Trenuto gledate objave s oznakom: Licenciranje

Ministar osuđen zbog licenciranja

aktuelno

Ministar osuđen zbog licenciranja

Bivši rumunski ministar telekomunikacija Gabriel Sandu, osuđen je na dve godine zatvora za pranje novca, zloupotrebu položaja i primanje mita u slučajevima licenciranja Microsoft proizvoda u školama. Detalji istrage... 

Detaljnije... »
Microsoft tužio Samsung

vesti

Microsoft tužio Samsung

Iako su dugogodišnji partneri, Microsoft je tužio kompaniju Samsung. Photo: Microsoft Predmet spora je nepoštovanje dogovora o plaćanju naknade, koji Samsung, kao proizvođač Android uređaja, plaća Microsoftu, a na... 

Detaljnije... »
Microsoft licenciranje: pitanja i odgovori

Izdvajamo

Microsoft licenciranje: pitanja i odgovori

Na­bav­ke računa­ra za fir­mu us­ko su pove­za­ne sa li­cen­ci­ra­njem so­ftve­ra – sva­ki računar tre­ba da bu­de po­kri­ven le­gal­nim ope­ra­tiv­nim sis­te­mom i o­prem­ljen ko­ri­sničkim... 

Detaljnije... »

Asus


Manpower

Enjoy.ing

Twitter