da dodate vizuelizaciju koju ste prethodno preuzeli sa Interneta (slika 5).

PCPress.rs Image
Slika 5: Vizualizacije s Interneta

Novi način dodavanja i izmene vizuelizacija veoma je intuitivan, lak za upotrebu, štedi se prostor na ekranu i verujem da ćemo ga svi mi koji se bavimo izradom Power BI izveštaja brzo prihvatiti. Iako nas Microsoft često „frustrira“ objavom novih funkcionalnosti koje onda treba upoznati, ovo je jedna od onih na kojima ćemo biti zahvalni Power BI razvojnom timu. Hvala!

Autor: Slavko Vujnović

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: ,