Trenuto gledate objave s oznakom: SionNET

Allied Telesis noviteti

Događaji

Allied Telesis noviteti

Kompanija Allied Telesis (www.alliedtelesis.com), globalni proizvođač IP/Ethernet mrežnih rešenja i jedan od vodećih učesnika u razvoju ‘Triple Play’ mreža, zajedno sa ovlašćenim distributerima za Srbiju, kompanijama... 

Detaljnije... »
OFS - FTTH (Fiber To The Home) Roadshow u Beogradu

Događaji

OFS – FTTH (Fiber To The Home) Roadshow u Beogradu

U sredu, 30. marta, u hotelu Holiday Inn u Beogradu, održaće se roadshow konferencija FTTH (Fiber To The Home) kompanije OFS Furukawa. Tema konferencije su najnovija dostignuća u domenu optike, optičkih standarda i upotrebnoj... 

Detaljnije... »
connect 005 u prodaji od 18. februara

connect

connect 005 u prodaji od 18. februara

Od petka 18. februara u prodaji je peti broj magazina connect, najvećeg evropskog časopisa za telekomunikacije. U novom broju čitajte: Čudesne naprave na CES-u 2011 Connect je ot­pu­to­vao na CES u Las Ve­gas, da... 

Detaljnije... »
SionNet: Pinktooth

SionNet: Pinktooth

Ne­ma vi­še te­le­fo­ni­ra­nja u autu, na pe­šačkom pre­la­zu, na bi­ciklu ili mo­to­ciklu. Da bu­dem is­kre­na, naj­ra­di­je te­le­fo­ni­ram baš u tim mo­men­ti­ma. Ako već moramo na o­dvi­ka­va­nje,... 

Detaljnije... »
Sionnet: Plantronics BT slušalice

Mobilni telefoni

Sionnet: Plantronics BT slušalice

Ako ste ra­ni­je i ima­li i­zgo­vor, sad vi­še ne­ma vrda­nja – no­vi za­kon o sa­o­braćaju će sve nas  na­te­ra­ti da ko­ris­ti­mo han­dsfree. Pa ne­ka ba­rem bu­de bez ži­ca… Is­pro­ba­li... 

Detaljnije... »
SionNet: STM150, pas čuvar za sre­dnju kla­su

Internet

SionNet: STM150, pas čuvar za sre­dnju kla­su

Dok su ve­li­ke kor­po­ra­cij­ske mre­že za­štićene od na­pa­da sa In­ter­ne­ta moćnim en­ter­pri­se re­še­nji­ma, ma­nje fir­me su, u­glav­nom, os­tav­lje­ne na ve­tro­me­ti­ni. STM150... 

Detaljnije... »
SionNet: ugovor sa kompanijom Telekom FM

Mrežni uređaji

SionNet: ugovor sa kompanijom Telekom FM

Sion Net je potpisao ugovor sa kompanijom Telecom FM, vodećim proizvođačem proizvoda za korišćenje PSTN, GSM, VoIP i ISDN tehnologija uz ostvarenje realne uštede putem inteligentnog rutiranja poziva. Telecom FM poseduje... 

Detaljnije... »
PC Press: All about “digital Eve”…

Multimedijalni hardver

PC Press: All about “digital Eve”…

U dav­na vre­me­na na­šim do­mo­vi­ma su su­ve­re­no vla­da­li VHS vi­deo‑ri­kor­de­ri. Od ta­da smo da­le­ko o­dma­kli – da­na­šnji cen­tri za za­ba­vu su čvrsto in­te­gri­sa­ni sa računar­skim... 

Detaljnije... »
Sion Net: Uživajte u medija sadržajima na HDTV-u, bez PC-ja

Foto i video

Sion Net: Uživajte u medija sadržajima na HDTV-u, bez PC-ja

Lako! Uz pomoć male crne kutije sa zvučnim imenom: Digital Entertainer Elite – EVA9150 kompanije Netgear ili samo EVA od milja. Ova EVA novog milenijuma je veličine DVD plejera i u sebi objedinjuje najnovije tehnologije.... 

Detaljnije... »
Sion Net: Kako najlakše organizovati sve media sadržaje u kućnom okruženju?

Internet

Sion Net: Kako najlakše organizovati sve media sadržaje u kućnom okruženju?

– Imate barem 2 računara u kući i – ’mali’ kovčeg prepun floppy disketa, CDa i DVDa ? – Delite ih u gomile: ’muzika’, ’fotografije’, ’filmovi’, ’programi’, ’razno’…i nalazite... 

Detaljnije... »
Šta je SNOM VoIP?

Info

Šta je SNOM VoIP?

VoIP je relativno nova tehnologija, razvijena u cilju boljeg prenosa glasovnih podataka i radi omogućavanja bolje komunikacije već je uzela zamah širom sveta. VoIP funkcije koje znatno olakšavaju poslovanje i korišćenje... 

Detaljnije... »
YUTRO.com: Managed Service Providing 2009 konferencija

Događaji

YUTRO.com: Managed Service Providing 2009 konferencija

Managed Service Providing konferencija prvi put se održava u Beogradu 13. maja 2009. godine, u organizaciji kompanije YUTRO.com. Konferencija ima za cilj promovisanje koncepta Managed Service Providing (MSP) poslovanja... 

Detaljnije... »
SionNET: EVA9150 - Digital Entertainer Elite

Info

SionNET: EVA9150 – Digital Entertainer Elite

Uživajte u digitalnoj zabavi na Vašem TV ili HDTV , brzo i jednostavno! Kompanija SoinNet pripremila je za naše tržište NETGEAR EVA9150 – Wireless-N multimedijalni Sistem sa hard diskom od 500 GB i 2xUSB porta.... 

Detaljnije... »
Eaton UPS-evi iz SionNet-a

Akcije

Eaton UPS-evi iz SionNet-a

Iz Sion Net-a obaveštavaju da se pojavila nova serija 9130 EATON Powerware UPS uređaja, a tim povodom Sion Net, u saradnji sa svojim partnerom EATON Powerware, organizuje akciju za modele PW9120 i PW9125 iz serije 9 (online)... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter