Atraktivna ponuda EMC storage sistema

Kompanija RRC je, u saradnji sa EMC korporacijom, pripremila niz atraktivnih promocija kojima su obuhvaćeni Entry level sistemi za skladištenje i backup podataka. Sistemi za konsolidaciju podataka su dizajnirani za okruženja malih i srednjih preduzeća, kojim se upravlja preko jednostavnog i intuitivnog interfejsa Unisphere. Da vidimo šta se

Pročitajte