BIZIT 2022

Za svaki IT scenario: Brzo, pouzdano, izuzetno – Ključ u ruke data centar!

Zamislite da se tehnologije kao što su cloud ili Edge Computing, data analitika, AI ili 5G i dalje razvijaju brzinom koju tržište diktira, a vi, kao IT stručnjak, nemate više brige oko nemogućih zahteva koje taj razvoj postavlja pred vas zbog eksplozivnog rasta prenosa i obrade podataka.

PCPress.rs Image

Zamislite standardizovanu platformu koja vam omogućava da odgovorite na sve te izazove brže, pouzdanije i efikasnije. Zamislite da možete kreirati novi biznis model brzim prikupljanjem, prenosom i analizom ogromnih količina podataka, uz potpunu kontrolu nad njima.

Zvuči kao san? Nije san. Rittal je uspeo da realizuje takvu platformu i da uz pomoć partnerske kompanije German Edge Cloud i drugih partnera odgovori uspešno na sva pitanja. Rittal Ecosystem IT koristi standardne komponente, sisteme i rešenja za kreiranje skalabilnog i ekonomičnog IT okruženja za edge i cloud scenarije koje zadovoljava sve očekivane zahteve.

Rittal Ecosystem IT

Portfolio obuhvata rekove i pripadajuću opremu, DC sobe i kontejnere koji nude kompletna Operational Technology (OT) rešenja za data centre i lokacije za data centre i pripadajuće servise. Rittal i partneri učestvuju u svim aktivnostima i životnom ciklusu projekta, od planiranja do implementacije, i kasnije u eksploataciji i optimizaciji rada data centra. German Edge Cloud nudi usluge privatne cloud platforme i managed servisa zajedno sa cloud aplikacijama u realnom vremenu, baziranim na AI cloud industrijskim aplikacijama.

PCPress.rs Image

OT infrastrukturni sistemi – od reka do hyperscale data centara

Rittal RiMatrix NG je otvorena sistemska platforma za sve nivoe IT infrastrukture.

Standardizovani modularni sistemi objedinjuju rekove, napajanje, hlađenje, sigurnost i nadzor, i omogućavaju brzu, jednostavnu i fleksibilnu implementaciju rešenja prilagođenih specifičnim potrebama, od pojedinačnog reka, preko edge, kompanijskih, kolokacionih, pa sve do hyperscale data centara.

Pročitajte i:  BIZIT 2022: Data centri i IT infrastruktura

PCPress.rs Image

Prednosti Rittal RiMatrix NG platforme

Maksimalna fleksibilnost: RiMatrix NG nudi maksimalnu fleksibilnost u svakom smislu (veličina data centra, obim opreme za instalaciju, raspoloživost, neprekidnost funkcionisanja, prisustvo sertifikovanih partnera). Kontinuirani razvoj omogućava prilagođavanje budućim trendovima i štiti investiciju.

Održiva ekonomična modularnost bazirana je na energetski efikasnim komponentama.

Pouzdano rešenje: RiMatrix NG donosi testirani Rittal kvalitet u skladu s međunarodnim standardima. Oprema je kompatibilna s prethodnim rešenjima, a međunarodni atesti omogućavaju globalnu primenu. Sva rešenja prate odgovarajuća dokumentacija i obuka, kao i sistem održavanja.

Brza primena: Predefinisana i prethodno testirana rešenja za data centre i inovativna integracija OCP tehnologije u standardnim aplikacijama smanjuju angažovanje korisnika. Rešenja su precizno skrojena prema zahtevima za IT komponente i ceo sistem opreme i aplikacija.

Pored brze primene, brzu i jednostavnu implementaciju pomažu alati kakav je Rittal Configuration System, gde možete definisati svoj virtuelni data centar i proveriti njegovo funkcionisanje online.

U standardnim uslovima moguća je isporuka u Evropi u roku od 24/48 sati.

Ključ u ruke data centar

Rittal DataCube RDC je kontejnerski data centar koji rešava sve probleme implementacije.

Stalno povećavanje obima podataka znatno utiče na IT infrastrukturu. Zahtevi za CPU snagom i prostorom za smeštaj podataka rastu velikom brzinom, tražeći sve više servera i storage sistema, što povećava potrebu za prostorom. Rittal data centar kontejner je idealno rešenje: standardizovano rešenje sa brzom instalacijom, bazirano na konceptu prilagođenom individualnim potrebama korisnika.

PCPress.rs Image

Koristi za korisnika su jasne:

  • Prilagođena rešenja bazirana na kontejnerima
  • Predefinisani moduli se kombinuju kako bi kontejnerski data centar zadovoljio specifične zahteve korisnika
  • Implementacija i puštanje u rad u rekordno brzom roku
  • Gotova tehnička dokumentacija
  • Isporuka testiranog rešenja po sistemu „ključ u ruke” s punim setom dokumentacije
Pročitajte i:  Schneider Electric: Najodrživiji modularni monofazni UPS prilagođen za Edge Computing

Lifecycle IT: kompletno rešenje – od planiranja do optimizacije

Data centri se neprestano razvijaju i prilagođavaju, i moraju biti fleksibilni kako bi pratili razvoj i zahteve kompanije koji se stalno menjaju.

Sveobuhvatni portfolio Rittal-a koji podržava ceo životni ciklus IT infrastrukture omogućava da se oslonite na Rittal u svim fazama: planiranju, implementaciji, eksploataciji i optimizaciji i kada vam je infrastruktura rasuta na više lokacija.

Projektovanje: kada se definiše koncept, radi se kalkulacija investicionih (CAPEX) i operativnih troškova (OPEX).

Implementacija: instalira se fizička infrastruktura (napajanje, hlađenje, nadzor, bezbednost). Ostale komponente (serveri, storidž, mrežna oprema) instalira kompanija po izboru korisnika. Nakon toga se sistem pušta u rad i predaje korisniku.

Eksploatacija: radom data centra upravlja korisnik ili outsource kompanija.

Optimizacija: efikasnost, troškovi i održivost instalirane opreme pažljivo se prate i analiziraju kako bi se utvrdio potencijal za dalju optimizaciju data centra.

Rittal Competence Center IT

Kao nosilac razvoja i implementacije modernih IT tehnologija, Rittal nudi usluge konsultacija i razvoja sistemskih rešenja.

Kako odrediti pravu veličinu i strukturu data centra kada je potrebno skalirati projekat u skladu s konkretnim potrebama? Kako odabrati mali, distribuirani edge, kontejnerski ili konvencionalni data centar? Kako prilagoditi izabrano rešenje potrebama cloud servisa, kolokacije ili hyperscale data centra? Za koju vrstu hlađenja se odlučiti, na nivou reka, grupe ili celog prostora, s vodom ili direktnom ekspanzijom kao rešenjem, direktno ili indirektno?

PCPress.rs Image

Holistički pristup koji uzima u obzir sve elemente i faktore koji imaju uticaja dovodi do rešenja koje je otporno na sve izazove budućnosti, bez grešaka u projektovanju. Ekspertski tim u Rittal IT Competence centru poseduje znanje i dugogodišnje iskustvo, sakupljeno tokom rada na mnogobrojnim IT projektima. Specijalisti vam mogu pomoći u svim aspektima razvoja koncepta i izgradnje data centra, kalkulaciji ukupnih troškova rada (TCO) i problema vezanih za sigurnost, nadzor nad radom opreme i planiranje održavanja.

Pročitajte i:  Veliki diskovi za malu kancelariju

Šta nudi Rittal Competence Center:

  • Centralizovano upravljanje projektom
  • Realizaciju projekta baziranog na DIN EN 50600
  • Razvoj koncepta od Uptime Institute akreditovanih Tier dizajnera
  • Poverenje u uspeh na bazi dugogodišnjeg iskustva i širokog portfolija

Korisnici imaju profesionalnu podršku u svakoj fazi IT projekta i garanciju da će projekat biti skrojen tačno prema njihovim potrebama.

Snažna IT partnerstva

Partneri Rittal-a na ovom poslu su ABB, HPE, Siemens i Atos.

Strateško partnerstvo svetski priznatih lidera omogućava uspostavljanje i korišćenje pogodnosti sinergije razmenom znanja, pristupa tržištu i podrškom međunarodnim, globalnim korisnicima. Udruženim snagama nude se kompletna IT rešenja i širok opseg usluga, od odgovarajuće IT opreme do sigurne, efikasne i skalabilne infrastrukture. Na primer, Secure Edge Data Center (SEDC) prednosti redundantnog i sigurnog napajanja koje nudi ABB, inovativne IT aplikacije i usluge koje nudi HPE. Rittal, kao vodeći proizvođač IT infrastrukturne opreme, u saradnji sa Atos-om nudi usluge planiranja, eksploatacije i održavanja data centara. Zajedno sa Siemens-om, nudimo container as a service rešenje koje omogućava da se IoT aplikacije koriste sigurno i brzo na bilo kojoj lokaciji. Tesna saradnja kroz kanale distributera, integratora i servisnih partnera dodatno omogućava isporuku ekonomičnih data centara koji su odmah spremni za rad.

PCPress.rs Image

Korisna adresa: Vesimpex.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,